Brå

Arbetet mot sexköpsbrott behöver förbättras

Dela

Polisens arbete mot sexköpsbrott med vuxna säljare är idag inriktat mot så kallade eskortsidor. Arbetet behöver breddas till att omfatta även andra arenor. När det är barn som utnyttjas genom köp av sexuella handlingar behöver polisen och socialtjänsten bli bättre på att motverka kontakter och upptäcka brott oavsett arena. Det visar två nya rapporter från Brå.

Den ena Brå-rapporten har följt upp förbudet mot köp av sexuell tjänst av vuxna i prostitution. Den lagstiftningen används ofta som verktyg för att motverka människohandel och annan organiserad prostitutionsverksamhet. Polisens inriktning mot eskortsidor gör att de relativt snabbt och enkelt kan upptäcka, utreda och lagföra ett stort antal sexköpsbrott. Men samtidigt riskerar polisen att missa flera grupper av säljare som kan vara i behov av stöd och skydd, som ekonomiskt utsatta kvinnor boende i Sverige, hbtqi-personer, personer i missbruk samt särskilt utsatta migranter på bland annat massagesalonger och i tiggeri. Riskmedvetna sexköpare kan också söka sig till andra arenor än eskortsidorna, där de bedömer att risken att åka fast är lägre.

– Det är rimligt att polisen inriktar sitt arbete mot grov brottslighet som människohandel och koppleri, vilket kan upptäckas via eskortsidorna. Men för att få en bredare avskräckande effekt behöver arbetet ske mer kontinuerligt över hela landet och mot fler arenor där sexköpsbrott förekommer. Det arbetet kan med fördel ske hos polisen lokalt och i bättre utvecklad samverkan med socialtjänsten, säger Lina Fjelkegård, projektledare på Brå.

Den andra Brå-rapporten har följt upp arbetet mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. De barn som utnyttjas anmäler det sällan själva. Därför krävs det att polisen och socialtjänsten arbetar uppsökande för att identifiera utnyttjade barn och få gärningsmän dömda. Ett uppsökande arbete där kontakter mellan förövare och barn kan motverkas och brott upptäckas är särskilt viktigt på digitala forum, exempelvis så kallade sugardejtingsidor. Idag bedrivs det väldigt lite sådant arbete av polisen och socialtjänsten.

– Det här är allvarliga brott mot barn som ofta befinner sig i en svår livssituation. Därför är det viktigt att polis och socialtjänst prioriterar att gemensamt arbeta uppsökande och förebyggande, säger Lina Fjelkegård.

Fakta
Brå har på regeringens uppdrag genomfört en uppföljning av lagens tillämpning gällande köp av sexuell tjänst, samt utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Resultatet presenteras i två rapporter. Rapporterna Köp av sexuella tjänster (2022:3) samt Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (2022:4) finns på www.bra.se

Kontakt

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Kommunerna förbereds för nytt brottsförebyggande uppdrag på Brås konferens5.4.2022 09:08:30 CEST | Pressmeddelande

Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar att förebygga brott, som förväntas träda i kraft 2023, präglar Brottsförebyggande rådets årliga konferens om brottsförebyggande arbete. Den 7–8 april samlas drygt 1 000 av landets brottsförebyggare på Råd för framtiden, digitalt och i Gävle. Brå presenterar där en ny rapport om var kommunerna står idag inför den utveckling som ska ske.

Färre fall av dödligt våld under 202131.3.2022 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Totalt sett minskade det dödliga våldet under 2021 jämfört med 2020. Främst var det färre fall av dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen. Det var även färre fall av dödligt våld mot kvinnor med användning av skjutvapen under 2021, jämfört med 2020. Däremot var det något fler fall av dödligt våld mot män med användning av skjutvapen samt mot kvinnor i närstående parrelation, under 2021 jämfört med 2020. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum