Transportföretagen

Arbetslösheten cementeras om inte matchningen fixas

Dela

Svenskt Näringsliv och Transportföretagen undersöker återkommande företagens rekryteringsbehov och förutsättningarna för att få tag på rätt medarbetare. Svenskt Näringslivs senaste stora enkät visar att rekryteringsbehoven har ökat kraftigt på bara två år. Detta överensstämmer med de undersökningar Transportföretagen har gjort inom transportsektorn.

Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning
Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning

-  Rekryteringsbehovet är stort inom  flera delar av transportsektorn. Svenskt Näringslivs enkät visar på en oroväckande trend där hela tre av tio rekryteringsförsök misslyckades 2021, vilket är 50 procent fler än för två år sedan. I genomsnitt svarar sju av tio företag att de har rekryteringssvårigheter. Alla enkäter som gjorts det senaste året visar att kompetensbristen måste tas på allvar, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät pekar på flera orsaker som bidragit till det negativa läget, mest framträdande är brister i lagstiftning och förutsättningar för matchning av arbetssökande, något som även Transportföretagen noterat.

Hälften av företagen i Svenskt Näringslivs enkät efterfrågade kompetenser som motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram. Gymnasial yrkeskompetens ligger också till grund för flera efterfrågade och viktiga utvecklingsområden för klimatomställning och energiförsörjning. Den som har en praktisk yrkesutbildning med sig från gymnasieskolan och dessutom har några års yrkeslivserfarenhet är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden.

– Det som våra företag inom transportsektorn behöver är relevant kompetens. Det positiva är att ca 70% av studenterna på yrkesprogrammen som leder till anställning i transportsektorn har en etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år efter avslutade gymnasiestudier. ​​Det är den högsta siffran bland alla gymnasieprogram och visar att det lönar sig  att få fler att söka dessa utbildningar, säger Caj Luoma.​​

– Företagen vill uppenbart anställa men har svårt att hitta rätt kompetens. Rekryteringsproblemen gör att arbetslösheten förväntas förbli hög under lång tid framöver, därför kommer frågan om matchning bli allt viktigare framöver, säger Caj Luoma.

Problemen på arbetsmarknaden och den förhållandevis höga arbetslösheten ska ses i ljuset av Sveriges stora utanförskap och att det finns 1,3 miljoner människor i yrkesverksam ålder som inte är självförsörjande.

Svenskt Näringslivs nya enkät hittar du här

Transportföretagens förslag på åtgärder för att få fler i arbete

- Öka ungas intresse för fordons- och transportprogrammet. Det behövs långsiktiga och offentliga satsningar som bidrar till att förändra bilden av yrkesutbildningar. ​

- Utbildningskvaliteten behöver stärkas. Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag höjs utbildningskvaliteten.​

- Antalet platser inom vuxenutbildningen måste öka. Därför är en fortsatt – och långsiktig – utbyggnad av yrkesvux och yrkeshögskolan nödvändig. Därutöver är en fortsatt satsning på arbetsmarknadsutbildningar också av stor betydelse för transportnäringen.​

- Fortsatt offentlig stöttning, utveckling och implementering av valideringssystem och yrkesprov.​

- Integrerad körkortsutbildning för elever i gymnasieskolan – körkort utökar anställningsbarheten för ungdomarna.​

- En dimensionering av utbildningssystemet måste anpassas till de faktiska rekryteringsbehoven i transportnäringen.  ​​

- Inkludera automatisk högskolebehörighet i gymnasieskolans yrkesutbildningar. ​​

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning
Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning
Ladda ned bild

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Arlanda måste fungera – flygbranschen begär möte med Morgan Johansson19.5.2022 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

De långa köerna till flygplatsernas säkerhetskontroller med missade avgångar och upprörda resenärer har tyvärr inte undgått någon. Nu vill flygbranschen att myndigheterna underlättar för flyget att återanställa tidigare personal samtidigt som mer resurser måste till för att ytterligare korta den generella handläggningen. Säkerhetsprövningen måste genomföras men både kan och behöver effektiviseras menar Transportföretagen.

Ny rapport visar på brister i upphandling av kollektivtrafik18.5.2022 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sveriges regioner upphandlar varje år kollektivtrafik för cirka 52 miljarder kronor. Idag publicerar Sveriges Bussföretag en rapport om hur upphandlingarna av regional busstrafik för 2021 genomförts. Rapporten visar på flera goda exempel men pekar också på brister. Bland annat följer alla regioner inte branschens indexrekommendationer, rekommendationer som tagits fram gemensamt av nationella företrädare för kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag och som i sig möjliggör en hållbar utveckling av kollektivtrafiken.

Transportföretagen och Göteborgsregionen vill råda bot på mekanikerbrist17.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det råder stor brist på personbils- och lastbilsmekaniker i Sverige. Bara i Göteborgsregionen saknas nära 300 mekaniker, vilket är en stor del av landets totala behov. Därför startar Göteborgsregionens kompetensnav nu en valideringsinsats, där personer som har rätt kompetens för att arbeta som mekaniker, men som saknar fullständiga betyg, kan få sina kunskaper validerade.

Ny styrelse i Sveriges Bussföretag17.5.2022 09:59:22 CEST | Pressmeddelande

Vid dagens årsstämma blev Tomas Byberg omvald till ordförande i bransch- och arbetsgivarförbundet Sveriges Bussföretag. Tomas Byberg är vd för Byberg & Nordin. Han är också bussbranschens företrädare i det arbete som nu pågår inom den svenska kollektivtrafiken för att återstarta sektorn efter det stålbad coronapandemin inneburit. Sveriges Bussföretags styrelse fick efter stämman idag flera nya ledamöter från både större koncerner och mindre familjeföretag från hela Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum