Umeå kommun

Återstart för kulturen med extra stöd till föreningar och konstnärer

Dela

Kulturlivet i Sverige har drabbats hårt av covid-19-pandemin. För att starta upp och utveckla den lokala kultursektorn, har kulturnämnden beslutat att ge extra stöd genom ett antal insatser.

- Det känns otroligt glädjande att kunna stärka upp kulturlivet och från vår sida bidra till en återstart efter de här pandemiåren. Kulturen har dragit ett tungt lass under den här tiden och inte minst enskilda kulturutövare och mindre ideella föreningar har drabbats hårt, säger Helena Smith (S), kulturnämndens ordförande.

Föreningsstödet förstärks med 295 000 kr som avsätts till riktade insatser i föreningslivet. Insatserna kommer att utgå från de behov som framkom i den föreningsenkät som genomfördes våren 2021. Även höstens dialogmöten mellan kulturförvaltningen och kulturföreningarna kommer att vägas in i de åtgärder som tas fram. Åtgärderna ska stärka föreningarna och kan till exempel vara utbildningsinsatser eller medlemsrekrytering.

Stipendium för yrkesverksamma konstutövare

25 tillfälliga arbetsstipendier inrättas för yrkesverksamma konstnärer. Varje stipendium är på 25 000 kr. Det är ett allmänt stöd för konstnärlig verksamhet för att ge konstnärer möjlighet att koncentrera sig på och utveckla sitt arbete i efterdyningarna av pandemin.

Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer som är bosatta och verksamma i Umeå, eller som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Umeå. Stipendierna är individuella och kan inte ges till en organisation. När ansökningsperioden öppnar kommer det att finnas information på kommunens webbplats. Stipendierna delas ut före årsskiftet 2021/22.

Två konststipendiater

Kulturnämnden delar årligen ut ett konststipendium till en konstnär som genom sitt konstnärskap förtjänar att uppmärksammas. I år väljer kulturnämnden att utse två stipendiater istället för en, som ett sätt att bidra till att mildra pandemins skadeverkningar.

Totalt 970 000 kr omfördelas från kulturförvaltningens personalkostnader, som har minskat under pandemin, till de extra insatserna.

Kontakt

Helena Smith (S)
kulturnämndens ordförande
070-695 57 95
helena.smith@umea.se 

Fredrik Elgh (C)
kulturnämndens vice ordförande
070-326 21 08
fredrik.elgh@umea.se 

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum