Arbetarnas Bildningsförbund

Årets arbetsplatsbibliotek 2016 prisas!

Dela

Utmärkelsen Årets arbetsplatsbibliotek tilldelas 2016 tidningsbuden på Prolog KB, Svenska Transportarbetareförbundet Avd 9, Örebro. På en arbetsplats där alla arbetar ensamma och nästan aldrig möts har de hittat vägar för att nå ut med böcker till medlemmarna. Dels har de ljudböcker, vilket är en förutsättning för medlemmarna att läsa, dels har de valt ett distributionssätt som är anpassat för dem.

- Arbetsplatsbiblioteken har en viktig roll som läsfrämjare och tillgängliggörare av litteratur för fler. För ABF som folkbildningsorganisation och vars uppgift bland annat är att motverka klassamhället är detta pris ett bra sätt att uppmärksamma läsfrämjande insatser på arbetsplatser. Årets pristagare, tidningsbuden på Prolog KB, Svenska Transportarbetareförbundet Avd 9, Örebro, har på ett inspirerande sätt visat hur olika metoder och former för exempelvis distribution kan leda till att läsning når många fler, säger Monica Widman Lundmark, förbundssekereterare ABF. 


- Vi är stolta och glada över våra tidningsbud som får pris för sitt arbetsplatsbibliotek. Att främja läsandet på arbetsplatserna är en demokratifråga och något som hela fackföreningsrörelsen borde satsa ännu mera på, säger Lars Lindgren, förbundsordförande i Svenska Transportarbetareförbundet. 

Utmärkelsen Årets arbetsplatsbibliotek har delats ut sedan 2014 och vinnande arbetsplatsbibliotek får 10 000 kronor att handla för till sitt arbetsplatsbibliotek och ett författarbesök. Priset delas ut av ABFs förbundssekreterare Monica Widman Lundmark, tisdag 11 oktober kl 20.30  på Runö i samband med seminariet Boken på arbetsplatsen.

Om arbetsplatsbibliotek

Allas tillgång till sitt språk är en hörnsten i demokratin. Med tillgång till språket kan vi ta vara på såväl våra egna som varandras rättigheter. Läsning stärker självförtroendet och inlevelseförmågan, ger tillträde till andras berättelser och möjlighet till utveckling av det egna språket. Skillnaderna i läsande är starkt kopplade till klasstillhörighet och utbildningsbakgrund. Arbetsplatsbibliotek spelar en viktig roll för att stimulera läslust i vardagen. Ett arbetsplatsbibliotek kan vara alltifrån en enkel boksnurra till en bokhylla eller ett helt rum. Det kan innehålla såväl pappersböcker som ljudböcker, och ett eller flera bok/läsombud ansvarar för att förvalta och förnya biblioteket och ger boktips till sina arbetskamrater. Ett arbetsplatsbibliotek kan stå på egna ben eller vara integrerat med övrig facklig verksamhet. Ibland samarbetar arbetsplatsbiblioteket med andra bibliotek i kommunen.

Bakom priset står ABF och LOs Folkhögskola Runö, Seko, Livsmedelsarbetareförbundet, Transportarbetareförbundet, IF Metall och Kommunalarbetareförbundet, Pappersindustriarbetareförbundet och Svenska Författarförbundet.

Frågor om priset besvaras av Marianne Högmark, ABFs förbundsexpedition, kulturansvarig 070-556 78 72

Om

Arbetarnas Bildningsförbund
Arbetarnas Bildningsförbund
Olof Palmes Gata 9
11030 Stockholm

http://www.abf.se

Arbetarnas Bildningsförbund är Sveriges ledande studieförbund. Vi bedriver verksamhet inom folkbildning och kultur i samtliga Sveriges 290 kommuner 365 dagar om året.

Följ Arbetarnas Bildningsförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Arbetarnas Bildningsförbund

ABFs kommentar till höstbudgeten: ABF välkomnar satsningar på uppsökande verksamhet och läxläsning20.9.2017 09:53Pressmeddelande

ABF välkomnar regeringens satsningar som ökar studieförbundens möjlighet att jobba med uppsökande verksamhet bland utrikes födda kvinnor och med stöd till föräldrars läxläsning med sina barn. Däremot anser vi att de uppsökande inslagen i kunskapslyftet är otillräckliga för att insatserna ska nå de som bäst behöver dem. Vi oroas också över att de riktade anslagen på sikt riskerar att undergräva studieförbundens autonomi.

Studieförbunden behövs om kunskapslyftet ska nå fler20.9.2016 12:29Pressmeddelande

Idag har regeringen presenterat sin budgetproposition. ABF menar att satsningen på ett kunskapslyft är avgörande för en regering som vill öka jämlikheten. Vi välkomnar de satsningar som presenterats så här långt men vill se fler insatser för att reformerna ska nå de som behöver dem mest. ABF oroas samtidigt av regeringens sänkta ambitioner för folkbildningen, där särskilda medel för etablering av nyanlända fasas ut samtidigt som de generella anslagen står still.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum