Lunds stift, Svenska kyrkan

Arbete som utmaning och resurs, hot och möjlighet

Dela

Den 27-28 april 2017 bjuder Svenska kyrkan Malmö in till konferensen Samhälle & Existens med temat "Arbete som utmaning och resurs, hot och möjlighet" – i korsvägen mellan politik, kultur, media och teologi.

Såhär skriver Malmös kyrkoherde och kontraktsprost Anders Ekhem: 
"Vad händer med ett samhälle när människor med ett alltmer hektiskt och pressat arbetsliv rör sig på samma gator och torg som de som för varje dag kommer allt längre bort från ett arbete – där de framsträckta tiggarmuggarna samsas på stadens gågator med tidsoptimisternas kaffelattemuggar? Är rätten till arbete, att vara behövd, samhällets och existensens största utmaning? Hur kan människor som flyr från terror och död och som kommer till Sverige, genom sin kompetens, vilja och erfarenhet vara en resurs och enmöjlighet? Är detta, som både kan ses som hot och möjlighet, vår tids arbetarrörelse och kan detta forma den svenska modellen 2017?"

Konferensen innehåller föreläsningar, seminarier och möjligheter till nätverkande. Bland gästerna kan nämnas Claes Elfsberg, Helle Klein, Bodil Jönsson, Ebba Witt Brattström och Kristian Lundberg.

För mer information och anmälan: 
http://svenskakyrkanmalmo.se/om-oss/samhalle-och-existens-2017/kommande-program-samhalle-existens-2017/

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum