Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Årets Kunskapskonferens: Fokus på civilsamhällets roll för lokal utveckling

Dela
Fotografer: Linnea Bengtsson, Kristian Pohl/Regeringskansliet, Viveka Österman, Paola Squassina, Johan Wingborg, Anna Valentinsson, Jenny Svennås Gillner.
Fotografer: Linnea Bengtsson, Kristian Pohl/Regeringskansliet, Viveka Österman, Paola Squassina, Johan Wingborg, Anna Valentinsson, Jenny Svennås Gillner.

På torsdag, 28 oktober, samlas ledande forskare och andra experter för att diskutera civilsamhällets roll och villkor. Kunskapskonferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tillsammans med Ideell ArenaVetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Demokratin bygger på människors samhällsengagemang och civilsamhället är en grundsten i det arbetet. Civilsamhället värnar om människors lika värde och villkor, det ger människor en röst, oberoende av bakgrund och bostadsort. För att kunna bidra i samhällsutvecklingen och möta nya behov behöver civilsamhället goda förutsättningar, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Den nationella Kunskapskonferensen arrangeras i år för åttonde gången. Flera av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället deltar och presenterar aktuell forskning. Kunskapskonferensen hålls i år digitalt och temat är ”Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling”. Hittills är 250 personer anmälda, representanter från civilsamhällesorganisationer, myndigheter, regioner och kommuner.

Kultur och demokratiminister Amanda Lind inledningstalar tillsammans med MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

- Civilsamhällets insatser skapar ofta stora mervärden och motsvarande insatser skulle kosta betydligt mer om exempelvis offentlig sektor skulle utföra uppgiften. Många gånger kan civilsamhället bidra med insatser som ingen annan kan utföra, i samhällskriser spelar civilsamhället ofta en extra viktig roll, säger Lena Nyberg.

- Kunskapskonferensen är en viktig mötesplats där olika aktörer, ledande forskare och praktiker, kan utbyta erfarenheter och kunskap. Jag ser fram mot en väldigt spännande dag.

Med det civila samhället menas alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Här ingår allt från ideella föreningar, trossamfund, stiftelser och sociala företag till nya former av nätverk och facebook-upprop. MUCF kartlägger och sprider kunskap om det civila samhällets villkor genom rapporter, konferenser samt olika mötesplatser.

Här är några exempel på forskning som kommer att presenteras på Kunskapskonferensen:

  • Pier Luigi Sacco, professor i kulturell ekonomi vid IULM University i Italien och gästforskare vid Harvard University i USA, presenterar senaste studierna i forskningen om kulturellt deltagande för att främja social sammanhållning. Han går genom vilka bevis och metoder som finns för dessa studier och presenterar de resultat som visar på ett paradigmskifte för kulturell handling med fokus på social påverkan. Ett paradigmskifte som också speglar sig i EU:s nya kulturpolitiska vision.
  • Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitetet, SLU, pratar om det civila samhället på landsbygden, om att grundbulten i hållbar utveckling är ett demokratiskt synsätt och en utveckling där alla medverkar. Föreningsarbete är ofta kärnan i svensk landsbygdspolitik. Under konferensen tar hon bland annat upp konsekvenserna av det nya ansvaret som faller på det civila samhället inom det system av flernivåstyrning (multilevel governance) som kännetecknar både svensk och EU:s politik.
  • Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet pratar om hur civilsamhället ofta pekas ut som en betydelsefull resurs i liberala demokratier. Internationell forskning pekar på skillnader i attityder och värderingar mellan boende i städer och på landsbygden. Finns det generella skillnader i engagemang i civilsamhället mellan urbana och mer rurala områden och har sådana skillnader betydelse för värderingar som tillit?
  • Karin Lekberg, kulturstrateg med fokus på stadsutveckling och ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet och uthållighet. Hon tar upp frågan om hur konsten och kulturen kan bidra till att utveckla både människor och platser. Samt varför samverkan är en av de viktigaste nycklarna för att åstadkomma konkreta resultat. Karin Lekberg har flera olika engagemang, exempelvis som styrelseordförande i Tensta konsthall, politiskt aktiv i Stockholm stad och tidigare som ordförande för Clowner utan gränser.
  • Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs Universitet, belyser civilsamhällets roll utifrån ett freds- och utvecklingsperspektiv. Bland annat om hur globalisering, migration och urbanisering alltmer flätar samman det lokala med det globala. Han kommer, bland annat utifrån den forskningsstudie han nyligen gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och som belyser medborgardialogens förutsättningar, att prata om konsten att värna demokratin och den sociala hållbarheten i ett Sverige och en värld i förändring.  

Kunskapskonferensen hålls digitalt via Zoom, den 28 oktober mellan kl. 09.00-14.30. Moderator är Ellen Lundqvist, utvecklingsledare på MUCF.

BILDEN: Fr v övre raden Apostolis Papakostas, Vetenskapsrådet, Karin Lekberg, kulturstrateg, Malin Svanberg, SKR, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet. Fr v nedre raden Katarina Gustafsson, Ideell Arena, Susanne Wallman Lundåsen, Linköpings universitet, Pier Luigi Sacco, IULM University i Italien, Seema Arora-Jonsson, SLU, Lena Nyberg, MUCF, Ylwa Löwenborg, Rädda Barnen.

Läs mer om kunskapskonferensen på MUCF:s hemsida

Anmäl dig till Kunskapskonferensen

För frågor om konferensen kontakta Elisabet Johansson på e-post elisabet.johansson@mucf.se

Nyckelord

Bilder

Fotografer: Linnea Bengtsson, Kristian Pohl/Regeringskansliet, Viveka Österman, Paola Squassina, Johan Wingborg, Anna Valentinsson, Jenny Svennås Gillner.
Fotografer: Linnea Bengtsson, Kristian Pohl/Regeringskansliet, Viveka Österman, Paola Squassina, Johan Wingborg, Anna Valentinsson, Jenny Svennås Gillner.
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Stora skillnader mellan ungas samhällsengagemang: ”Viktigt att unga får möjlighet och vågar att engagera sig”25.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Majoriteten av unga i Sverige är intresserade av samhällsfrågor. Intresset har också ökat något över tid, framförallt bland unga tjejer. Varannan ung arbetar ideellt. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Det är glädjande att vi har en engagerad ungdomsgeneration som vet vad de tycker i olika sakfrågor. Men det är oroande att det finns stora skillnader i engagemang mellan olika grupper av unga och att unga avstår från att engagera sig av rädsla för hot och hat. Många unga saknar också ingångar till att engagera sig partipolitiskt, exempelvis då flera skolor inte tillåter besök av de politiska ungdomsförbunden, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten tar varje år fram en rapport om ungas levnadsvillkor, i år med fokus på ungas samhällsengagemang. Rapporten ”Vilja att förändra - Drivkrafter, hinder och utmaningar för ungas samhällsengagemang” är en del av uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken. Den presenteras i dag, den

MUCF-dagarna 2021: Hot, hat och digitalisering – hur påverkas civilsamhället?24.11.2021 06:10:00 CET | Pressmeddelande

I dag, 24 november, sätts utmaningar och möjligheter för civilsamhällets organisationer i fokus på årets "MUCF-dagar". Vilka konsekvenser får hot och hat för deras möjlighet att verka i det demokratiska samtalet? Hur påverkas de av den ökande digitaliseringen? Deltar gör bland andra Ylva Saarinen, utredare, Audrey Lebioda från organisationen #Jagärhär, Björn Appelgren från organisationen Internetstiftelsen, Marcin de Kaminski, från människorättsorganisationen Civil Rights Defenders, Oscar Björkenfeldt, forskare vid Lunds universitet och Hannah Kroksson, generalsekreterare på LSU. Det är i år andra gången som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar ”MUCF-dagarna”. Konferensen pågår 23 -25 november och de två första dagarna sker helt digitalt, dag tre finns möjlighet att delta på plats i Kulturhuset i Stockholm. I år är MUCF-dagarna även en del av konferensen om Europas framtid, en rad debatter och diskussioner där människor kan dela med sig av sina idéer och

MUCF-dagarna 2021: Ekonomisk kalkyl kan visa samhällsvärdet av bra fritid för unga23.11.2021 06:10:00 CET | Pressmeddelande

Hur mycket är en bra fritid för unga värd i pengar för samhället? Hur arbetar vi för att minska hedersrelaterat våld och förtryck bland unga? Det är några av frågorna som sätts i fokus när "MUCF-dagarna 2021" startar i dag, den 23 november. Deltar gör bland andra nationalekonomen Ingvar Nilsson, kriminologen Camila Salazar Atias och Johanna Salama, grundare av den ideella organisationen FreeZone Sweden. Det är i år andra gången som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar ”MUCF-dagarna”. Konferensen pågår 23 -25 novemberoch de två första dagarna sker helt digitalt, dag tre finns möjlighet att delta på plats i Kulturhuset i Stockholm. I år är MUCF-dagarna även en del av konferensen om Europas framtid, en rad debatter och diskussioner där människor kan dela med sig av sina idéer och diskutera EU:s framtid. Tar fram ekonomisk kalkyl Nationalekonomen Ingvar Nilsson har i flera år forskat om utanförskapets pris, både för samhället och för individer. Ingvar Nilsson

Tre dagar om unga och civilsamhället: ”Viktig ny kunskap om villkoren för samhällsengagemang”19.11.2021 14:54:01 CET | Pressmeddelande

Hur mycket är en bra fritid för unga värd i pengar för samhället? Vad betyder den ökande digitaliseringen för civilsamhället? Hur arbetar vi för att minska hedersrelaterat våld och förtryck bland unga? Det är några av de frågor som sätts i fokus på ”MUCF-dagarna” den 23 - 25 november. - Vi kommer att få ta del av ny kunskap som är både spännande och oroande, bland annat så presenterar vi en ny rapport om ungas intresse för samhällsfrågor och engagemang i politik, säger Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. De två första dagarna av konferensen sker helt digitalt men under den avslutande dagen finns möjlighet att delta på plats i Kulturhuset i Stockholm. I år är MUCF-dagarna även en del av konferensen om Europas framtid, en rad debatter och diskussioner där människor kan dela med sig av sina idéer och diskutera EU:s framtid. De tre dagarna har olika teman: Ungas fritid, Ett förändrat landskap för civilsamhället och Ungas samhällsengagem

Stora utmaningar för socialt särskilt utsatta under pandemin: ”Risk att kvinnor hamnar i prostitution igen”17.11.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

När stora delar av samhället stängde ner på grund av pandemin var Convictus och Talita några av få organisationer som höll dörrarna öppna för exempelvis hemlösa, missbrukare och prostituerade. Det var möjligt tack vare det statsbidrag som regeringen beslutat om till civilsamhällets organisationer som hjälper människor i socialt särskilt utsatta situationer. - Det är inte så att prostitution har försvunnit under pandemin snarare tvärtom, fler kvinnor har kontaktat oss än vanligt. Kvinnor som vi hjälpte för flera år sedan riskerar att hamna i prostitutionigen under pandemin, säger Anna Sander som grundade Talita för mer än tjugo år sedan. I april 2021 fördelade Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, cirka 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer som hjälper människor i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. I september fördelades ytterligare drygt 85 miljoner kronor till 29 organisationer. Den första omgången av det här riktade statsbidraget

Tre forskare får dela på tre miljoner kronor för forskningsprojekt om civilsamhället22.10.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, bjuder på regeringens uppdrag in forskare att ansöka om finansiering av studier som rör det civila samhället. I årets ansökningsrunda hade MUCF tre miljoner kronor att fördela. - Syftet med bidraget är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med resten av samhället, säger generaldirektör Lena Nyberg. I år har MUCF valt att prioritera ett antal områden och frågor. Det handlar bland annat om forskning om hur styrning och krav från externa aktörer påverkar civilsamhället och hur civilsamhällets aktörer kan ha dialog med det offentliga på lokal och regional nivå. Andra viktiga frågor som MUCF prioriterat är hur, i vilka former och för vilka syften som människor organiserar sig idag. En annan viktig fråga är hur digitalisering påverkar organisering. - Det behövs mer forskning om det civila samhället. Vi behöver även mer kunskap om vilka personer eller grupper som inte deltar i det civila samhäll

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum