Studentlitteratur AB

Årets Kurslitteraturpris till bok om modern industriell ekonomi

Dela

Genom att den banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi och ger en förståelse för ekonomi i teknikintensiva verksamheter, belönas den kommande boken Modern industriell ekonomi med årets Kurslitteraturpris. – Vår förhoppning är att boken ska tydliggöra vad ämnet industriell ekonomi står för idag och därmed också kan ladda begreppet "industriell" med nya värden, säger författarna.

Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlsson och Per Storm tilldelas Kurslitteraturprisets 1:a pris 2017.
Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlsson och Per Storm tilldelas Kurslitteraturprisets 1:a pris 2017.

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för den svenska universitets- och högskolemarknaden kan tävla. I år går förstapriset och prissumman om 150 000 kronor till boken Modern industriell ekonomi. Juryns motivering lyder:

”För en modern lärobok som tar både undervisningen i och förståelsen för industriell ekonomi in i framtiden. Modern industriell ekonomi är en grundläggande lärobok som inte bara syftar till att ge studenterna goda kunskaper inom ekonomi, utan även vill stärka ämnets identitet. Med stor ödmjukhet tar författarna sig an uppgiften att förklara industriell ekonomi, ett ämne i gränslandet mellan ekonomi och teknik, som en förståelse för kopplingarna mellan dessa båda områden.”

Bakom boken står författarna Mats Engwall, civilingenjör och tekn dr med Sveriges äldsta professur i Industriell ekonomi vid KTH samt docent vid Handelshögskolan i Stockholm, Anna Jerbrant, tekn dr och lektor i Industriell ekonomi med inriktning mot projektbaserad verksamhet vid KTH, Bo Karlson, tekn dr, adjunkt och studierektor vid Industriell ekonomi och organisation på KTH samt Per Storm, tekn dr i industriell ekonomi och docent i materialvetenskap vid KTH samt VD för Copperstone Resources AB (publ.) som är noterat på Nasdaq OMX First North.

Första heltäckande grundboken i industriell ekonomi
Boken banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi, vilket inte täcks av andra läroböcker inom ekonomi eller teknik.

– Vi har länge upplevt en stor brist på en heltäckande grundbok i industriell ekonomi, vilken placerar ingenjörernas ekonomi- och managementkunskaper i ett modernt industriellt och tekniskt sammanhang, säger författarna.


Moderna industriföretagets verksamhet i fokus

Modern industriell ekonomi
 ger en grundläggande genomgång av alla begrepp och metoder som krävs för att en ingenjör ska kunna argumentera för sin verksamhet i ekonomiska termer. Boken sätter det moderna industriföretagets verksamhet i fokus och täcker hela det ekonomiska fältet, från kalkylering till hållbar utveckling. På detta sätt ger boken en grundläggande förståelse samtidigt som den går igenom de viktigaste metoderna för att kunna styra, planera och utveckla industriella verksamheter.

– Vår förhoppning är att boken ska förmedla en tydlig gestalt av industriell ekonomi som ämne till både lärare och studenter. Avsikten är att den ska lägga en heltäckande grund för framtida studier inom olika delar av ämnesområdet, säger författarna.


Om Kurslitteraturpriset
Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts, Omvårdnad & äldre av redaktörerna Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell och Helle Wijk, samt Avtal av Rolf Dotevall. Samtliga pris delas under högtidliga former ut i Stockholm den 14 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset och läsa motiveringarna i sin helhet? 
Se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset


För ytterligare kommentarer kontakta: 

Magnus Pettersson Roos, vice VD Studentlitteratur och jurymedlem
Tel: 046-31 21 50
E-post: magnus.pettersson.roos@studentlitteratur.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlsson och Per Storm tilldelas Kurslitteraturprisets 1:a pris 2017.
Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlsson och Per Storm tilldelas Kurslitteraturprisets 1:a pris 2017.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har drygt 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturpriset firar 10 år – nu startar 2018 års tävling10.1.2018 08:00Pressmeddelande

Nu startar den tionde omgången av Kurslitteraturpriset, Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Priset är instiftat av Studentlitteratur och syftar till att visa på kurslitteraturens betydelse för den högre utbildningen i Sverige. Priset är också ett sätt att uppmärksamma och belöna författarnas värdefulla arbete. För mer information, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?31.10.2017 10:55Pressmeddelande

Vi hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga uppgifter som har kommit på villovägar. Säkra tekniska lösningar är naturligtvis väsentliga – men det räcker inte. Den nyutkomna boken Informationssäkerhet och organisationskultur lyfter fram vikten av att skapa en säkerhetsmedveten kultur inom organisationen. – Det här är den första boken i ämnet informationssäkerhet med fokus på kultur. Oftast fokuserar man på tekniska lösningar, och det är jätteviktigt, men vi vill lyfta fram de sociala aspekterna inom informationssäkerhet, säger Jonas Hallberg, teknisk doktor och verksam vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Boken är ett led i ett forskningsprogram med just detta syfte, som har finansierats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Programmet har pågått i fem år och har genererat ett flertal vetenskapliga publikationer. Medverkande i programmet, och författare till boken, är ett stort antal forskare från flera svenska universitet och FOI. Det innebär att

Minusräntor förklaras i fjortonde upplagan av Vår ekonomi13.9.2017 15:00Pressmeddelande

Vår ekonomi är den mest sålda läroboken i Sverige. 30 år efter att boken först publicerades kommer nu den fjortonde upplagan, uppdaterad med den senaste utvecklingen för svensk och internationell ekonomi. – Med den senaste finanskrisen, minusräntor och en intensiv migrationsdebatt har verkligheten sprungit ifrån många gamla läroböcker. Den nya upplagan av Vår ekonomi är modern, uppdaterad och anknyter till dagens debatt, säger SEB:s seniorekonom Klas Eklund, bokens författare.

Kurslitteraturprisets hederspris till modern bok om avtalsrätt16.6.2017 09:36Pressmeddelande

Rättspraxis och doktrin spelar idag en viktig roll när det gäller att anpassa avtalsrätten till moderna förhållanden. Genom att den på ett begripligt och överskådligt sätt fångar vad som numera gäller i svensk avtalsrätt belönas boken Avtal med Kurslitteraturprisets hederspris 2017. – Avtalsrätt är ett mycket centralt och praktiskt viktigt rättsområde. Det är därför angeläget att den kurslitteratur som används på universitet och högskolor speglar den utveckling som sker, säger bokens författare Rolf Dotevall.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum