Trä- och Möbelföretagen

Årlig statistikrapport från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Fortsatt exportökning för svensk möbelindustri

Dela
Drygt 75 procent av svensk möbelproduktion exporteras till andra länder och branschen fortsätter att växa visar branschorganisationen TMF:s årliga rapport (med preliminära siffror) som presenteras i samband med Stockholm Furniture Fair. Men ska exporten fortsätta blomstra krävs det att små- och medelstora företags förutsättningar förbättras, framför allt inom EU.

Efterfrågan är fortsatt hög på svenska möbler och svensk inredning internationellt – exporten ökar med 12 procent jämfört med föregående år, med störst ökningen inom segmentet kontorsmöbler. Detta har TMF tagit fasta på under årets mässa där flera svenska medlemsföretags exportsatsningar visas upp under temat Boundless Swedish Design som även finns som digital plattform för att synliggöra den svenska marknaden internationellt.

- Inflationen med prishöjningar som följd tycks ännu inte ha påverkat på samma sätt som för andra branscher, svensk möbelindustri är en cirkulär föregångare och det fortsätter att göra avtryck. En stor del av framgången är de nya behov som uppkommit efter pandemin där gränserna mellan hemma och arbete suddats ut och lett till utvecklingen av både nya kringtjänster och produkter, säger Cecilia Ask Engström, bransch- och näringspolitisk chef på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Kontorsmöbler ökade i export med cirka 14 procent till närmare 3,2 miljarder kronor under 2022, störst är ökningen i Norge som även är det land dit kontorsmöbler exporteras mest. Även övriga möbelsegment ökar sin export, framför allt till både Norge och Danmark, vilket visar att försäljningen är fortsatt god i Norden. Exporten till USA har också börjat komma igång och ökade med 4 procent jämfört med föregående år.

- Det handlar om små volymer, men det ger ändå en indikation om att marknader utanför Europa är på uppgång, säger Cecilia Ask Engström.

Sverige är Europas tionde största exportör av möbler, och på plats 17 i världen. Men för små och medelstora företag är exportsatsningar både kostsamma och riskfyllda.

- Om exporten ska blomstra måste små och medelstora företags förutsättningar förbättras,allt från avskaffandet av handelshinder på den inre marknaden till förenklad tjänstehandel och handelsavtal som konstrueras så att mindre företag kan dra nytta av dem.

Se bifogad statistik samt läs mer på tmf.se/branschstatistik-mobler

För mer information, kontakta gärna:   
- Cecilia Ask-Engström, bransch- och näringspolitisk chef TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
- Jakob Andrén, marknadsanalytiker TMF, 08-762 78 82, jakob.andren@tmf.se
- Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070-916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se 

Nyckelord

Bilder

Ladda ned bild
Cecilia Ask Engström - bransch- och näringspolitisk chef på TMF.
Cecilia Ask Engström - bransch- och näringspolitisk chef på TMF.
Ladda ned bild
Cecilia Ask Engström - bransch- och näringspolitisk chef på TMF.
Cecilia Ask Engström - bransch- och näringspolitisk chef på TMF.
Ladda ned bild

Om

Trä- och Möbelföretagen
Storgatan 19,
102 04 Stockholm

08-762 72 50https://www.tmf.se/

Trä- och Möbelföretagen (TMF)  är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. TMF bygger och inreder Sverige. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.

Följ Trä- och Möbelföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen, TMF, presenterar TMF i siffror och TMF:s Omvärldsanalys 1 2023: Fortsatt exportökning för svensk möbelindustri – trots oroliga tider18.4.2023 08:03:55 CEST | Pressmeddelande

Ett osäkert säkerhetspolitiskt läge, höga räntor och inflation med prishöjningar som följd har präglat det gångna året för svensk trä- och möbelindustri. Men trots stora ekonomiska utmaningar och en konjunkturnedgång som hotar går möbelindustrin fortsatt framåt. Samtidigt slår konjunkturen allt hårdare mot småhusbranschen.

”Högt löneavtal i utmanande tider” - lönemärket satt för svensk arbetsmarknad31.3.2023 19:07:19 CEST | Pressmeddelande

Efter intensiva slutförhandlingar är löneavtalen för svensk industri klara. Arbetsgivarna och Facken inom industrin har enats om ett löneavtal med ett sammanlagt avtalsvärde på 7,4 procent i ett 24 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2025. Därmed är också märket satt - den lönenivå som industrins parter enas om och som blir vägledande för hela arbetsmarknaden.

”Nära smärtgränsen” – men TMF säger ja till första avtalsbudet för industrin24.3.2023 15:02:45 CET | Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, säger ja till första avtalsbudet, den så kallade hemställan, som parterna inom industrin tog emot från OpO, de opartiska ordförandena, under torsdagen. Avtalsförslaget sträcker sig över två år, är inte uppsägningsbart, och innehåller en kostnadsökning på 3,7 procent första året och 2,8 procent det andra, dvs ett sammanlagt avtalsvärde på 6,5 procent.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum