Fastighetsägarna

Återinfört hyresstöd kommer inte nå de med störst behov

Dela

Det är mycket olyckligt att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om att återinföra ett dåligt fungerande system med hyresstöd för första kvartalet 2021. De stora bristerna i stödets utformning riskerar att företag i behov av stöd inte omfattas. Satsa istället resurserna på omställningsstödet så att det kan förlängas och betalas ut snabbare till företag i behov av stöd.

Riksdagens finansutskott har i ett betänkande ställt sig bakom regeringens förslag om att återinföra ett statligt hyresrabattsystem för första kvartalet 2021. Formellt beslut fattas först den 25 februari 2021, under förutsättning att EU ger sitt godkännande.

– Det är olyckligt att riksdagen vill återinföra ett dåligt fungerande system med hyresstöd. Hyresstödet är utformat så att fastighetsägaren avgör vilka företag som ska få ta del av stödet, det skapar orättvisor och konflikter mellan hyresgäster. Fastighetsägaren förväntas även betala lika mycket som staten av den hyresrabatt som erbjuds. Hyresstödets utformning innebär att staten övervältrar ansvar på fastighetsägare som staten själv borde hantera. Fastighetsägare ska varken agera myndighet eller bank, säger Anders Holmestig vd Fastighetsägarna Sverige.

– Tidigare har både regeringsföreträdare och oppositionspolitiker konstaterat att hyresstödet fungerat dåligt och att omställningsstödet är en bättre metod för att kompensera krisande företag för deras fasta kostnader, så som hyran. Pengarna gör avsevärt mer nytta genom att förlänga omställningsstödet och påskynda utbetalningarna till drabbade företag. Det regeringen gör med att återinföra hyresstödet är att skapa orealistiska förväntningarna hos många lokalhyresgäster om att de ska få rabatt på hyran, fortsätter Anders Holmestig.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fastighetsbranschen tar initiativ för ett tryggare Göteborg och Västsverige3.3.2021 08:00:00 CETPressmeddelande

Fastighetsägarna GFR har tillsammans med Fastighetsakademin gett Stiftelse Tryggare Sverige och Maria Wallin, utvecklingsledare i utsatta områden, i uppdrag att genomföra en kartläggning av trygghetsproblematiken i Göteborgs och Västsveriges utsatta områden. Därefter att ta fram en handledning för hur fastighetsägare kan förebygga och förhindra brott och otrygghet i dessa miljöer. Projektet löper under nio månader och slutredovisas i december 2021.

Fel att återinföra ett misslyckat hyresrabattstöd25.2.2021 15:41:53 CETPressmeddelande

Det statliga hyresrabattstödet som riksdagen idag beslutat att återinföra kommer inte heller denna gång att uppnå sitt syfte. Resurserna bör istället användas till att förlänga omställningsstödet så att det sträcker sig fram till juni 2021. Hyresrabattstödet är ett administrativt krångligt och långsamt system som fanns under andra kvartalet 2020 men som avvecklades då det inte fungerade särskilt väl.

Nedstängningsstöd måste komma på plats nu17.2.2021 13:44:27 CETPressmeddelande

De möjligheter till nedstängning av butiker, gym, frisörer och annan service som regeringen nu förbereder behöver följas av omedelbart besked om rätt till ersättning till de som drabbas. Den tillfälliga pandemilagen som ger regeringen möjligheter att stänga verksamheter har funnits på plats sedan början av januari men fortfarande saknas besked om hur verksamheter ska ersättas. Nu behöver förordningen om nedstängningsstöd komma på plats omgående.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum