Afa Försäkring

Arbetssjukdomar i muskler och skelett vanligast inom industri, bygg och vården

Dela

Under de senaste 10 åren har arbetssjukdomar i muskler och skelett varit den fjärde vanligaste godkända arbetssjukdomen. Bland män är yrkesgrupper inom industrin, bygg och anläggning mest utsatta och bland kvinnor är det framförallt personer inom vårdyrken som drabbas. Det visar en ny rapport med färsk statistik från Afa Försäkring.

– Arbetssjukdomarna i muskler och skelett orsakas av exempelvis tungt arbete, olämpliga arbetsställningar eller ensidigt arbete. Majoriteten av skadorna, 73 procent, har drabbat män. Det beror på att arbetssjukdomar i muskler och skelett är vanligare i mansdominerade yrkesgrupper, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring.

I arbetet med den här rapporten har 6 087 arbetssjukdomar som har godkänts av Afa Försäkring under insjuknandeperioden 2011–2020 studerats. Totalt 916 av dem hade en diagnos som innefattade sjukdomar i muskler och skelett. Statistiken kommer från Afa Försäkrings skadedatabas.

Vanligast för män i yrken inom metall- och industriellt arbete

– För män är diagnoserna vanligast i yrken inom gruppen metall- och övrigt industriellt arbete och näst vanligast inom betong-, bygg och anläggningsarbete. År 2019 var antalet sysselsatta män inom metall och övrigt industriellt arbete cirka 225 000 och inom betong-, bygg- och anläggningsarbete var antalet cirka 101 000. Den tredje största gruppen när det gäller antalet skador är byggnadsträarbetare, som 2019 sysselsatte cirka 50 000 män, säger Anna Weigelt.

– De vanligaste sjukdomarna under åren 2011–2020 var ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukdelarna. För män är ryggsjukdomar vanligast, ofta med besvär i ländryggen. Därefter kommer sjukdomar i mjukdelarna och ledsjukdomar.

– Typfallet för män under perioden 2011–2020 var en man i 60-årsåldern som tillhörde yrkesgruppen betong-, bygg- och anläggningsarbete och hade diagnosen ledsjukdomar, säger Anna Weigelt.

Kvinnor med flest skador jobbar inom vården

– För kvinnor har flest skador inträffat i yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. Det är en stor yrkesgrupp för kvinnor, som år 2019 sysselsatta cirka 340 000 personer. Yrkesgruppen med näst flest skador i muskler och skelett var metall- och övrigt industriellt arbete, antalet kvinnor i yrkesgruppen var 2019 cirka 40 000. Den tredje största gruppen är restaurang- och storköksarbete, som år 2019 sysselsatte cirka 87 000 kvinnor, säger Anna Weigelt.

– För kvinnor är sjukdomar i mjukdelarna vanligast, därefter ryggsjukdomar och ledsjukdomar. När kvinnor drabbas av ryggsjukdomar sitter besvären oftast i nacken.

– Typfallet för kvinnor under perioden 2011–2020 var en kvinna i 50-årsåldern som tillhörde yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. och hade diagnosen sjukdomar i mjukvävnader, säger hon.

Statistiken bidrar till förebyggande arbete

– Grunden för vårt förebyggande arbete är vår unika skadedatabas där vi hämtar all statistik. Rapporterna vi tar fram ger oss fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som vi kan rapportera om till arbetsmarknadens parter. Statistiken utgör även beslutsunderlag för forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa, som Afa Försäkring finansierar, säger Anna Weigelt.

Förebygg arbetsskador – Afa Försäkring tipsar

Det finns många olika sätt att förebygga arbetsskador. Här är några tips:

Mer information:
Ladda ner och läs hela rapporten Arbetssjukdomar i muskler och skelett på vår webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

En arbetsskada är:

  • Arbetsolycksfall (olycksfall som inträffar i arbetet).

  • Färdolycksfall (olycksfall som inträffar under färd till eller från arbetet).
  • Arbetssjukdom (sjukdom som kan uppkomma eller försämras till följd av arbetet eller arbetsförhållandena).

Arbetsskadeförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, omfattar samtliga anställda, det vill säga såväl arbetare som tjänstemän inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och kooperationen. TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Pactaföretag. Pacta är en arbetsgivarorganisation för företag som är verksamma inom kommun- och regionnära verksamheter. Afa Försäkring har också uppdraget att administrera och reglera arbetsskador i enlighet med det statliga personskadeavtalet (PSA).

Kontakt:

Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Afa Försäkring
Afa Försäkring9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Anställda i byggbranschen – hög risk för allvarliga arbetsolycksfall17.5.2022 03:00:00 CEST | Pressmeddelande

Byggbranschen stod för åtta procent av det totala antalet sysselsatta i privat sektor år 2020. Anställda i byggbranschen har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper i privat sektor. Byggnadsträarbetare är de som löper störst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall. Risken att drabbas är högst bland de yngsta och äldsta inom byggbranschen, visar en ny rapport med statistik från Afa Försäkring som släpps den 17 maj.

Webbinarium: Byggbranschen – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro10.5.2022 10:40:25 CEST | Pressmeddelande

Den 17 maj arrangerar Afa Försäkring ett livesänt webbinarium där vi presenterar en ny statistikrapport om allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro i byggbranschen. Även forskning om arbetsmiljö i byggbranschen presenteras. Byggbranschens Säkerhetspark, som samverkar med Afa Försäkring för att skapa tryggare och säkrare arbets- och praktikplatser för elever inom bygg och anläggning, berättar om sin verksamhet.

40 miljoner utlyses till nytt forskningsprogram: Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och artificiell intelligens2.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den pågående tekniska utvecklingen i arbetslivet innebär en verksamhetsutveckling som bland annat förändrar arbetets innehåll och arbetsuppgifter samt sättet att leda och organisera arbetet. Det finns kunskapsluckor och forskningsbehov om hur införandet och användningen av automatisering, robotisering och AI påverkar människors arbetsmiljö och hälsa. Nu utlyser arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring 40 miljoner kronor till ett nytt treårigt FoU-program.

30 miljoner utlyses till nytt forskningsprogram: Skadligt bruk i arbetslivet20.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Skadligt bruk är ett betydande hälsoproblem som kan leda till försämrad arbetsförmåga på grund av skador och sjukdomar eller sociala problem som följer av det skadliga bruket. Skadligt bruk leder till ökad sjukfrånvaro, trötthet och minskad produktivitet och berör även säkerheten på arbetsplatsen. Nu utlyser arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring 30 miljoner kronor till det nya treåriga FoU-programmet Skadligt bruk i arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum