Vänsterpartiet Skåne

Arbetsförmedlingens nedläggningar: M utgår från att man ”trots färre kontor ska kunna lösa sitt uppdrag”

Dela

Det har varit blandade bud från Skånemoderaterna kring förslaget om 17 av 23 stängda Arbetsförmedlingskontor. När beskedet kom kallades det ”vandalism”, men när frågan ställs om konkreta åtgärder från Regionens sida återkommer man med svaga formuleringar om att frågan kommer att bevakas.

- Från Vänsterpartiets sida är vi oroade inte bara över alla de som nu sägs upp, utan även över alla de som tar del av Arbetsförmedlingens program för rehabilitering, anpassade arbetsplatser för funktionshindrade och integreringsprogram för nyanlända. Myndighetens uppdrag är brett och handlar inte bara om arbetsgivares kompetensförsörjningsbehov och arbetsmarknadsprognoser. Regionen borde pressa på Regeringen, så som man gjort i andra frågor, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

Förslaget till nedläggningar bygger på den nationella budget Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom Riksdagen i januari. Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna lade ner sina röster och släppte fram budgeten. I Skånes regionala utvecklingsplan har man gemensamt formulerat ett mål om att ”skapa möjligheter för människor att kunna bo, leva och verka i hela Skåne” under det man kallar Det flerkärniga Skåne.

- Vi vill se tillgänglighet till stöttning från Arbetsförmedlingen även om man bor på en mindre ort, men nu kan man tvingas resa långt till närmsta kontor. Har man dessutom behov av stöd kring processer som blir alltmer digitaliserade eller behöver en tjänst anpassad efter just sin egen arbetsförmåga är risken att man nu hamnar mellan stolarna. Här borde Region Skåne driva på aktivt för att behålla det stödet för sina invånare, säger Angelica Svensson, Vänsterpartiets representant i Regionala Utvecklingsnämnden.

Debatt i frågan hölls under möte med Regionfullmäktige 9/4. Vänsterpartiet lämnade in en interpellation inför mötet - den och Anna Jähnkes (M) skriftliga svar kan läsas här.

Nyckelord

Kontakter

Angelica SvenssonErsättare Regionala Utvecklingsnämnden (V)

073 - 929 44 39

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum