DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Åsa Strahlemo ny förbundsordförande för DHR

Dela

Åsa Strahlemo från Björklinge utanför Uppsala blir ny förbundsordförande för DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. Hon är socionom, har en magisterexamen i socialt arbete och har i många år arbetat för att ge människor verktyg för att kunna leva ett aktivt och självbestämt liv.

Åsa Strahlemo valdes till ny förbundsordförande under DHR:s digitala förbundsmöte i dag den 22 oktober. Hon efterträder Rasmus Isaksson som varit förbundsordförande sedan 2013.

Åsa Strahlemo menar att livsvillkoren på de allra flesta plan har blivit sämre för personer med nedsatt rörelseförmåga de senaste åren.

- Det här är något som riksdag och regering vet om, eftersom de själva har beställt och läst rapporterna från olika myndigheter. Men det görs alldeles för lite för att komma till rätta med de utmaningar som beskrivs i rapporterna. Vi som lever med rörelsenedsättning och våra närstående vet vad som behöver göras för att våra rättigheter ska tas på allvar. Vi behövs i debatten, vi behövs för att ge stöd, information, råd och framtidstro. Vi behövs också för att ändra attityder, fördomar och normer överallt där det inte ses som självklart att personer med nedsatt rörelseförmåga kan delta på samma villkor som andra, säger hon.

De senaste två och ett halvt åren har Åsa Strahlemo arbetat som sjuk- och hälsovårdskurator på Akademiska sjukhuset i Uppsala, parallellt med uppdrag som fritidspolitiker. Hon är 50 år och bor på landsbygden några mil norr om Uppsala tillsammans med make och tonårsson.

Vilka är de viktigaste frågorna du vill driva som förbundsordförande för DHR?

- Jag kommer att jobba för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska bli lag i Sverige, på samma sätt som barnkonventionen. Jag vill också att fler personer ska känna sig hemma och vilja vara aktiva medlemmar i vårt fantastiska förbund som finns i hela Sverige. 

För fler kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, telefon 070 - 819 80 44, asa.strahlemo@gmail.com

För en publiceringsfri bild, var god kontakta: Catharina Bergsten, pressekreterare, 070 – 194 32 38, catharina.bergsten@dhr.se

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”Well played…” DHR kommenterar LSS-utredningen11.11.2020 09:53:00 CETPressmeddelande

Under många års tid har vi i funktionshinderrörelsen upplevt hur frågan om assistans och andra LSS-insatser har urholkats mer och mer. Från politikens sida har vi upprepade gånger fått medhåll i att alla som har rätt till assistans ska få assistans. Ändå ser vi en tydlig strategi som gått ut på att förhala och dra ut på åtgärder som faktiskt skulle förändra situationen för oss som är i behov av assistans.

Uttalande från DHR:s förbundsmöte 2020: Sjukersättning måste räcka till mer än hyra27.10.2020 13:06:00 CETPressmeddelande

Många med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) jobbar deltid eller kan inte arbeta alls. För vissa överstiger de samlade avgifterna för boende och stödinsatser en mycket låg inkomst, och varje liten utgift måste övervägas noga. Det är snarare regel än undantag att anhöriga tvingas bidra ekonomiskt och den som saknar en närstående som har möjlighet att stötta ekonomiskt kan hamna i en förtvivlad situation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum