Region Norrbotten

Ärenden på regionala utvecklingsnämndens möte 1 februari

Dela
Den nya regionala utvecklingsnämnden träffas för sitt första sammanträde 1 februari. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

Medverkan i Almedalen 2023

Region Norrbotten har tidigare arrangerat Norrbotten i Almedalen under Almedalsveckan i Visby. Målet är att få genomslag för påverkansarbetet i nationella beslutsprocesser som är avgörande för länets utveckling.

Bedömningen är att ett deltagande på Almedalen 2023 kommer att generera goda möjligheter för att profilera och fortsätta diskutera för länet viktiga frågor i den pågående gröna industri- och samhällsomställning. Regionala utvecklingsnämnden föreslås avsätta maximalt 1,5 miljoner kronor för ändamålet och att regionala utvecklingsdirektören får i uppgift att ta fram en projektplan.

Medfinansiering av projekt rörande infrastrukturkorridor till Bodens nya industriområde

Bodens kommun har planlagt ett nytt industriområde som är en del av den gröna samhällsomställningen och som bland annat ska innehålla H2 Green Steels stålverk för produktion av fossilfritt stål. En infrastrukturkorridor behöver skapas som består av väg och järnväg. Projektet ska säkerställa övergången mellan olika transportsätt såsom tåg, buss, cykel och gång, för att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem som är tillgängligt, effektivt och jämställt.

Bodens kommun ansöker om medfinansiering till projektet. Förslaget är att projektet beviljas drygt 14 miljoner kr. Medlen tas från det statliga anslaget.

Medlemskap i CH2ESS

Centre for Hydrogen Energy Systems Sweden, (CH2ESS) är en satsning vid Luleå tekniska universitetet med inriktning mot vätgasanvändning i industriella processer och energisystem.

Vätgas är utpekat av EU att utgöra en nyckel för att lyckas med klimatomställningen. Med norra Sverige som viktigt centrum även globalt ur ett vätgasperspektiv är Region Norrbottens stödjande insatser för vätgasens utveckling viktig i alla delar.

Förslaget är att Region Norrbotten blir samverkanspart i CH2ESS och bidrar med 200 000 kr årligen under högst tre år med start 2023.

Medfinansiering av projektet Small Sat Launch

Europas första anläggning för uppskjutning av satelliter vid Esrange invigdes tidigare i år, men ännu återstår en del arbete.

Projektet Small Sat Launch avser arbete med bland annat licensiering, försäkring, tullhantering, analyser och systemutveckling.

Rymdteknik är utpekat som ett viktigt utvecklingsområde i den regionala strategin för smart specialisering. Swedish Space Corporation har ansökt om medfinansiering av Region Norrbotten. Förslaget är att projektet beviljas 7 miljoner kronor i medfinansiering från det statliga anslaget.

Förrättning av val

Eftersom detta är första sammanträdet för RUN förrättas ett antal val. Det rör val till Tillväxtberedningen, Kulturberedningen, Regionalt forum, Länspartnerskapet, North Sweden European Office och RUN-beredningen.

Kontakter

Janus BrandinRegional utvecklingsdirektör

Region Norrbotten leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering.

Tel:0920-271098janus.brandin@norrbotten.se

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum