Studentlitteratur AB

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi

Dela

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Kurslitteraturpriset är Sveriges främsta utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Alla vars bidrag riktar sig mot den svenska universitets- och högskolemarknaden kan delta, oavsett ämne. I år går förstapriset och prissumman om 150 000 kronor till boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Juryns motivering lyder:

”För en heltäckande grundbok där författarna på ett utmärkt sätt sammanfattar ett område i snabb utveckling. Sjukdomar i rörelseorganen är en vanlig orsak till sjukskrivning och med en åldrande befolkning ökar skador på ben, muskler och leder. Detta ställer höga krav på ortopedin som även i framtiden kommer att vara en av de viktigaste medicinska specialiteterna. Bokens välskrivna och tydligt strukturerade text är rikligt kompletterad av utmärkta medicinska illustrationer och resultatet är en modern grundbok i ortopedi.”

Bakom boken står tre redaktörer: Magnus Karlsson, professor i ortopedi vid Lunds universitet och överläkare på ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus. Harald Roos, docent i ortopedi vid Lunds universitet och sjukhuschef på Helsingborgs lasarett. Jón Karlsson, professor i ortopedi vid Göteborgs universitet och överläkare på ortopediska kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Magnus Karlsson och Jón Karlsson är även ansvariga för läkarutbildningen i ortopedi vid Lunds universitet respektive Sahlgrenska akademin.

I boken medverkar drygt 50 författare från hela Sverige.

Heltäckande inom ett föränderligt fält
Boken redogör för ortopedi i ett brett perspektiv, innefattande basvetenskap samt kliniska sektioner uppdelade i barn och vuxna. Samtliga delar har i stor utsträckning berikats med moderna medicinska illustrationer som utgör ett komplement till texterna.

– Utvecklingen inom ortopedi går mycket snabbt och många behandlingsmetoder är i dag helt annorlunda än för bara tio år sedan. Med vår bok hoppas vi redaktörer, tillsammans med våra medförfattare, kunna ge en god och aktuell introduktion till detta föränderliga verksamhetsfält, säger Magnus Karlsson.

Evidensbaserat och enligt svenska förhållanden
Boken är främst avsedd för läkarstudenter, läkare under vidareutbildning samt läkare inom de specialiteter som handlägger ortopediska sjukdomar och skador.

– Idén till boken väcktes när vi fann att dagens studenter i hög omfattning hämtade sin kunskap från icke evidensbaserade källor. I och med tillkomsten av Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna finns nu en evidensbaserad lärobok med råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger redaktörerna.

Boken utkommer under hösten 2018.

Om Kurslitteraturpriset
Kurslitteraturpriset delas årligen ut av Studentlitteratur och syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. I år delas priset ut för tionde gången.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts, Nycklar till grammatik av Gunlög Josefsson och Katarina Lundin, samt Arbete & Välfärd −Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige av Åke Sandberg (red.). Samtliga pris delas ut under högtidliga former i Stockholm den 12 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna.

För frågor och ytterligare kommentarer, kontakta:
Stefan Persson, VD Studentlitteraur och juryns ordförande
stefan.persson@studentlitteratur.se
046-31 22 77

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 359 miljoner kronor och har 136 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum