Metalliska material

ASK II släpper guide för kompetensförsörjning

Dela

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska materials projekt ASK II gör en ansats att ta ett större grepp kring ungas syn på sitt kommande arbetsliv. Många aspekter har därför studerats kring hur exempelvis olika arbetsgivares erbjudande matchar med de ungas tankar. Parametrarna som påverkar ungas val av yrke är många och olika former av rådgivning kan därför få stor betydelse. ASK II har nu släppt guiden ”Guideline för attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning för industrin”.

ASK II är ett av flera projekt som drivits inom ramen för den satsning på metallindustrins kompetensförsörjning som Metalliska Material stod bakom via sin utlysning Jag kom, jag såg, jag stannade.

Det enskilt största fokusområdet inom ASK II har varit att utröna hur dagens ungdomar ser på sitt framtida yrkesliv och på sina framtida arbetsgivare samt vilka kanaler och vägar man använder för att fatta beslut om sin egen framtida yrkesresa. Detta blir i sin tur mycket viktig information till metallindustrins branscher och i förlängningen en bild som de bör spegla sitt erbjudande mot för att få störst framgång i sina rekryteringsansträngningar. När man så får in­formation om vilka dessa vägar och kanaler är så är det också viktigt att veta vilken betydelse ungdomar lägger vid dem samt hur de fungerar och inte minst vilka de mer specifikt attraherar genom olika tilltal och format.

ASK II har studerat ett flertal olika parametrar och hur dessa påverkar attraktiviteten för bran­scher inom metallindustrin. Det arbete som ligger till grund för denna publikation har utförts inom den del av projektet som har fokuserat på ungas bild och förväntningar på sitt framtida ar­betsliv och sin framtida arbetsgivare och hur den bilden matchar industrins erbjudande av idag och hur man kan utveckla morgondagens industriarbete i syfte att underlätta framtida rekryte­ring och kompetensförsörjning.

Organisationerna RISE och Skär­teknikcentrum Sverige ligger bakom guiden. Framställningsarbetet och de underliggande studierna har gjorts inom ramen för projektet ASK II (Attraktivitet och Strategisk Kompetensförsörjning II) som har finan­sierats via det strategiska innovationsprogrammet Metalliska Material

Ladda ner och läs ”Guideline för attraktivitet och strategisk kompetensförsörjning för industrin” på Metalliska materials webbplats

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Nytt projekt vill förbättra litiumjonbatterier29.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Långtidsegenskaper och tillförlitlighet hos litiumjonbatterier är kritiskt för elektrifieringen av samhället, speciellt avseende det stora antalet elfordon som förutspås. Fogarna i dessa batterier mellan cellterminaler till busbars eller busbars till modulterminaler är mycket viktiga eftersom haverier kan leda till oplanerade reparationer eller till och med bränder. Många problem som uppstår i moderna litiumjonbatterier beror av dåliga egenskaper i fogen. Detta problem ska studeras närmare i EMPIRE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Nytt projekt ska optimera stålindustrins elektrifiering27.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Elektrifiering av olika processer och utrustningar är idag en av de stora växande trenderna, inte bara nationellt, utan även internationellt. ELROS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, tar sikte på att stålindustrin och dess ämnesvärmningsprocesser ska kunna använda elektrifiering på ett optimalt sätt, det vill säga rätt form av elektrisk uppvärmningsmetod sett till geometri, storlek, material, temperaturområde, temperaturjämnhet och energieffektivitet.

Additiv tillverkning ska förbättra gasturbiner26.4.2021 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Gasturbiner är med sin flexibilitet och snabba upprampning centrala i ett hållbart energisystem för att kunna balansera intermittent elproduktion, till exempel vindkraft. Framtida kolfri elproduktion kräver då en uppskalning av vätgas som bränsle i gasturbiner. Förbränning av vätgas i gasturbiner är fortfarande förenat med utmaningar kopplat till gasens reaktivitet i kombination med den nödvändiga högre processtemperaturen. MAGDA, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska nu ta sig an dessa utmaningar.