Einar Mattsson

​Arbetet med Hovings Malmgård och planer framåt

Dela

Einar Mattsson förvärvade tomträtten till kvarteret Sommaren 10 år 2000 på inrådan från Stockholms stad. I samband med programarbetet för kvarteret Persikan och övertagandet av tomträtten fick Einar Mattsson en markanvisning för 70-80 bostäder på och intill fastigheten vilket var en förutsättning för att kunna finansiera upprustningen av Malmgården. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade år 2003 att stoppa detaljplanearbetet för bostäder med uttalandet att: ”Under rådande omständigheter är det därför inte aktuellt att bebygga kv. Sommaren 10. Detta kan dock återigen tas upp till prövning när man ser hur området i närheten utvecklas.”

Under dessa år har Einar Mattsson presenterat ett flertal förslag som har mötts med fortsatt dialog. Samtidigt har fler utmaningar med Malmgården uppdagats.

Einar Mattsson har även frågat om Stockholms stad vill köpa tillbaka fastigheten i närtid vilket det inte verkar finnas intresse för.  

Löpande underhåll
Vi tar alltid till oss av kritik från Stadsbyggnadsnämnden. Nödvändiga reparationer är genomförda men Malmgården behöver nu mycket mer än löpande underhåll. För oss innebär det att vi behöver tillföra ny bebyggelse för att få ihop ekonomin innan vi går igång med de riktigt stora renoveringarna. Vi kommer oavsett att grundförstärka huset. 

Detaljplaner över tid
Vi har hela tiden haft som ambition att rusta upp Malmgården och då göra det samtidigt som vi ger ett tillskott av nybyggnation i någon form. Staden äger de beslut som rör vad vi får göra med huset i sig samt frågan om hur man bäst använder marken. När en stad förändras ändras också detaljplaner. Det är hur vi ska göra det på bästa sätt som vi nu samtalar om.

Känsliga miljöer kräver mer utredning
När vi gör förändringar i känsliga miljöer föregås alltid arbetet av ett flertal utredningar. På den här platsen är det viktigare än på många andra. Därför finns det ett antal underlag framtagna. Utredningarna har bland annat omfattat husets tekniska status, antikvariska värden och trädgården. 

Idéer vi samtalar om nu
Vi vill tillföra byggrätter för vårdboende på platsen samt rusta upp Malmgården och trädgården så att både gården och trädgården helt eller delvis kan öppnas för allmänheten.

 Trädgården kan då få en ny aktiv funktion för äldre i god samverkan för nuvarande och nya invånarna på Södermalm. Utöver det vill vi komplettera med grönyta framför Malmgården mot vattnet genom att förlänga trädgården ut över den yta där vi idag har en parkering. Parkeringarna tas med andra ord bort.

Malmgården har historiskt varit kringbyggd av andra nära liggande byggnader och haft ett praktiskt förhållande till dessa. Den bebyggelse vi tittar på nu är i mycket mindre skala än våra tidigare förslag. I vår skiss utgår vi från att man tillför byggrätter längs Tegelviksgatan och Alsnögatan. 

Den nya bebyggelsen tillför ett gemensamt nyttjande med malmgården. Malmgårdens nya historia kan nu inledas.

Malmgården ska fortsatt vara identitetsbäraren för platsen där den nya bebyggelsen ska varav god kvalité utan att kopiera Malmgårdens arkitektur.

Den närmsta tiden
Vi vill lämna in en planansökan innan semestern i år för att förhoppningsvis ha en lagakraftvunnen detaljplan om ca 3 år, och därför påbörja upprustningen efter ytterligare ca 1-2 år. Det här är mycket grova tidsbedömningar, men är det bästa antagande vi kan göra idag. Innan dess under 2020 kommer vi att påbörja en grundförstärkning.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Einar Mattsson-koncernen har varit verksam på Stockholms fastighetsmarknad sedan 1935.
De andra verksamheterna i koncernen utgörs av projektutveckling, fastighetsförvaltning, bygg och övriga investeringar.
Läs mer om oss på www.einarmattsson.se och Facebook

Följ Einar Mattsson

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Einar Mattsson

”De flesta människor har en större potential än vad de tror”— fredagsporträttet med Anna Hellman25.9.2020 10:00:00 CESTBlogginlägg

Idag riktar vi strålkastarljuset på Anna Hellman, avdelningschef på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Hon räds inga motgångar, lyssnar fokuserat på erfarna kollegor och är särskilt förtjust i ordning och reda, ansvar och hårt arbete. Anna gör gärna ett marklyft med tunga vikter på fritiden, har tidigare studerat kinesiska och gillar att få jobba med en expanderande huvudstad.

"För oss gäller det att hela tiden ligga steget före"— fredagsporträttet med Magnus Björk18.9.2020 09:59:24 CESTBlogginlägg

I dagens fredagsporträtt lär vi känna Magnus Björk som organiserar Einar Mattsson-koncernens Logistikcenter. Han är en mycket glad och positiv medarbetare, vilket kanske behövs när han tillsammans med sitt team ska hålla ordning och reda på hundratals människors maskiner och utrustning i mångmiljonprojekt. Magnus gillar digitaliseringens fördelar och har tävlat i SM i en för många okänd tävlingsgren.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum