Studentlitteratur AB

Årets Kurslitteraturpris till bok om modern industriell ekonomi

Dela

Genom att den banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi och ger en förståelse för ekonomi i teknikintensiva verksamheter, belönas den kommande boken Modern industriell ekonomi med årets Kurslitteraturpris. – Vår förhoppning är att boken ska tydliggöra vad ämnet industriell ekonomi står för idag och därmed också kan ladda begreppet "industriell" med nya värden, säger författarna.

Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlsson och Per Storm tilldelas Kurslitteraturprisets 1:a pris 2017.
Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlsson och Per Storm tilldelas Kurslitteraturprisets 1:a pris 2017.

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla som har en bokidé för den svenska universitets- och högskolemarknaden kan tävla. I år går förstapriset och prissumman om 150 000 kronor till boken Modern industriell ekonomi. Juryns motivering lyder:

”För en modern lärobok som tar både undervisningen i och förståelsen för industriell ekonomi in i framtiden. Modern industriell ekonomi är en grundläggande lärobok som inte bara syftar till att ge studenterna goda kunskaper inom ekonomi, utan även vill stärka ämnets identitet. Med stor ödmjukhet tar författarna sig an uppgiften att förklara industriell ekonomi, ett ämne i gränslandet mellan ekonomi och teknik, som en förståelse för kopplingarna mellan dessa båda områden.”

Bakom boken står författarna Mats Engwall, civilingenjör och tekn dr med Sveriges äldsta professur i Industriell ekonomi vid KTH samt docent vid Handelshögskolan i Stockholm, Anna Jerbrant, tekn dr och lektor i Industriell ekonomi med inriktning mot projektbaserad verksamhet vid KTH, Bo Karlson, tekn dr, adjunkt och studierektor vid Industriell ekonomi och organisation på KTH samt Per Storm, tekn dr i industriell ekonomi och docent i materialvetenskap vid KTH samt VD för Copperstone Resources AB (publ.) som är noterat på Nasdaq OMX First North.

Första heltäckande grundboken i industriell ekonomi
Boken banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi, vilket inte täcks av andra läroböcker inom ekonomi eller teknik.

– Vi har länge upplevt en stor brist på en heltäckande grundbok i industriell ekonomi, vilken placerar ingenjörernas ekonomi- och managementkunskaper i ett modernt industriellt och tekniskt sammanhang, säger författarna.


Moderna industriföretagets verksamhet i fokus

Modern industriell ekonomi
 ger en grundläggande genomgång av alla begrepp och metoder som krävs för att en ingenjör ska kunna argumentera för sin verksamhet i ekonomiska termer. Boken sätter det moderna industriföretagets verksamhet i fokus och täcker hela det ekonomiska fältet, från kalkylering till hållbar utveckling. På detta sätt ger boken en grundläggande förståelse samtidigt som den går igenom de viktigaste metoderna för att kunna styra, planera och utveckla industriella verksamheter.

– Vår förhoppning är att boken ska förmedla en tydlig gestalt av industriell ekonomi som ämne till både lärare och studenter. Avsikten är att den ska lägga en heltäckande grund för framtida studier inom olika delar av ämnesområdet, säger författarna.


Om Kurslitteraturpriset
Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts, Omvårdnad & äldre av redaktörerna Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell och Helle Wijk, samt Avtal av Rolf Dotevall. Samtliga pris delas under högtidliga former ut i Stockholm den 14 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset och läsa motiveringarna i sin helhet? 
Se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset


För ytterligare kommentarer kontakta: 

Magnus Pettersson Roos, vice VD Studentlitteratur och jurymedlem
Tel: 046-31 21 50
E-post: magnus.pettersson.roos@studentlitteratur.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlsson och Per Storm tilldelas Kurslitteraturprisets 1:a pris 2017.
Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlsson och Per Storm tilldelas Kurslitteraturprisets 1:a pris 2017.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 359 miljoner kronor och har 136 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum