Läkemedelsverket

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek

Dela

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I apotekens grunduppdrag ingår att verka för en god och säker läkemedelsanvändning genom att bland annat ge sakkunnig och individuellt anpassad information och rådgivning.

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att kartlägga utbildningar och kompetenskrav för egenvårdsrådgivning på apotek. Uppdraget omfattar även att lämna förslag på vilka kompetenskrav som ska gälla vid rådgivning om egenvård kring både human och djurläkemedel samt kompetenskrav vid rådgivning på fysiska apotek, e-handel och annan distanshandel.

- Dagens utbildningsnivå hos apotekspersonal, som ger egenvårdsrådgivning, varierar, säger Brita Sjöström, utredare på Läkemedelsverket. För att ge råd om egenvård krävs utbildning och kompetens som innebär att personalen kan verka för god och säker användning av läkemedel, medicinteknik och andra egenvårdsprodukter för människor och djur.

En risk vid egenvårdsrådgivning är att allvarliga symtom inte uppmärksammas eller att receptfria läkemedel används på felaktigt sätt. En rådgivare bör bland annat kunna bedöma kundens egenvårdsbehov, hantera etiska frågor och ha kunskap om tystnadsplikt. Dessutom ska rådgivare kunna hänvisa kunden till hälso- och sjukvård, när så är relevant.

- Läkemedelsverket har kartlagt utbildningar inom egenvårdsrådgivning i Sverige. Utbildning för egenvårdsrådgivning erhålls, förutom av apotekare- och receptarieutbildningen, även av yrkeshögskoleutbildningen till apotekstekniker. Apotekstekniker har generellt sett en god kompetens i egenvårdsfrågor, och vi vill med vårt förslag stärka deras roll, säger Brita Sjöström.

Läkemedelsverkets förslag för att stärka egenvårdsrådgivningen:

  • Egenvårdsrådgivning bör ges av apotekare, receptarie och yrkeshögskoleutbildad apotekstekniker eller motsvarande.
  • Tillståndshavaren ska enligt nuvarande regelverk se till att apotekspersonalen har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter, samt att personalens utbildning och kontinuerliga kompetensutveckling dokumenteras.
  • Samma höga krav på dokumenterad utbildning och kompetens hos personalen ska gälla egenvårdsrådgivning på fysiska apotek, via e-handel eller annan distanshandel.
  • Även egenvårdsrådgivning kring djurläkemedel ska omfattas av förslagen.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum