Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen och PTK tecknar huvudavtal

Dela

Arbetsgivaralliansen har, som första arbetsgivarorganisation utanför Svenskt Näringsliv, tecknat huvudavtal tillsammans med PTK och Svensk Scenkonst. I huvudavtalet ingår ett nytt och förstärkt omställningsavtal med vårt trygghetsråd TRS. Det nya avtalet innebär förbättrade möjligheter till kompetensutveckling och nya anställningsskyddsregler

Det pågår en historisk reform av den svenska modellen, under 2022 sker flera stora förändringar i arbetsrätten, bland annat i lagen om anställningsskydd (LAS). Arbetsmarknadens parter har kommit överens om ett nytt huvudavtal samtidigt som ett helt nytt statligt studiestöd införs, den så kallade Trygghetsöverenskommelsen. Som en följd av det har nu Arbetsgivaralliansen, som första arbetsgivarorganisation utanför Svenskt Näringsliv, tecknat ett eget huvudavtal.

Det nya omställningsavtalet kommer att ge vårt trygghetsråd TRS betydligt större möjligheter att ge stöd vid omställning men även under pågående anställning. Arbetsgivaralliansens huvudavtal innebär att medlemmarna kommer att omfattas av samma regler om turordning vid arbetsbrist och uppsägning av personliga skäl som övriga arbetsgivare inom den privata arbetsmarknaden.

Huvudavtalet börjar gälla den 1 oktober 2022

Maria Liljedahl: ”Genom ett eget huvudavtal är vi med och skapar den nya svenska modellen”

Nyckelord

Kontakter

Maria Liljedahl,
förhandlingschef på Arbetsgivaralliansen
08-545 912 01
maria.liljedahl@arbetsgivaralliansen.se

Bilder

Länkar

Om

Arbetsgivaralliansen
ArbetsgivaralliansenFölj Arbetsgivaralliansen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.