Business Region Göteborg AB

Arbetslösheten minskar snabbast bland utrikesfödda

Dela

Arbetslösheten i Göteborgsregionen minskar snabbast bland utrikesfödda men utanförskapet är alltjämt en svår utmaning. Det visar Business Region Göteborgs nya arbetslöshetsrapport.

I Business Region Göteborgs senaste rapport om arbetslösheten fortsätter Göteborgsregionen att uppvisa den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna. Årsmedel för 2018 var 5,6 procent för personer i åldern 16-64 år att jämföras med Stockholmsregionens 5,9 procent och Malmöregionens 9,8 procent.

Öckerö som är Göteborgsregionens minsta kommun har lägst arbetslöshet i regionen (2,3 procent) medan Göteborg med störst befolkning har den högsta (7,1 procent). 

Arbetslösheten ökar i tre kommuner – Kungsbacka, Kungälv och Lerum. Lilla Edet och Tjörn minskar sin arbetslöshet mest. Lägst ungdomsarbetslöshet hittar vi i Öckerö, Mölndal, Tjörn och Kungälv, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg och författare av rapporten.

Lättare få jobb på en stor arbetsmarknad

Göteborgsregionen har haft en bättre arbetslöshetsutveckling än Sverige sedan årsskiftet 2009-2010. Samtidigt har gapet mellan de övriga två storstadsregionerna och Göteborgsregionen blivit allt större över tid.

Studerar man själva storstadskommunerna har Stockholm emellertid betydligt lägre arbetslöshet än Göteborg, 5,9 respektive 7,1 procent. Peter Warda tror att detta speglar Stockholms större arbetsmarknad och utbud av jobb som gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden, inte minst för utrikes födda.

– En stor arbetsmarknad skapar fler mer högkvalitativa jobb – men också fler lågkvalitativa jobb som kan vara det där första steget för grupper som har svårare att komma in på arbetsmarknaden, säger han.

Andra förklaringar till den lägre arbetslösheten bland utrikesfödda i Stockholm kan enligt Peter Warda bero på att Stockholms högre andel nyföretagande fångar upp många utan arbete. Att starta eget är många gånger en bra väg in på arbetsmarknaden. 

Stort utanförskap – men allt fler utrikes födda kommer i arbete

Trots den goda utvecklingen på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen finns det fortfarande ett tydligt utanförskap. Under 2018 var drygt 60 procent av Göteborgsregionens drygt 28 500 arbetslösa i åldern 16-64 födda i utlandet. I siffror motsvarar detta i genomsnitt drygt 17 100 arbetslösa.

Samtidigt minskar arbetslösheten snabbare bland utrikes födda än inrikes födda. Minskningen under 2018 var 0,7 procentenheter och för inrikes födda 0,1 procentenheter.

Om man tittar på sysselsättningstillväxten hade den vid utgången av 2017 ökat markant kraftigare för utrikes födda än för inrikes födda. I Göteborg var den till exempel fem gånger högre än för inrikes födda. Nära 3 000 fler inrikes födda i regionen hade fått jobb vid utgången av 2017 men bland utrikes var siffran nästan 7 000.

– Det visar att de åtgärder som görs går i rätt riktning men det är en bra bit kvar innan vi når ett önskat läge. Eftersom det kontinuerligt fylls på med nya utrikes födda slås mycket av den positiva utvecklingen ut i arbetslöshetsstatistiken, säger Peter Warda.

Kontakter

Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, 031-367 62 11
peter.warda@businessregion.se
Bengt Kjellin, presschef på Business Region Göteborg, 031-367 61 64, bengt.kjellin@businessregion.se

Bilder

Dokument

Om

Business Region Göteborg AB
Business Region Göteborg AB
Östra Hamngatan 5
404 23 Göteborg

+46 (0)31-367 61 00https://www.businessregiongoteborg.se/sv/

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv. Detta gör vi genom att erbjuda kunskap och kontakter som skapar förutsättningar för dig som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Följ Business Region Göteborg AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Business Region Göteborg AB

Nu växlar Göteborg upp takten mot utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser11.3.2020 09:00:00 CETPressmeddelande

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. Andelen kommer att öka ytterligare om inget görs. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Efter en välbesökt marknadsdialog med branschen jobbar nu Göteborgs Stad vidare mot tuffare upphandlingskrav för att påskynda omställningen.

Pressinbjudan 10/3: Ett växande Göteborg satsar på utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser6.3.2020 11:40:52 CETPressmeddelande

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. Andelen kommer att öka ytterligare om inget görs. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Därför kraftsamlar Göteborg för att påskynda omställningen till utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Tisdagen den 10 mars samlas ett 90-tal aktörer från branschen och Göteborgs Stad för en marknadsdialog för att ta fram upphandlingskrav som styr utvecklingen åt rätt håll. Media hälsas varmt välkomna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum