Vänsterpartiet

Återreglera och förstatliga elnätet för lägre avgifter

Dela

Vänsterpartiet vill införa ett tak på elnätsavgiften och förstatliga elnätet. Den misslyckade avregleringen har gett höga och oförutsägbara kostnader för villaägare, industrin och andra elkonsumenter.

- Elnätet är en grundläggande samhällsfunktion. Det ska vara till för medborgarnas skull, inte för bolagen att skinna kunderna på. Många villaägare och andra är helt maktlösa när elräkningen plötsligt skjuter i höjden. Här behövs samhällsansvar, säger Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare.

Idag präglas elmarknaden av ett oligopol som lett till högre priser och stor skillnad på pris beroende var medborgare bor. Det kan idag skilja 7 000 kr per år i pris mellan en villa i Grums och i Ljungby. Situationen har också skapat problem för industrin som behöver få en förutsägbar prisbild.

Pristak för nätavgiften
Den första delen av förslaget innebär att elmarknaden återregleras och att ett pristak på elnät och med krav på mer enhetliga, förutsägbara, taxor införs. En utredning ska tillsättas för att fastslå vilket pristak som bör gälla för såväl privatpersoner som för industrin. 

Förstatliga
Den andra delen är ett förstatligande av det svenska elnätet inom en tioårsperiod. Förstatligandet föreslås ske genom ett uppdrag i regleringsbrevet för Vattenfall att de ska åläggas att succesivt investera på den svenska elmarknaden och ta sig bort från osäkra internationella marknader. Vattenfall ska aktivt tillsammans med kommuner och regioner förvärva regionala och lokala elnät i syfte att inom en tioårsperiod uppnå att elnätet är samhällsägt.

Ett samhällsägt elnät skulle underlätta industrins omställning för klimatet. Det skulle också innebära en förbättrad situation för den utsatthet som Sverige är i vid situationer av exempelvis krig och katastrofer. Samhället ska exempelvis kunna bestämma kapacitet i elnätet utifrån sådana scenarier. Marknaden tar inga sådana hänsyn. Elbolagen ska fortsättningsvis bara konkurrera om elleveransen till kunderna. Elnätet är en del av infrastrukturen och ett naturligt statligt monopol.

Vänsterpartiet vill se att statens ägande och statliga regleringar ska användas mer aktivt för att skapa ett mer jämlikt Sverige.

Kontakter

Jessica Nordh, pressekreterare för Jonas Sjöstedt, 073-076 22 90
Vänsterpartiets presstjänst, 070-620 00 64 (ej sms)

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om10.1.2019 16:02Pressmeddelande

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd. Vi kommer att ta ett utskottsinitiativ för att tillsätta en ny snabbutredning och kräva att frågan tas upp i en aktuell politisk debatt i riksdagen. - Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia. Vi kommer aldrig att acceptera något annat än att lagens grundintention erkänns, med fokus på lika rätt och full delaktighet i samhället för alla dem som behöver assistans, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Cirka 2000 människor har fått assistansen indragen under de senaste åren, men den aktuella LSS-utredningen har ingen lösning på

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum