Transportföretagen

Återinför stödåtgärder nu

Dela

De besked som regeringen idag gav för att mota en ökad smittspridning av covid-19 innebär inga skarpa restriktioner även om de har ett starkt signalvärde. Självklart behöver vi ta pandemin på allvar, där var statsministerns tydliga uppmaning att vaccinera sig tydlig. Samtidigt behöver vi lära oss leva med covid-19.

Anna Grönlund. Foto: Transportföretagen
Anna Grönlund. Foto: Transportföretagen

När människor nu uppmanas att själva ta ansvar för att undvika miljöer med trängsel och att bära munskydd vid trängsel i kollektivtrafiken, samtidigt som vi som kör landets bussar uppmanas att bibehålla det trafikutbud som är så att människor kan resa till arbete, skola och fritidssysselsättningar, kan budskapen för den enskilde resenären upplevas som motstridiga. Landets trafikföretag å sin sida hamnar i en situation där man kan och ska fortsätta köra trafik samtidigt som enskilda resenärer i stigande utsträckning kan komma att kan välja att avstå sina resor.

Under hela pandemin har den svenska kollektivtrafiken bidragit till att samhället fungerat, men det har lett till stora förluster i sektorn. Jämfört med 2019 minskade biljettintäkterna i den svenska kollektivtrafiken med 7,2 miljarder kronor 2020. Förluster som under 2021 kommer växa till 7,3 miljarder kronor enligt Svensk Kollektivtrafiks och SKR:s senaste prognos. Mot bakgrund av detta och i ljuset av dagens besked vill vi att regeringen nu tar initiativ till en diskussion med företrädare för regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretagen för nya stödåtgärder till landets kollektivtrafik så att vi kan säkerställa en robust kollektivtrafik för framtiden.

För de företag som kör bussar i turist- och beställningstrafik och i kommersiell linjetrafik, såsom expressbussar, kan regeringens rekommendationer innebära att människor helt avstår att åka på bokade resor. Här måste regeringen snabbt ta initiativ till att återinföra de stöd som tidigare funnits, men även se över möjligheten till direkta och riktade stöd till särskilt utsatta branscher inom besöksnäringen.

Från Transportföretagen och Sveriges Bussföretag har vi tidigare lämnat flera konstruktiva förslag, såsom riktat stöd till avställda turistbussar och att upphöra med att ta ut skatt på avställda bussar. De företag som kör bussarna har redan tömt sina kassor och många överlever inte en ny nedgång utan snabba stödåtgärder. Samtidigt är många av de företag som idag kör bussar i turist- och beställningstrafik en viktig resurs när tågen står och de är ofta en förutsättning för att idrottsrörelsen, kultursverige samt landets destinationer och besöksmål ska kunna välkomna människor åter i linje med rådande krav för exempelvis vaccinationspass som regeringen redan infört.   

- Vi och våra medlemsföretag har under pandemin hållit i och hållit ut. För att bevara möjligheten till kollektiva resor i framtiden behöver regeringen nu inte bara budgetera för att återinföra stödåtgärder såsom omställningsstöd – de behöver införas nu. Dagens besked från regeringen innebär inga skarpa restriktioner men ger människor en signal och kan leda till att färre väljer att ta bussen redan i morgon, vilket självklart påverkar företagen direkt. För att vi ska kunna bevara kapacitet i hela den svenska kollektivtrafiken behöver landets bussföretag och andra aktörer i kollektivtrafiken stöd här och nu, betonar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.   

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anna Grönlund. Foto: Transportföretagen
Anna Grönlund. Foto: Transportföretagen
Ladda ned bild

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Fusk och fel med reseavdrag kostar 3,1 miljarder kronor per år och missgynnar resenärer i kollektivtrafiken8.11.2022 13:15:51 CET | Pressmeddelande

Trots massiv kritik väljer regeringen att i den budget som presenterades idag att backa och riva upp tidigare riksdagsbeslut om att införa en neutral skattereduktion oavsett färdmedel. När regeringen nu backar och behåller det tidigare kritiserade reseavdraget gynnas de som fuskar och felar. Skatteverket visade i våras att 44 procent av kostnaderna för reseavdraget beror på fusk och fel, till en förväntad kostnad på 3,1 miljarder kronor per år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum