Region Norrbotten

Ärenden på regionala utvecklingsnämndens möte 18 april

Dela
Den regionala utvecklingsnämnden träffas för sammanträde 18 april. Här är en sammanfattning av ett par ärenden som tas upp.

Medfinansiering av projekt Attrahera mobiloperatörer till operatörsneutrala lokala landsbygdsnät

Projektet ska bidra till förbättrad mobiltäckning längst Kungsleden. Det skapar bättre förutsättningar för såväl de samiska näringarna, besöksnäringen men även för samhället genom att skapa bättre förutsättningar för kommunikation för exempelvis fjällräddningen. En förbättrad mobiltäckning ökar den sociala och den ekonomiska hållbarheten för de som verkar och lever i dessa områden.

Initiativet bygger vidare på ett pilotprojekt där högt placerade radiobodar har testats för att ge mobiltäckning över stora fjälldalar. Projektet kan erbjuda täckning i populära fjällområden där mobiloperatörerna själva inte har möjlighet att bygga ut egen dyr teknik.

Inriktningen är att etablera en ny affärsmodell för operatörsneutrala lokala nät, samt vidareutveckla och etablera samarbeten genom att få in de nationella mobiloperatörerna i det aktuella fjällnätet.

Nätägarna ekonomisk förening har ansökt om medfinansiering. Projektet ska genomföras i samverkan med Gabna, Girjas, Laevas och Baste Cearru samebyar samt Luleå tekniska universitet, Trafikverket och Svenska Fjällräddares Riksorganisation.

Förslaget är att projektet beviljas 1 680 000 kr i medfinansiering från Region Norrbottens egna regionala medel.

Samarbetsavtal North Sweden European Office

North Sweden European Office (NSEO) är ett strategiskt redskap för Norrbottens påverkansarbete mot EU-nivån. Samverkan mellan NSEO och Region Norrbottens enhet för näringsliv och samhälle sker nästintill dagligen.

Ärendet gäller ett förnyat samverkansavtal för North Sweden European Office (North Sweden/NSEO) som är norra Sveriges samlade EU-kontor för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

Verksamheten sker i form av ett projekt inom ramen för ett samarbetsavtal mellan de medverkande aktörerna från de fyra regionerna och som anger verksamhetsbidraget per huvudman.

Förslaget är att det nya samarbetsavtalet för perioden 2024-01-01 till 2030-12-31 godkänns. Medlen tas från regionala utvecklingsnämndens budgetram.

Nyckelord

Kontakter

Janus BrandinRegional utvecklingsdirektör

Region Norrbotten leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering.

Tel:0920-71098janus.brandin@norrbotten.se

Bilder

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum