Försäkringskassan

Årsredovisning 2015

Dela

Fler bedömningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen och kortare handläggningstider. Det är några av resultaten för Försäkringskassan 2015. Samtidigt har läget varit pressat.

Under 2015 har Försäkringskassan prioriterat huvuduppgiften, att besluta om och betala ut förmåner. 

– Det är positivt att vi nu gör fler bedömningar enligt rehabiliteringskedjan i tid. Samtidigt står vi inför stora utmaningar framöver för att få ner de ökande sjuktalen och stärka handläggningen, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan.

Det ökade inflödet i sjukförsäkringen har inte kunnat mötas med fler medarbetare i den takt som var planerad. Det har visat sig vara en större utmaning än väntat att fylla de vakanser som finns inom främst sjukförsäkringshandläggningen.

Trots att läget varit ansträngt har utvecklingen mot ett ökat förtroende för Försäkringskassan fortsatt under 2015. Bland de som har haft kontakt med Försäkringskassan har andelen som har stort eller mycket stort förtroende ökat från 56 procent 2014 till 67 procent 2015.

Läs årsredovisningen här.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Länkar

Om

Försäkringskassans vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning. Vi är en av Sveriges största myndigheter och ansvarar för en stor del av de offentliga trygghetssystemen. Vi fattar cirka 20 miljoner beslut om bidrag och ersättningar och betalar ut drygt 200 miljarder kronor per år till barn och familjer, personer som lever med funktionsnedsättning, sjuka, nyanlända och arbetssökande. Genom vår expertis och forskning bidrar vi till ny kunskap inom socialförsäkringen. Vi är drygt 13 000 medarbetare.

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum