Konkurrensverket

Arla Foods får inte eftergift i mål om otillåtet samarbete

Dela

Arla Foods ska betala konkurrensskadeavgift för att ha gjort sig skyldigt till ett otillåtet samarbete i samband med en upphandling. Det fastslår Patent- och marknadsöverdomstolen i en dom. Domstolen slår också fast att ett företag på eget initiativ måste träda fram och lämna information till Konkurrensverket för att komma i fråga för eftergift, det vill säga att slippa betala konkurrensskadeavgift.

Arla har medgett att företaget har gjort sig skyldig till det otillåtna samarbetet men hävdat att det ska slippa att betala konkurrensskadeavgift då företaget har lämnat information och bevisning om överträdelsen till Konkurrensverket.

Eftersom det rör sig om uppgifter som Konkurrensverket cirka två månader tidigare hade krävt att Arla skulle ge in har Konkurrensverkets ståndpunkt varit att det inte finns skäl att bevilja Arla eftergift av konkurrensskadeavgiften.

Patent- och marknadsöverdomstolen har nu, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, funnit att Arla har överträtt konkurrensreglerna och bedömt att det saknas förutsättningar för eftergift i detta fall. Domstolen framhåller att eftergift inte kan komma i fråga i en situation när de uppgifter som lämnas av företaget utgörs av sådana som Konkurrensverket redan särskilt har efterfrågat.

– Vi välkomnar att domstolen gör tydligt att eftergift bara är möjligt när ett företag på eget initiativ lämnar information och bevisning av betydelse till Konkurrensverket. Domen visar att det är viktigt att företag är proaktiva och självmant träder fram och avslöjar en överträdelse eller lämnar avgörande bevisning för att komma i fråga för eftergift. Det understryker vikten av att inte vänta med att upplysa Konkurrensverket om en överträdelse, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Domstolen har också bedömt att Arla ska betala 1 130 000 kronor i konkurrensskadeavgift, det vill säga det belopp som Konkurrensverket hade yrkat och som Patent- och marknadsdomstolen tidigare bestämt. Patent- och marknadsöverdomstolen gör vissa principiella uttalanden om hur avgiftens storlek ska bestämmas och som bland annat rör vad som kan beaktas för att avgiften ska få en avhållande och avskräckande effekt.

Efter det att Konkurrensverket väckte talan mot Arla har verket tagit fram en ny metod för beräkning av konkurrensskadeavgift som kan leda till högre konkurrensskadeavgift och som ligger mer i linje med motsvarande sanktionsnivåer i andra medlemsländer inom EU för motsvarande överträdelser.

Patent- och marknadsöverdomstolens beslut kan inte överklagas.

För ytterligare information, kontakta:

Eva Persson, processråd, tfn 08-700 15 87

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se/nyhetsarkiv

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Konkurrensverket avslutar utredning som rör Svensk Mäklarstatistik30.1.2023 15:16:54 CET | Pressmeddelande

Konkurrensverkets utredning har visat att de data som Svensk Mäklarstatistik samlar in är av stor betydelse för många marknadsaktörer, men har inte funnit tydligt stöd för att det skulle vara avgörande för Valueguards kunder att företagets index görs publikt. Mot bakgrund av det, och att Svensk Mäklarstatistik har meddelat att företaget kommer fortsätta leverera data om bostadsaffärer till Valueguard vars kunder kommer ha fortsatt tillgång till statistiken, avslutar Konkurrensverket nu ärendet.

Uppsatser om företags lojalitetsrabatter och auktioner för solceller vinner Konkurrensverkets uppsatstävling8.12.2022 14:59:42 CET | Pressmeddelande

Ämnena för de uppsatser som har tilldelats första pris i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling i juridik respektive ekonomi är företags lojalitetsrabatter och auktionsbaserade subventionsscheman för solceller. Uppsatserna har lagts fram vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Konkurrensverket bötfäller företag i saneringsbranschen1.12.2022 15:52:35 CET | Pressmeddelande

Två företag i saneringsbranschen bröt mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete när de delade upp tjänster på marknaden mellan sig. Syftet var att undvika att konkurrera med varandra. Konkurrensverket har beslutat att det ena företaget ska betala cirka 1,2 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket och får därför eftergift från konkurrensskadeavgift, det vill säga att det slipper betala.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum