AP3 Tredje AP-fonden

AP3 söker Hållbarhetschef

Dela

Som ett led i att ytterligare stärka Tredje AP-fondens (AP3) integration av hållbarhetsarbetet i kapitalförvaltningen inrättar fonden en hållbarhetsgrupp och söker nu en person som skall leda gruppen och dess arbete.

Fotograf: Peter Phillips
Fotograf: Peter Phillips

Om rollen

Hållbarhetschefen ska ha det övergripande ansvaret för fondens hållbarhetsarbete såsom att definiera, utveckla och implementera AP3s processer, strategier och mål. Tjänsten innebär att man ska leda en nyinrättad grupp inom kapitalförvaltningen.

Hållbarhetschefen kommer att rapportera till AP3s CIO (Chief Investment Officer).

För rätt person finns det stora möjligheter att fortsätta utvecklingen av fondens hållbarhetsarbete och bidra till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling. Genom att utveckla hållbarhetsstrategin och fortsätta integrera hållbarhet i fondens investeringsprocesser för aktier, räntor och alternativa investeringar finns möjligheter att vara med och driva en förvaltning som gör skillnad.

Rollen som Hållbarhetschef omfattar bland annat att man:

 • Leder arbetet inom fondens grupp för hållbarhet
 • Utvecklar AP3s ramverk för hållbarhetsarbete ur ett strategiskt och operativt perspektiv
 • Driver och bidrar till att fortsätta integrera hållbarhet i investeringsprocesserna för samtliga tillgångsslag
 • Utvecklar relevanta målsättningar och utvärderingsmetoder för hållbarhet
 • Bidrar till fondens kommunikation, internt och externt, inom hållbarhet
 • Samarbetar med andra kapitalägare och förvaltare i hållbarhetsrelaterade frågor

Din profil

Vi söker dig som har lång och gedigen erfarenhet av att leda och utveckla hållbarhetsarbetet inom kapitalförvaltning. Du förstår de utmaningar och möjligheter som finns inom hållbarhetsområdet och har erfarenhet av att driva och integrera hållbarhetsperspektivet i investeringsprocesser.

Du är van att systematiskt föra dialog med både bolag och viktiga intressenter, du har mycket god kunskap och förståelse om kritiska verktyg i form av både system och data samt har förmåga att forma såväl strategiska som operativa mål. Du har mycket god kunskap om de viktigaste globala överenskommelserna, målsättningarna och de olika investerarinitiativ som finns inom hållbarhetsområdet. Du är van att själv initiera resultatorienterade processer med tydliga mål och strategier för att nå dessa.

Du har ett stort intresse av att leda människor och organisationer mot gemensamma målsättningar samt förmåga och vilja att bygga starka team för att uppnå dessa mål. Du har förmåga att strukturera, prioritera och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Din sociala kompetens liksom din kommunikativa förmåga är mycket god. Du besitter viktiga egenskaper som inkluderar att vara ansvarsfull, professionell, öppen, lyhörd och långsiktig.

Din erfarenhet

 • Gedigen erfarenhet av att leda hållbarhetsarbetet hos en kapitalförvaltare eller kapitalägare
 • Gedigen erfarenhet av bolagsdialoger och påverkansarbete
 • Djup kunskap om hur man hanterar stora utmaningar och tillvaratar möjligheter inom hållbarhetsområdet
 • Stor vana av att driva utvecklingsarbete inom hållbarhet
 • Gedigen kunskap och erfarenhet av att integrera hållbarhetsfrågor i förvaltningen
 • Erfarenhet av att leda en grupp seniora medarbetare

Sista ansökningsdag är den 6 december 2021 men vi kommer att hantera ansökningar löpande. Ansökan tas emot via karriar.ap3.se.

Kontakter

Bilder

Fotograf: Peter Phillips
Fotograf: Peter Phillips
Ladda ned bild

Om

AP3 Tredje AP-fonden
AP3 Tredje AP-fonden
Box 1176
111 91 Stockholm, SWEDEN

+46 (0)8 555 17 100http://www.ap3.se

AP3 är en av fem buffertfonder inom det svenska allmänna pensionssystemet. Per den 30 juni 2021 förvaltade fonden 466,9 miljarder kronor. Fonden har riksdagens uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå på ett föredömligt sätt. Läs mer om Tredje AP-fonden på ap3.se

 

Följ AP3 Tredje AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AP3 Tredje AP-fonden

Med anledning av inslag i Sveriges radio P1 idag den 18/11 202118.11.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Det riktas anklagelser mot AP3 rörande att fonden bryter mot AP-fondslagen och FNs konvention som rör icke-spridningsavtalet, NPT (Non-Proliferation Treaty). AP3 ser mycket allvarligt på detta och tillbakavisar anklagelserna. AP3 har inga investeringar i bolag som AP-fondernas etikråd har kommit fram till bryter mot FNs konvention rörande icke-spridningsavtalet. Enligt den nya lagens förarbete bör AP-fonderna samverka genom att ta fram gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som inte bör placeras i. Första-Fjärde AP-fonden har gemensamt givit Etikrådet i uppgift att bedöma vilka bolag som bryter mot FNs konventioner där det föreligger tydliga förbud som Sveriges riksdag har undertecknat och rekommenderat AP-fonderna att utesluta dessa bolag. AP3 liksom de andra fonderna har alltid följt Etikrådets rekommendationer sedan Etikrådet inrättades 2006. Det kan också vara värt att notera att det finns en FN-konvention som tydligt förbjuder kärnvapen som Riksdagen har valt att inte undertec

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum