Arla

Arla tar nya steg inom ekologisk produktion för att möta kategoritillväxten i Europa

Dela

Arla inför 11 nya kriterier inom fyra fokusområden för stärka positionen för sitt ekologiska utbud. Syftet är att erbjuda konsumenterna produkter som ligger i den absoluta framkanten i sitt hållbarhetsarbete.

Arla tar nya steg inom ekologisk produktion för att möta kategoritillväxten i Europa.
Arla tar nya steg inom ekologisk produktion för att möta kategoritillväxten i Europa.

För trettio år sedan, 1991, lanserade Arla sina första ekologiska produkter på den svenska marknaden. Idag är Arla världens största producent av ekologiska mejerivaror och säljer produkter i över 120 länder. Nu tar Arla nästa steg för att fortsätta utvecklingen och skapar en produktkategori som är redo för framtiden. Fokus ligger på fyra nyckelområden: klimatpåverkan, biologisk mångfald, jordhälsa och djurvälfärd.

”Genom att bygga vidare på fördelarna med ekologisk produktion kan vi skapa nya möjligheter som kommer att gynna den här produktkategorin. Konsumenterna har efterfrågat att vi tar en ledande position och vi möter denna efterfrågan. Våra nyskapande produkter ska bli en tillväxtmotor i det ekologiska utbudet”, säger Peter Giørtz-Carlsen, chef för Arla Europa.

Från och med i höst kommer alla mejerikooperativets över 900 ekologiskt certifierade gårdar runt om i Europa att arbeta utifrån de nya kriterierna. Gårdarna kommer bland annat:

 • genomföra aktiviteter, mäta och rapportera utvecklingen för den biologiska mångfalden på gården, till exempel skapa blomrika pollinatörsvänliga miljöer, låta delar av marken växa naturligt samt plantera häckar och låta dem blomma
 • metodiskt arbeta för att förbättra jordhälsan. Där kommer gårdarna att samla in jordprover som analyseras av ett externt laboratorium för att definiera ett referensvärde för gårdarnas markkol
 • påskynda arbetet med att nå målet att minska mängden växthusgaser med 30 procent fram till 2028 istället för 2030. De ska bland annat gå över till 100 procent grön el - något som de svenska ekobönderna redan uppfyller.

I de nya kriterierna kommer också alla Arlas ekologiska gårdar runt om i Europa att ha samma höga krav på längre bete (150 dagar eller 900 timmar) som redan idag gäller i Sverige

Genom de nya kriterierna, mätningarna och datainsamling inom ekologisk produktion kommer Arla att få grundligare förståelse för regenerativa jordbruksmetoder. Idag finns få vetenskapliga studier om regenerativa metoder på europeiska mjölkgårdar som kan ge bönderna vägledning.

 ”Som bondeägt kooperativ är vi mycket intresserade av att ta reda på hur vi kan minska den negativa och maximera den positiva påverkan från vår mjölkproduktion” avslutar Arlas styrelseledamot Janne Hansson, som även är ordförande för Arlas Organic Council,Ytterligare information och fakta

De elva nya kriterier som alla ekologiska Arlabönder kommer att implementera under 2021/2022

Jordhälsa:

 • Utföra en bedömning av markkol för att få fram ett referensvärde för mätning av förbättringar av markens kolhalt framöver. Jordproverna kommer att analyseras för organiskt material, organiskt kol, totalt kolinnehåll, total kvävemängd och förhållandet mellan kol och kväve.
 • Genomföra minst 5 av 22 åtgärder för att förbättra jordhälsan (från en katalog med åtgärder).
 • Från och med 2022 utföra en årlig egenkontroll av indikatorer för jordhälsa, till exempel genom att bedöma jordens lukt, hur lätt det är att gräva och undersöka antalet daggmaskar.

Biologisk mångfald:

 • Årligen utföra egenkontroller och registrera aktiviteter för biologisk mångfald, till exempel skapa blomrika pollinatörsvänliga miljöer, låta delar av marken växa naturligt samt plantera häckar och låta dem blomma
 • Genomföra minst 7 av 33 åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden (från en katalog med åtgärder).

Klimat:

 • Delta i Arlas klimatberäkningsprogram
 • Påskynda Arlas mål om att minska koldioxidutsläppen med 30 % fram till 2030 och istället sikta på 2028
 • Byta till 100 % grön el från förnybara energikällor (vind, sol, biogas och vattenkraft). Detta gäller redan i Arla Sverige.

Djur:

 • Öka minimikravet på att korna ska få beta på gräs minst 120 dagar om året till 150 dagar om året. Detta gäller redan i Sverige.
 • Ge alla djur som är äldre än sex månader tillgång till borstar – med ett minimikrav på en borste per 50 djur eller en borste per mjölkningsrobot där det är aktuellt
 • Från oktober 2024 är det inte tillåtet med uppbundna djur på ekogårdar.

Bilder

Arla tar nya steg inom ekologisk produktion för att möta kategoritillväxten i Europa.
Arla tar nya steg inom ekologisk produktion för att möta kategoritillväxten i Europa.
Ladda ned bild
Peter Giørtz-Carlsen, chef för Arla Europa
Peter Giørtz-Carlsen, chef för Arla Europa
Ladda ned bild
Janne Hansson, styrelseledamot i Arla.
Janne Hansson, styrelseledamot i Arla.
Ladda ned bild
Ekologisk Arlamjölk från fem länder
Ekologisk Arlamjölk från fem länder
Ladda ned bild

Om

Arla
Arla
Rättarvägen 3
169 68 SOLNA

08−789 50 00https://www.arla.se/

 

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 9 400 mjölkbönder i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Med visionen att skapa framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt, är Arla i Sverige hem åt älskade varumärken som Arla Ko, Bregott, KESO och Pucko. Arla är världens största producent av ekologiska mejeriprodukter och en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden. I dag har Arla 12 mejerier i Sverige som drivs till 100% på grön el och alla egna tunga transporter är fossilfria.

 

Följ Arla

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Arla

Arla kommenterar att Konsumentombudsmannen (KO) tar ”netto noll klimatavtryck” till rättslig prövning11.11.2021 09:11:35 CET | Pressmeddelande

Näringslivet har ett stort ansvar för att Sverige ska nå uppsatta långsiktiga klimatmål och detta främst genom att kraftigt minska utsläppen i den egna värdekedjorna. Som mervärde till ekokonsumenterna klimatkompensera Arla i projekt som bevarar och skapar kolsänkor. Detta är något som i Parisavtalet betonas som viktiga åtgärder parallellt med kraftiga utsläppsminskningar. När företag som Arla gör stora miljö- och klimatåtaganden måste dessa också finansieras. Arla välkomnar att det utvecklas praxis för kommunikation av miljöpåståenden men delar inte KO:s bedömning att marknadsföringen är vilseledande.

FUTURE26: Arla lanserar ny strategi i en avgörande tid för mejeribranschen3.11.2021 08:00:06 CET | Pressmeddelande

Idag presenterar Arla sin nya femårsstrategi. Under denna period är Arla beredd att öka sina investeringar i hållbarhet, digitalisering, ny produktionsteknik och produktutveckling med mer än 40 procent till totalt minst 4 miljarder euro, samtidigt som man ökar utbetalningen av resultatet (efterlikviden) till Arlas ägare mjölkbönderna med minst 1 miljard euro för att stötta deras hållbarhetsresa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum