Studentlitteratur AB

Arkitektens Handbok firar 10 år - med fakta och praktisk vägledning för alla arkitekter

Dela

Arkitektens handbok har blivit ett välkänt och uppskattat verktyg för Sveriges arkitekter. När handboken nu firar tio år, har den utvecklats till att omfatta praktisk information och vägledning i allt från samhällsplanering till inredning. I 2018 års jubileumsutgåva har viktiga lagändringar införts samtidigt som flera nya begrepp förklaras i registret.

– Handboken fyller ett större tomrum än vi först trodde. Under årens gång har vi utvidgat ambitionerna och innehållet till att omfatta alla arkitekters behov av data. Idag, med kapitel om både landskaps- och inredningsarkitektur, kan vi säga att den blivit alla arkitekters handbok, säger Ander Bodin, arkitekt SAR/MSA och medförfattare till Arkitektens handbok.

Arkitektens handbok ger inga svar på hur man ritar ett hus eller anlägger en park. Istället fungerar den som ett praktiskt hjälpmedel med basfakta som utgör fundamentet för den som planerar, ritar, bygger, förvaltar och använder byggnaderna och landskapet.
     – Handboken har ingen motsvarighet på den svenska marknaden.  Det finns många djuplodande böcker som är specialiserade på till exempel trä- eller stålkonstruktion, men det finns ingen annan bok som ger den översikt som spänner över alla arkitekters kunskapsområden, säger Anders.

Illustrationer i rätt skala
Arkitektens handbok är systematiserad och illustrerad på ett sätt som är enkelt att hantera. Samtliga illustrationer är ritade på nytt och är i skala.
     – Min personliga favorit är illustrationen på sidan 451 som visar olika varianter av skruvbits på ett översiktligt och ett grafiskt snyggt manér, säger Anders.

Använder handboken själv
Boken innehåller också ett fylligt register med begreppsförklaringar. I årets upplaga har viktiga lagändringar införts, avsnittet om fastighetsrätt har kompletterats och många nya begrepp förklaras i registret.
     – Jag använder själv handboken för att slå i. Nu senast för att fräscha upp mina kunskaper i bygglovsprocessen som uppdateras med jämna mellanrum, säger Anders.

Från stuprör till hängränna
– Arkitekternas arbetsområden faller in i varandra. Vare sig man ritar hus eller inredning behöver vi varandras kunskaper i arbetet. Med handboken tar vi oss bort från yrkesområdenas stuprör och bildar istället en bred hängränna, menar Anders.

Flera användningsområden
Boken är framtagen för arkitekter och alla andra som är involverade i byggprocessen, så som ingenjörer och förvaltare. Anders betonar att den har fler användningsområden än så:
     – Även byggnadsnämndsledamöter och andra förtroendevalda har nytta av handboken. Till exempel kan skyddsombud använda den för att tolka ritningar och förstå vad olika symboler betyder.

Arkitektens handbok 2018 är författad av arkitekterna SAR/MSA Anders Bodin, Jacob Hidemark, Martin Stintzing och Sven Nyström. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturpriset firar 10 år – nu startar 2018 års tävling10.1.2018 08:00Pressmeddelande

Nu startar den tionde omgången av Kurslitteraturpriset, Sveriges finaste utmärkelse till författare av ny kurslitteratur. Priset är instiftat av Studentlitteratur och syftar till att visa på kurslitteraturens betydelse för den högre utbildningen i Sverige. Priset är också ett sätt att uppmärksamma och belöna författarnas värdefulla arbete. För mer information, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset.

Har ni en informationssäker kultur på jobbet?31.10.2017 10:55Pressmeddelande

Vi hör ofta i nyheterna om informationsläckor och känsliga uppgifter som har kommit på villovägar. Säkra tekniska lösningar är naturligtvis väsentliga – men det räcker inte. Den nyutkomna boken Informationssäkerhet och organisationskultur lyfter fram vikten av att skapa en säkerhetsmedveten kultur inom organisationen. – Det här är den första boken i ämnet informationssäkerhet med fokus på kultur. Oftast fokuserar man på tekniska lösningar, och det är jätteviktigt, men vi vill lyfta fram de sociala aspekterna inom informationssäkerhet, säger Jonas Hallberg, teknisk doktor och verksam vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Boken är ett led i ett forskningsprogram med just detta syfte, som har finansierats av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Programmet har pågått i fem år och har genererat ett flertal vetenskapliga publikationer. Medverkande i programmet, och författare till boken, är ett stort antal forskare från flera svenska universitet och FOI. Det innebär att

Minusräntor förklaras i fjortonde upplagan av Vår ekonomi13.9.2017 15:00Pressmeddelande

Vår ekonomi är den mest sålda läroboken i Sverige. 30 år efter att boken först publicerades kommer nu den fjortonde upplagan, uppdaterad med den senaste utvecklingen för svensk och internationell ekonomi. – Med den senaste finanskrisen, minusräntor och en intensiv migrationsdebatt har verkligheten sprungit ifrån många gamla läroböcker. Den nya upplagan av Vår ekonomi är modern, uppdaterad och anknyter till dagens debatt, säger SEB:s seniorekonom Klas Eklund, bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till bok om modern industriell ekonomi16.6.2017 09:36Pressmeddelande

Genom att den banar väg för en modern syn på ämnet industriell ekonomi och ger en förståelse för ekonomi i teknikintensiva verksamheter, belönas den kommande boken Modern industriell ekonomi med årets Kurslitteraturpris. – Vår förhoppning är att boken ska tydliggöra vad ämnet industriell ekonomi står för idag och därmed också kan ladda begreppet "industriell" med nya värden, säger författarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum