Svenska kyrkan

Återlämnande av samiska kvarlevor lyfts fram i FN:s granskning

Dela

Inför den allmänna FN-granskningen över hur Sverige efterlever mänskliga rättigheter presenterade Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd en parallellrapport med ett antal rekommendationer. Regeringen godkände nyligen flera av dessa rekommendationer om bland annat repatriering av samiska kvarlevor. Däremot avslog de rekommendationen om ytterligare skydd för asylsökandes rätt att lämna sin religion eller konvertera.

Ungefär vart femte år granskar FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) den allmänna situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i den så kallade Universal Periodic Review (UPR). Inför Sveriges granskning den 27 januari i år skrev Svenska kyrkan tillsammans med Sveriges kristna råd och Samiska rådet i Svenska kyrkan en parallellrapport om Sveriges efterlevnad av sina MR-åtaganden. Flera FN-stater tog upp förslagen i sina rekommendationer till Sverige.

Samernas rätt till mänskliga kvarlevor och om asylsökande konvertiter var två av frågorna som parallellrapporten tog upp.

Samernas rätt till repatriering av mänskliga kvarlevor

Regeringen godkände rekommendationer om bland annat repatriering av samiska kvarlevor. Svenska kyrkan har tillsammans med Sametinget drivit frågan att svenska staten ska återlämna de samiska mänskliga kvarlevor som fortfarande förvaras på statliga museer och institutioner.

– Det är inhumant och ovärdigt att dessa kvarlevor inte har kunnat återbegravas som samerna länge krävt. Därför är det glädjande att svenska regeringen nu godkänt rekommendationerna om att stärka arbetet för repatriering av samiska kvarlevor och intensifiera samarbetet med samerna i enlighet med FN:s urfolksdeklaration. Nu hoppas jag att statens samverkan med samerna stärks också i denna fråga, säger Antje Jackelén, Svenska kyrkans ärkebiskop.

– Vi hade gärna sett att regeringen varit villig att gå ännu längre och acceptera samtliga rekommendationer rörande repatriering. Enligt FN:s urfolksdeklarations artikel 12 behövs en tydlig nationell handlingsplan och finansiering för hur återlämnandet ska gå till från statens sida. Frågan kan därför inte hanteras från fall till fall när det gäller ett stort antal kvarlevor, utan behöver ske samordnat, anser Ingrid Inga, ordförande för samiska rådet i Svenska kyrkan.

Asylsökande konvertiter

Regeringen avslog rekommendationen den fått om att mer effektivt skydda asylsökandes rätt att lämna sin religion eller konvertera till en annan.

– Vi hade förväntat oss ett godkännande från regeringen, särskilt då Sverige anser att asylprocessen för konvertiter redan är i enlighet med internationell lag, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Vi anser att Migrationsverkets bedömningar av vem som anses vara genuint kristen är problematiska och riskerar att bli godtyckliga. Vid ett avslag av asylansökan utvisas konvertiterna till de länder de flytt från, där de riskerar förföljelse på grund av sin nya religion.

Universal Periodic Review (UPR)

FN-granskningen ”Universal periodic review” är den allmänna granskningen av situationen för mänskliga rättigheter i varje medlemsstat. Den sker vart femte år och den granskade staten får rekommendationer från andra medlemsstater gällande mänskliga rättigheter. Dessa kan antingen accepteras – man förbinder sig då att arbeta aktivt med frågan – eller noteras – vilket innebär att landet inte håller med eller inte förbinder sig att arbeta med frågan. Regeringen/Sverige har nu svarat på de 300 rekommendationer som granskningen innehöll. Sverige granskades tidigare i år.

Läs mer om Universal periodic review på webbplatsen för Rådet för mänskliga rättigheter (engelska) eller på Sverige i FN:s webbplats.

LÄS MER

Kyrkor presenterade rapport i FN inför granskning av mänskliga rättigheter i Sverige Pressmeddelande december 2019

Rapport om Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter Pressmeddelande juli 2019

KONTAKT

Ärkebiskop Antje Jackelén, 072-237 28 86 (pressekreterare)

Ingrid Inga, ordförande för Samiska rådet i Svenska kyrkan, 070-554 29 99

Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, 08-453 68 57 (pressekreterare)

Kontakter

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Extra bidrag till församlingar för coronarelaterade insatser22.9.2020 13:56:00 CESTPressmeddelande

Svenska kyrkan har nu fördelat extra bidrag till 25 församlingar och pastorat, till lokala insatser för socialt utsatta grupper med anledning av coronasituationen. Pengarna kommer från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som i juli beslutade om ett tillfälligt bidrag till civilsamhällets organisationer, för att hjälpa samhällets mest utsatta under coronapandemin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum