Einar Mattsson

​Arbetet med Hovings Malmgård och planer framåt

Dela

Einar Mattsson förvärvade tomträtten till kvarteret Sommaren 10 år 2000 på inrådan från Stockholms stad. I samband med programarbetet för kvarteret Persikan och övertagandet av tomträtten fick Einar Mattsson en markanvisning för 70-80 bostäder på och intill fastigheten vilket var en förutsättning för att kunna finansiera upprustningen av Malmgården. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade år 2003 att stoppa detaljplanearbetet för bostäder med uttalandet att: ”Under rådande omständigheter är det därför inte aktuellt att bebygga kv. Sommaren 10. Detta kan dock återigen tas upp till prövning när man ser hur området i närheten utvecklas.”

Under dessa år har Einar Mattsson presenterat ett flertal förslag som har mötts med fortsatt dialog. Samtidigt har fler utmaningar med Malmgården uppdagats.

Einar Mattsson har även frågat om Stockholms stad vill köpa tillbaka fastigheten i närtid vilket det inte verkar finnas intresse för.  

Löpande underhåll
Vi tar alltid till oss av kritik från Stadsbyggnadsnämnden. Nödvändiga reparationer är genomförda men Malmgården behöver nu mycket mer än löpande underhåll. För oss innebär det att vi behöver tillföra ny bebyggelse för att få ihop ekonomin innan vi går igång med de riktigt stora renoveringarna. Vi kommer oavsett att grundförstärka huset. 

Detaljplaner över tid
Vi har hela tiden haft som ambition att rusta upp Malmgården och då göra det samtidigt som vi ger ett tillskott av nybyggnation i någon form. Staden äger de beslut som rör vad vi får göra med huset i sig samt frågan om hur man bäst använder marken. När en stad förändras ändras också detaljplaner. Det är hur vi ska göra det på bästa sätt som vi nu samtalar om.

Känsliga miljöer kräver mer utredning
När vi gör förändringar i känsliga miljöer föregås alltid arbetet av ett flertal utredningar. På den här platsen är det viktigare än på många andra. Därför finns det ett antal underlag framtagna. Utredningarna har bland annat omfattat husets tekniska status, antikvariska värden och trädgården. 

Idéer vi samtalar om nu
Vi vill tillföra byggrätter för vårdboende på platsen samt rusta upp Malmgården och trädgården så att både gården och trädgården helt eller delvis kan öppnas för allmänheten.

 Trädgården kan då få en ny aktiv funktion för äldre i god samverkan för nuvarande och nya invånarna på Södermalm. Utöver det vill vi komplettera med grönyta framför Malmgården mot vattnet genom att förlänga trädgården ut över den yta där vi idag har en parkering. Parkeringarna tas med andra ord bort.

Malmgården har historiskt varit kringbyggd av andra nära liggande byggnader och haft ett praktiskt förhållande till dessa. Den bebyggelse vi tittar på nu är i mycket mindre skala än våra tidigare förslag. I vår skiss utgår vi från att man tillför byggrätter längs Tegelviksgatan och Alsnögatan. 

Den nya bebyggelsen tillför ett gemensamt nyttjande med malmgården. Malmgårdens nya historia kan nu inledas.

Malmgården ska fortsatt vara identitetsbäraren för platsen där den nya bebyggelsen ska varav god kvalité utan att kopiera Malmgårdens arkitektur.

Den närmsta tiden
Vi vill lämna in en planansökan innan semestern i år för att förhoppningsvis ha en lagakraftvunnen detaljplan om ca 3 år, och därför påbörja upprustningen efter ytterligare ca 1-2 år. Det här är mycket grova tidsbedömningar, men är det bästa antagande vi kan göra idag. Innan dess under 2020 kommer vi att påbörja en grundförstärkning.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Einar Mattsson-koncernen har varit verksam på Stockholms fastighetsmarknad sedan 1935.
De andra verksamheterna i koncernen utgörs av projektutveckling, fastighetsförvaltning, bygg och övriga investeringar.
Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook

Följ Einar Mattsson

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Einar Mattsson

”Samarbete istället för intern konkurrens” — fredagsporträttet med Martin Michalski5.6.2020 11:29:00 CESTBlogginlägg

Martin Michalski är trots sin unga ålder en välmeriterad projektutvecklare. Han är en sportig och social pappa som har koll på sina saker och vurmar för samarbete. Här får vi veta vad som är det bästa med Einar Mattssons företagskultur och vilka projekt som varit roligast hittills. Vad är roligast inom ditt yrke? — Det kan enkelt beskrivas med ett ord — variation — ingen dag är den andra lik. Antigen är det nya utmaningar som jag eller teamet behöver lösa tillsammans, eller så kan det vara nya visioner och strategier som vi strävar efter att kunna förverkliga. Hur hamnade du på Einar Mattsson? — Det var efter genomförd LIA-period (Lärande i arbete) alltså praktik i utbildningen, ute på projektet Klisterburken i Vällingby som jag blev erbjuden anställning. Jag hade en termin kvar på studierna så det blev en hel del ”kvällsplugg”. Det var det värt. Vad är det bästa i vår företagskultur? — Här är det samarbete istället för intern konkurrens. Vi har gemensamma uppsatta mål som alla strävar

"Att lyssna på andra berikar det egna perspektivet" ​– fredagsporträttet med Jessica Lundbom Jensen29.5.2020 10:00:00 CESTBlogginlägg

Hon är den dalsländska egenföretagaren som varit frisör och som är utbildad Feng Shui-expert och utbildad inom personlig utveckling. På senare år har hon skolat om sig till projektledare inom nyproduktion. Jessica Lundbom Jensen är en genomtänkt, kreativ kollega med full kontroll på sitt uppdrag. Hon har en social begåvning utöver det vanliga och drivs av att se människor och företag utvecklas. Här får du läsa om Jessicas syn på lojalitet, ledarskap och beundran för generösa kollegor.

Peter Svensson - ny VD för Einar Mattsson Byggnads AB28.5.2020 06:50:00 CESTPressmeddelande

Från den 1 juni blir Peter Svensson VD för Einar Mattsson Byggnads AB. Han efterträder Anna Mellström som lämnar för rollen som VD för Sollentunahem. Peter Svensson fortsätter samtidigt att leda Einar Mattsson Projekt AB. – Det kommer att gagna båda bolagens verksamhet att ledas av en och samma VD. Det ger bolagen möjlighet till ett effektivare samarbete som i förlängningen ska leda till lägre produktionskostnader och bättre kvalitet i produkten, säger Stefan Ränk, Einar Mattssons koncernchef. – Jag ser fram emot att få ihop all den kunskap och erfarenhet som finns i de båda bolagens ledningsgrupper, för att få till rätt produkt på rätt plats till rätt pris, så att vi fortsatt kan stå stabila på marknaden oavsett konjunktur, Peter Svensson, VD för Einar Mattsson Projekt AB. Om Peter Svensson Peter leder Einar Mattsson Projekt AB sedan september 2019. Han har mångårig branscherfarenhet bland annat som VD för PEAB Bostadsutveckling. Peter har även arbetat på NCC, Skanska och Bjerkings. F

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum