Svenska kyrkan

Ärkebiskopens reaktion på regeringens förslag om flyktingmottagande

Dela

Med anledning av regeringens förslag om tillfällig lagstiftning för att fler flyktingar ska söka asyl i andra länder än Sverige gör Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén följande uttalande:

Flyktingar får mat och vatten vid den ungerska gränsen mot Kroatien. Svenska kyrkan stödjer tillsammans med ACT-alliansen flykting- och migrantfamiljer längs deras resa. Foto: Paul Jeffrey/ACT-alliansen 

Under de senaste månaderna har våra samhällssystem utsatts för stora belastningar. Myndigheter, kommuner och civilsamhället gör extraordinära ansträngningar för att på ett värdigt sätt ta emot det stora antalet människor på flykt. Många människor har visat en medmänsklighet på maximinivå. De ändringar som regeringen nu vill införa innebär en miniminivå.

Vi har vant oss vid ett stabilt samhälle som har råd att vara en humanitär stormakt och det som nu sker är en chock för vår självbild. Det blir tydligt att vår humanitära motståndskraft är mindre än vi trodde. Det gäller oss och det gäller hela Europa.

Låt oss hålla i minnet att det som nu skakar oss i våra grundvalar är något som sedan länge är vardag på många andra håll i världen. Så länge flyktingströmmarna hållit sig på södra halvklotet har notiserna varit relativt små. Med viss självironi behöver vi konstatera att det blir en världsnyhet så fort det handlar om Europa. Samtidigt kan vi inte komma ifrån att hur Europa lyckas eller misslyckas påverkar stora delar av världen.

Regeringens förslag att drastiskt förändra förutsättningarna för människor att komma till Sverige drabbar dem som är särskilt utsatta. Om till exempel bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter tas bort får det allvarliga konsekvenser för många barn. Om möjligheten till familjeåterförening inskränks ytterligare är risken stor att fler väljer att ta med sina barn på den farliga resan till Europa. Vi vet att familjeåterförening är en av de enskilt viktigaste aspekterna för en lyckad integration. Om ensamkommande barn nekas återförening leder det till större utanförskap bland ungdomar som i sin tur göder frustration, kriminalitet och extremism.

Ett tungt ansvar faller över Europeiska unionen. Den har misslyckats med att förverkliga den solidaritet som har varit en grundläggande idé i hela det europeiska projektet. Det är oanständigt att barn och andra skyddsbehövande måste betala priset för detta misslyckande.

Jag är glad över allt som kyrkans medlemmar har bidragit med under de gångna månaderna. Svenska kyrkan kommer även framöver att vara en kraft att räkna med. De svar vi ger idag prövas av morgondagens frågor. Tiderna är sådana att vi måste ha en stark medvetenhet om vad vi är skyldiga våra barn och barnbarn.

Vi har fortfarande en möjlighet att tänka långsiktigt. Vi kan odla de värderingar som ger hopp och som tillåter oss att hålla vår medmänsklighet på maximinivå.

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ny utbildning startar för kyrkogårdsarbetare med praktisk erfarenhet20.11.2017 13:05Pressmeddelande

Trädgårdsbranschen hotas av brist på utbildad arbetskraft. Nu startar Hvilan utbildning och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation en diplomutbildning för att tillgodose kyrkogårdsförvaltningarnas behov av yrkesutbildade medarbetare. – Genom denna satsning bidrar vi till att mildra den arbetskraftsbrist som hotar, med omfattande pensionsavgångar samtidigt som alltför få utbildar sig inom grön sektor. Det säger Helen Källholm, VD för arbetsgivarorganisationen

Revisionsrapport: ”Dra lärdom av handboksprocessen”16.11.2017 07:03Pressmeddelande

Kyrkostyrelsens arbetsutskott tog den 15 november emot den revisionsrapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller processen med översyn och revidering av kyrkohandboken. – Vi har precis tagit emot rapporten. Vi ska nu gå igenom den och se vilka lärdomar vi kan dra, säger ärkebiskop Antje Jackelén, ordförande i kyrkostyrelsen.

Svenska kyrkan kan återigen investera i Telia och Stora Enso15.11.2017 08:51Pressmeddelande

Svenska kyrkans nationella nivå öppnar upp för att återigen investera i Telia Company och Stora Enso i sina hållbarhetsfonder - Ethosfonderna. Sedan omfattande problem uppdagades för några år sedan har inte företagen ingått i fonderna. Svenska kyrkan ställer höga krav på företag man investerar i när det gäller mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetet med att motverka korruption. Idag bedöms företagen kunna klara kraven.

Report from the review: “Learn from the Book of Worship process”15.11.2017 07:10Pressmeddelande

On 15 November, the general sub-committee of the Church of Sweden’s Central Board received the report from the review that the elected auditors had commissioned accounting firm Grant Thornton to produce. The subject of the review was the process of reviewing and revising the Book of Worship. “We have just received the report. We will now go through it and see what lessons we can learn from it,” says Archbishop Antje Jackelén, chair of the Central Board of the Church of Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum