Tekniska verken i Linköping

Årets resultat ökar förutsättningarna för resurseffektivitet

Dela

Idag lämnar Tekniska verken-koncernen sin bokslutskommuniké för 2021. Resultatet uppgår till 764 miljoner kronor, vilket är 114 miljoner kronor mer än förra året. Elförsäljningen från vattenkraft, vindkraft och kraftvärme ökade jämfört med föregående år och låga temperaturer gynnade fjärrvärmeförsäljningen. De höga elpriserna var fördelaktiga för koncernens energiproduktion, medan de påverkade resultatet negativt för koncernens elhandel.

Pressbild: Tekniska verken. Vindkraft, Länsmansberget
Pressbild: Tekniska verken. Vindkraft, Länsmansberget

Under året har Tekniska verken bland annat satsat på att fortsätta utbyggnad av vindkraft, utveckla biogasen, trygga kapaciteten i elnätet och leveranssäkra fjärrvärmen. Nettoinvesteringarna under året uppgick till drygt en miljard kronor.   

- En viktig klimatåtgärd med stor nytta är vår nybyggda gastäta gödselbrunn. Den minskar våra utsläpp från biogasproduktionen med drygt 2 000 ton koldioxidekvivalenter, samtidigt som produktionen av biogas ökar med cirka 300 000 kilo per år, säger Charlotta Sund, Tekniska verkens vd och koncernchef.  

Nödvändig satsning på framtidens energimarknad och cirkularitet  
Tekniska verken har fokus på resurseffektivitet om det så handlar om kundernas behov av värme och el, återvinning eller digitalisering. Koncernen har under 2021 fortsatt att förflytta sig från ett linjärt till ett cirkulärt resursutnyttjande där allt ska ingå i ett miljömässigt, samhällsmässigt och affärsmässigt kretslopp. Omställningen utmanar och involverar alla medarbetare i koncernen, enligt Charlotta Sund.   

En av utmaningarna är att minska plastförbränningen.  

- Under året har vi infört nya sorteringsrutiner för hårdplast  på våra återvinningscentraler, så nu materialåtervinner vi den istället för att elda den för energiåtervinning. Det är ett bra exempel på hur vi klättrar på avfallstrappan. Våra kunder har också tagit stora kliv när det gäller att se på avfall som en råvaruresurs, menar Charlotta Sund.    

Investeringar i förnybar elproduktion och digitalisering 
- För att Sverige ska nå målet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040 är vindkraften en central del. Under året har vi både invigt en ny vindkraftspark  och påbörjat utbyggnaden av nästa i Sunne. Vindkraft är mycket gynnsam för både klimatet och för vår affär, säger Charlotta Sund.   

Tekniska verken har fortsatt fiberanslutningarna  framförallt på landsbygden och under året har Linköping nått det nationella målet om att 95 procent av hushållen ska ha möjlighet till minst 100 megabit per sekund bredbandstjänst.  

- Att kunna surfa med en snabb, pålitlig och driftsäker uppkoppling är en viktig del i att skapa ett mer resurseffektivt samhälle, avslutar Charlotta Sund.  

Prisnivån på de flesta av koncernens produkter och tjänster har fortsatt att ligga under, eller mycket under, genomsnittspriserna i Sverige.  

Ladda ner Tekniska verkens bokslut för 2021 

För mer information kontakta gärna:
Charlotta Sund, vd och koncernchef, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Tel 013-30 86 50, charlotta.sund@tekniskaverken.se 
Niclas Petersen, ekonomi- och finansdirektör, Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Tel 013-20 92 71, niclas.petersen@tekniskaverken.se  

Nyckelord

Bilder

Pressbild: Tekniska verken. Vindkraft, Länsmansberget
Pressbild: Tekniska verken. Vindkraft, Länsmansberget
Ladda ned bild
Pressbild: Crelle Photography AB. Gastät gödselbrunn i Linköping
Pressbild: Crelle Photography AB. Gastät gödselbrunn i Linköping
Ladda ned bild
Pressbild: Crelle Photography AB Medarbetare_Tekniska verken i Linköping
Pressbild: Crelle Photography AB Medarbetare_Tekniska verken i Linköping
Ladda ned bild
Bokslut 2021
Bokslut 2021
Ladda ned bild

Länkar

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
211 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se (http://tekniskaverken.se/)

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

Linköpings- och Mjölbyborna har sänkt sin elförbrukning under hösten11.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Under oktober månad använde Tekniska verkens privatkunder i Linköping 17 procent mindre el i oktober 2022 jämfört med oktober 2021. Under september minskade samma hushålls elförbrukning med cirka 12 procent jämfört med september 2021. Privatkunderna i Mjölby-Svartådalen använde 22 procent mindre el i oktober 2022 jämfört med oktober 2021. Under september minskade Mjölbybornas elförbrukning med cirka 14 procent jämfört med september 2021.

Energiförbrukningsmätare årets vinnare i Innovation Camp11.11.2022 08:50:33 CET | Pressmeddelande

Igår kväll utsågs vinnarlaget i den årliga tävlingen Innovation Camp på Tekniska verken i Linköping. Elever från Platengymnasiet, Katedralskolan och Curt Nicolin Gymnasiet tog hem priset för företagsidén Voltsave som erbjuder en mätare med tillhörande app som visar energiförbrukningen i hemmet. Tjänsten "Tally" tydliggör i ett första steg kopplingen mellan varmvatten och energiförbrukning, då mätaren kan skruvas fast på alla vattenkranar. På sikt ska applikationen kunna visa hemmets hela energiförbrukning, för att påverka beteendet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum