Återstarta Transportsverige och skapa en sektor i världsklass

Dela

Coronapandemin slog över en natt sönder förutsättningarna för stora delar av transportsektorn. Nu lanserar Transportföretagen programmet Återstarta Transportsverige, med förslag som kan rädda företag och arbetstillfällen ur krisen och som kan stödja resan mot ökad hållbarhet.

Transportsektorn behöver återstartas med åtgärder som hjälper transporterna ur den mest akuta krisen och som även stärker och hjälper dem att nå klimatmålen. Inget annat än en svensk transportsektor i världs­klass bör vara målet. Programmet Återstarta Transportsverige innebär en sammanställning av konkreta förslag på åtgärder – kortsiktiga såväl som långsiktiga.

”Krisen är inte över och för många företag och branscher behövs fortsatta stödåtgärder på kort och på medellång sikt. Omställningsstödet och permitteringsstödet måste förlängas för att verksamheterna ska överleva hösten och vintern. Vi efterlyser även en strategi för samhällets återöppning, som gör det möjligt att resa igen. Företagen måste kunna planera sin verksamhet och veta vad de har att förhålla sig till”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.  

I det längre perspektivet behöver transportnäringen också förutsättningar för stärkt konkurrenskraft och kraftfulla hållbarhetssatsningar:

  • En storskalig satsning på elektrifiering efterlyses. För att elektrifieringen ska ta fart måste elnäten vara robusta och kraftfulla och takten i elnätsutbyggnaden måste öka genom kortare tillståndsprocesser.
  • Öka tempot i elvägsprojekt och elvägsutbyggnad: staten behöver ta ett större ekonomiskt ansvar för utbyggnaden. Samtidigt måste utbyggnad av laddinfrastruktur främjas.
  • Underhållsskulden för väg- och järnvägsinfrastrukturen behöver en långsiktig och finansierad underhållsplan. Satsningar på infrastruktur är tillväxt­främjande och stärker konkurrenskraften.
  • Klimatpremien för köp av elbussar, lastbilar som går på el eller gas, behöver utökas och bli långsiktig. Elskatten på bussar måste slopas så att alla fordon i kollektivtrafiken har samma villkor.
  • Sverige kan ta täten i elflygsutvecklingen och stödja den industri som växer fram.
  • Sverige måste få godkänt av EU för fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel. Satsningar på hållbar biodrivmedelsproduktion måste stödjas.
  • För att ytterligare höja transporteffektiviteten vill vi att det skyndsamt möjliggörs transporter med 34,5 meters lastbilar och att utpekandet av vägar för tyngre lastbilar, så kallade BK 4-vägar, går fortare.
  • Vi vill även se en kapacitetsstark kollektivtrafik med BRT-bussar, Bus Rapid Transit, ett bussystem med hög medelhastighet, turtäthet och komfort.

”Människors hälsa kommer alltid först och transportsektorn tar ett stort ansvar. Men nu måste regeringen presentera en tydlig plan som innehåller satsningar och stödåtgärder så transportsektorn både överlever krisen och även förmår att utveckla klimatsmarta transporter och grön logistik”, avslutar Tina Thorsell.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

Infrastrukturpropositionen saknar övergripande och nödvändiga satsningar för hela transportsektorn16.4.2021 11:26:15 CEST | Pressmeddelande

Ska den svenska transportsektorn utvecklas hållbart och ha en möjlighet till en grön återstart behöver regeringen satsa på alla trafikslag. Fortfarande saknas förståelse för transportsektorn. Vid presskonferensen glömdes exempelvis buss, flyg och sjöfart bort. Samtidigt är det välkommet att det kraftigt eftersatta vägnätet får ett kraftigt tillskott men tyvärr räcker det inte fullt ut.

Tre av fyra bussföretag tappade minst 80 procent av beställningstrafiken 20207.4.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot den svenska bussbranschen och särskilt mot turist- och beställningstrafiken. En ny rapport från Sveriges Bussföretag visar att nära hälften av bussföretagen tappade 90 procent eller mer av sin omsättning inom turist- och beställningstrafiken under 2020 och över 75 procent tappade 80 procent eller mer. Omsättningen minskade på alla geografiska marknader, såväl inom som utanför Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum