Svenska kyrkan

Ärkebiskopen: ”Ovärdigt att samiska kvarlevor ligger kvar på institutioner”

Dela

I ett panelsamtal under helgens samiska kyrkodagar i Árviesjávrrie/Arvidsjaur lyfte ärkebiskop Antje Jackelén de samtal som förts inom Svenska kyrkan om de samiska mänskliga kvarlevor som finns på svenska museér. – Det är ovärdigt att dessa kvarlevor som samlats in av rasbiologer och andra fortfarande ligger kvar på institutionerna, menade hon.

Ärkebiskop Antje lyfte frågan om repatriering och återbegravning av samiska kvarlevor som finns på svenska muséer. Foto: Emma Berkman.
 

Det är efter samtal mellan Svenska kyrkans samiska råd och kyrkostyrelsen som ärkebiskopen nu lyfter ämnet.

– En del i läkandet av de övergrepp som begåtts är att få ett värdigt avslut. Det är inhumant att inte få återbegrava samiska anförvanter, sade ärkebiskop Antje Jackelén.

Kyrkostyrelsens arbetsutskott och Samiska rådet menar att Svenska kyrkan kan spela en roll genom att bjuda in berörda parter till ett rundabordssamtal och på så sätt initiera en process.

– Fokus i samtalen bör ligga på hur en process framåt skulle kunna se ut och att identifiera de hinder som finns mot repatriering och återbegravning, menade Antje Jackelén.

Samiska intressenter, regeringskansliet, riksantikvarieämbetet, muséer och andra institutioner är berörda av ett sådant samtal.

– Vi behöver ta ett gemensamt ansvar i den här frågan för att inte bidra till en fortsatt avhumanisering, sade Antje Jackelén.

Panelsamtalet, som inleddes av kulturminister Alice Bah Kuhnke, hölls på fredagen direkt efter kyrkodagarnas ekumeniska inledningsgudstjänst som hölls på samiska. De samiska kyrkodagarna pågår hela helgen och samlar deltagare från hela Sápmi, det vill säga delar av Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland.

Presskontakt på plats i Árviesjávrrie/Arvidsjaur:
Pressekreterare Emma Berkman, Luleå stift, tfn 070-377 29 52
Pressekreterare Kajsa Åslin, Härnösands stift, tfn 070-355 00 17

FAKTA
Den rasbiologiska forskningen under 1800-talet och tidigt 1900-tal innebar att ett stort antal skelettdelar, framför allt kranier, samlades in från gravar där samer begravts. Det gjordes i Sverige och i andra delar av Sápmi. Dessa mänskliga kvarlevor finns fortfarande förvarade på svenska museér och institutioner.

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum