Solna stad

Årsredovisning för Solna stad 2021 – Positivt resultat med avsättning till skolupprustning

Dela

En god måluppfyllelse, ett positivt ekonomiskt resultat och fortsatt fokus på Solnas framtida utveckling parallellt med hanteringen av pandemin. Det visar Solna stads årsredovisning för 2021, som godkändes av kommunfullmäktige den 4 april 2022. Samtidigt beslutades att skjuta till 400 miljoner av överskottet för att förstärka arbetet med att rusta upp Solnas skolor.

Årsredovisningen för 2021 visar på en god måluppfyllelse, ett positivt ekonomiskt resultat och ett fortsatt starkt fokus på Solnas framtida utveckling, trots att pandemin innebar stora påfrestningar för stadens verksamheter även under 2021. Det ekonomiska resultatet är positivt och uppgår till 595 miljoner efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl, vilket är 495 miljoner kronor bättre än budget. Solna stad uppfyller därmed lagkraven på en ekonomi i balans. 

Av det ekonomiska överskottet avsätts 400 miljoner kronor till den skolupprustningsfond som skapades i samband med årsbokslutet 2020. Fonden ska användas för upprustning av Solna stads förskole- och skollokaler och komplettera den årliga investeringsbudgeten. Totalt finns, efter avsättningen, 525 miljoner i skolupprustningsfonden som exempelvis kommer att användas till den fortsatta upprustningen av Råsunda skola och Ekensbergsskolan.

- Solnas välskötta ekonomi gör att vi kan fortsätta att göra satsningar på upprustning av förskole- och skollokaler. Vi avsätter nu ytterligare 400 miljoner till skolupprustningsfonden utöver de pengar som vi årligen avsätter för skolupprustningar för att öka tempot i att skapa en bättre och mer modern studiemiljö för Solnas elever. Det innebär att arbetet med att skapa moderna, trygga och fräscha lokaler i Solnas skolor kan intensifieras ytterligare, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Detta hände 2021 i Solna – några exempel

 • Befolkningen växte med 1025 personer till 84 187 invånare.
 • Antalet arbetsplatser ökade med 4 600 till 104 000 arbetsplatser.
 • Totalt färdigställdes 742 nya bostäder för inflyttning. 
 • Nya detaljplaner antogs av Byggnadsnämnden som möjliggör 640 nya lägenheter och 29 stadsradhus bl a längs Solnavägen, i Huvudsta, Bagartorp, Haga Norra och Bergshamra.
 • En ny detaljplan antogs som möjliggör en ny idrottsplats i Järvastaden.
 • Omvandlingen av Solnavägen till stadsgata påbörjades på allvar, liksom byggnationen av den nya tunnelbanelinjen till Arenastaden.
 • En helt ny stadsdel sjösattes i centrala Huvudsta parallellt med planeringen för utbyggnaden av Mälarbanan.
 • Tre nya skolor startades i staden samtidigt som planeringen för en ny F-9 skola i Huvudsta gjordes färdig och kan börja byggas.
 • Trygghetsarbetet intensifierades och fick ett särskilt fokus på trygghets- och brottsförebyggande insatser i Hagalund.
 • Utvecklingen av Överjärva gård som besöksmål och kulturmiljö fortsatte.
 • Staden gjorde en särskild satsning på att få unga i jobb genom Jobbfabriken i Hagalund. 
 • Solnaelevernas kunskapsresultat fortsatte att ligga på goda nivåer, trots att delar av undervisningen har varit tvungen att bedrivas på distans under året.
 • Nöjdheten och tryggheten bland vårdnadshavare till barn i förskola, boende i vård- och omsorgsboende samt hemtjänstkunder fortsatte att ligga på goda nivåer.

Arbetslösheten gick tillbaka efter att ha ökat under pandemin och ligger nu liksom försörjningsstödet återigen på låga nivåer i Solna.

Dokument

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

Pressjour 08-746 12 00http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum