Region Norrbotten

Ärenden på regionstyrelsens möte 14 september

Dela

Regionstyrelsen behandlar 25 punkter på sitt sammanträde 14 september. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

Operationsrobot ska köpas in till Sunderby sjukhus

Regionstyrelsen föreslås ge regiondirektören i uppdrag att påbörja upphandling av en operationsrobot. Operationsrobotar har funnits i Sverige sedan 2001. Inom flera vårdprogram finns robotassisterad kirurgi med och därför är det nödvändigt att investera i sådan. Idag skickas alla prostataektomier till Umeå, men om en operationsrobot hade funnits i Norrbotten skulle operationerna kunna utföras här.

Regiondirektören ska återkomma till styrelsen innan tilldelningsbeslut i upphandlingen sker, så att styrelsen kan ta ställning till investeringskostnaden.

Allmänmedicinska vårdplatser i Haparanda

Sex allmänmedicinska vårdplatser i Haparanda finansieras inom överenskommelsen för God och nära vård under 2022 och platserna tas i drift 20 september, 2022. Under nästa år utökas Division Näras budgetram med 10,9 miljoner kronor för att vårdplatserna ska finansierar inom divisionens budget.

Att de sex vårdplatserna ska öppna beslutades av styrelsen vid ett sammanträde i april i år.

Gemensam strategi för Nära vård

Regionstyrelsen ska föreslå för regionfullmäktige att anta en länsgemensam strategi som heter Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Strategin ska bidra till att skapa en god hälsa och välbefinnande i befolkningen där individens egen kraft tas tillvara. Olika personers förmågor och behov ska styra när det gäller att främja hälsa. Strategin pekar ut nödvändiga förutsättningar och riktningsförändringar och ska bidra till att skapa handlingskraft i verksamheterna och därigenom öka takten i omställningsarbetet.

Regionen satsar 22 miljoner kronor på teknik till vården

Divisionerna Länssjukvård 1, Länssjukvård 2, Funktion och Nära får dela på knappt 11,4 miljoner för att ersätta och komplettera befintlig IT/MT. Det rör sig om allt från ventilatorer och patientövervakning för beredskap till laboratoriekylskåp och endoskopiutrustning.

En investering på 8,5 miljoner sker inom laboratoriemedicin på Sunderby sjukhus för att effektivisera och utveckla den automatiska banan. Genom att öka automationen frigörs kompetens för de biomedicinska analytikerna, vilka tillhör ett bristyrke över hela landet.

Dessutom investeras i mjukvara med syfte att fortsätta arbetet med att utveckla nya effektiva arbetssätt och skapa ökad patientnytta. Införandet av Microsoft 365 är ett viktigt steg för att fortsätta moderniseringen av regionens IT-miljö. Den initiala investeringskostnaden är 2 miljoner. Utöver det ökas budgeten för Division Regionstöd med 9,4 miljoner för att täcka för kostnader för licenser och support.

Nyckelord

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum