PTS - Post- och telestyrelsen

Åtgärder behövs för framtidssäker postmarknad

Dela

Brevvolymerna faller i en allt snabbare takt. Samtidigt fick pandemin svenskarna att e-handla som aldrig förr. Nu efterlyser Post- och telestyrelsen (PTS) ökad samverkan för att framtidssäkra och anpassa postmarknaden till samhällets behov.

PTS har i uppdrag att bevaka, analysera och beskriva postmarknadens utveckling. Varje år publicerar myndigheten rapporten Svensk postmarknad, som bland annat beskriver volymutvecklingen och konkurrenssituationen på postmarknaden.

Brevvolymen faller allt snabbare

Årets rapport visar att brevvolymen fortsätter att falla, och att takten är högre än det tidigare rekordåret 2019. Antalet utdelade brev minskade med nästan 12 procent under 2020, till sammanlagt 1,6 miljarder brev.

Sedan år 2000 har den totala brevvolymen fallit med nästan 57 procent.

Fortsatt ökning av paket

Samtidigt fortsätter paketmarknaden att växa. I pandemins spår så växte e-handeln med 40 procent under 2020 och det levererades nära 192 miljoner paket (upp till 20 kg). Knappt 48 miljoner paketbrev utdelades genom brevbäringen vilket innebär att postlådan är en fortsatt viktig leveranskanal.

Det kan noteras att drygt 22 miljoner av dessa var returförsändelser, alltså paket som skickades tillbaka till e-handlaren.

- Vi konstaterar att brevmarknaden har förändrats mycket på kort tid och det finns inga tecken på att detta skifte skulle upphöra. Samtidigt behöver brev- och paketflödena bli än mer integrerade i andra marknader. För att posttjänsten bättre ska svara mot samhällets nuvarande och framtida behov så behövs åtgärder och anpassningar från många olika aktörer.

- PTS efterlyser därför en ökad samverkan mellan postsektorn och andra samhällssektorer. Bara så kan de fördelar som den strukturomvandling som digitaliseringen medför förverkligas fullt ut, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

Myndigheten avser att titta närmare på vilka insatser som görs på postmarknaden för att skapa mer hållbara leveranser under kommande år.

Förändringar i regler och produktion

I rapporten konstaterar PTS att det genomförs åtgärder och ökad samverkan inom olika områden för att anpassa posttjänsten till samhällets behov.

Till exempel pågår det en utredning om innehåll och finansiering av den samhällsomfattande posttjänsten. Utredningen ska redovisa sina förslag i januari 2023.

Under 2020 testade Postnord en ny produktionsmodell som innebär att brev vanligtvis levereras varannan vardag medan bland annat vissa varuförsändelser delas ut varje vardag. Denna modell planeras att genomföras i hela landet under de kommande åren.

- Även om det behövs anpassningar så är det viktigt att kvaliteten inte äventyras. Det som är utlovat ska hållas och man ska kunna lita på att brevet kommer fram i tid. PTS kommer fortsätta att granska hur Postnord följer de krav och regler som gäller, säger Emma Maraschin.

Om den samhällsomfattande posttjänsten

Den samhällsomfattande posttjänsten innebär bland annat att det varje arbetsdag och minst fem dagar i veckan ska göras minst en insamling och en utdelning av postförsändelser. Dock kan det finnas omständigheter eller geografiska förhållanden som tillståndsmyndigheten bedömer utgör skäl för undantag.

I den samhällsomfattande posttjänsten ingår också att expeditions- och inlämningsställena ska ligga så tätt att användarnas behov beaktas samt att bestämmelser om befordringstider efterlevs och enstaka postförsändelser ska befordras till enhetliga priser.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

PTS - Post- och telestyrelsen
PTS - Post- och telestyrelsen
Valhallavägen 117 A
115 31 Stockholm

08-678 55 00https://www.pts.se/

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Följ PTS - Post- och telestyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PTS - Post- och telestyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum