Plikt- och prövningsverket

Årsredovisning 2021 för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk

Dela

Nytt namn och full fart i verksamheten trots pandemin. När Plikt- och prövningsverket skickar in årsredovisningen för 2021 kan vi åter summera ett händelserikt år som inte minst påverkats av pandemin.

Gott resultat trots pandemin

Redan under 2020 införde myndigheten omfattande åtgärder för att minska risken för smittspridning under mönstring och prövning. Åtgärderna omfattar både fysiska barriärer i prövningslokalerna i form av plexiglas, krav på munskydd bland prövande samt omplaneringar för att glesa ut i lokalerna är bara några exempel. Åtgärderna verkar också ha gett resultat då Plikt- och prövningsverket inte fått några rapporter om att mönstrande och prövande ska ha smittats under sitt besök.

-          Även 2021 har varit ett speciellt år där vi fortsatt haft omfattande restriktioner på våra prövningskontor. Vi har en verksamhet som ska fungera i fredstid men också under höjd beredskap och ytterst i krig. När vi summerar 2021 kan jag glädjande nog konstatera att vi nått regleringsbrevets mål om att pröva och mönstra 18 500 totalförsvarspliktiga under året detta pandemin till trots, säger Christina Malm, generaldirektör.

Nytt namn

Den 1 februari 2021 bytte myndigheten namn till Plikt- och prövningsverket, ett efterlängtat namnbyte som bättre beskriver myndighetens nuvarande huvuduppdrag, att med stöd av lagen om totalförsvarsplikt mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt.

Mönstringsunderlag till över 100 000 ungdomar

Under början av 2021 skickades mönstringsunderlaget till 104 000 totalförsvarspliktiga födda 2003. Nära 97 procent svarade, vilket är i nivå med tidigare år. Personalförsörjningen av det militära försvaret ska så långt som möjligt bygga på den enskildes intresse, motivation och vilja. De totalförsvarspliktiga får i mönstringsunderlaget ange sin egen inställning till att genomföra grundutbildning med värnplikt. Utifrån svaren i mönstringsunderlaget kunde Plikt- och prövningsverket konstatera att 22 000 individer, 8 000 kvinnor och 14 000 män, både lämnat kvalificerande svar på frågorna om hälsa, fysik med mera och var inte negativt inställda till att göra grundutbildning med värnplikt.

Mönstring och prövning till grundutbildning med värnplikt

Plikt- och prövningsverket har under året mönstrat och prövat 19 800 totalförsvarspliktiga till GU21/22 och GU22/23, varav 38 procent kvinnor och 62 procent män. Regleringsbrevets mål om att genomföra prövning och mönstring av upp till 18 500 totalförsvarspliktiga har därmed nåtts.

Prövning till polisutbildningen

Plikt- och prövningsverket har haft en prövningskapacitet om 8 500 prövningar för Polismyndighetens behov men antalet individer som har bokat en tid och genomfört prövningen har varit lägre än tidigare år. Myndigheten har under året genomfört mer än 7 000 prövningar, 6 692 för antagningsprocessen till polisutbildningen, 251 för den funktionsinriktade respektive 74 för den verksamhetsintegrerade polisutbildningen.

Tredje prövningskontor

Plikt- och prövningsverket genomförde 2021 cirka 28 000 prövningar. Därmed har myndigheten nått kapacitetstaket för vad som kan genomföras med två prövningskontor. Vid 28 000 prövningar infaller brytpunkten för behov av ett tredje prövningskontor. Arbetet med etablering och bemanning av ett tredje prövningskontor i Göteborg har därför pågått under 2021 och prövning kommer att starta i augusti 2022.

Årets resultat

  • Plikt- och prövningsverket verksamhet finansieras både genom anslag och genom avgifter. Intäkterna 2021 uppgick till cirka 378 miljoner kronor, varav mer än två tredjedelar kommer från den anslagsfinansierade verksamheten.
  • Under året genomfördes sammanlagt 28 000 prövningar, där mönstring och prövning till grundutbildning med värnplikt samt prövning till polisutbildningen stod för merparten.
  • Plikt- och prövningsverket anställde under 2021 cirka 40 medarbetare för att den 31 december 2021 notera 266 anställda, varav 53 procent kvinnor och 47 procent män.

Kontakter

Dokument

Om

Plikt- och prövningsverket
Plikt- och prövningsverket
Box 31
651 02 Karlstad

0771-24 40 30https://www.pliktverket.se/

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Myndigheten bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Plikt- och prövningsverket bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet handlar om att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar Plikt- och prövningsverket också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

Plikt- och prövningsverkets uppgift är att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Andra viktiga uppdrag är ansvar för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomförs undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med krav på särskild lämplighet.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 300 anställda finns på fyra orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningskontoren i Malmö, Stockholm och Göteborg.

 

 

Följ Plikt- och prövningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Plikt- och prövningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum