Norrköpings kommun

Åtgärder efter lex Sarah-utredning om allvarligt missförhållande

Dela

I slutet av oktober 2020 gjorde vård- och omsorgskontoret en lex Sarah anmälan då ett allvarligt missförhållande rapporterats i en bostad med särskild service. Nu är utredningen färdig och skickas därmed till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Personal i verksamheten har vid två tillfällen riktat allvarligt hot om våld gentemot en brukare för att få till stånd ett sexuellt umgänge, dock utan att lyckas i sitt uppsåt.

Utredningen visar att det bland annat fanns brister i att systematiskt hantera olika synpunkter på verksamheten som lämnas av de boende i servicebostaden. Det fanns även brister i att följa upp orsaker till att brukare tackar nej till stöd samt att det saknades ett gemensamt och överenskommet arbetssätt för att fånga upp brukarnas mående.

Vård- och omsorgskontoret har planerat, och i vissa fall redan vidtagit flertalet åtgärder, bland annat:

  • Arbetsrättsliga åtgärder avseende berörd medarbetare.
  • Framtagande av ett överenskommet arbetssätt för att säkerställa att allvarliga händelser som drabbar brukare fångas upp och hanteras på ett korrekt sätt.
  • Framtagande av ett överenskommet arbetssätt för att samtal som metod i större utsträckning används för att fånga upp brukarnas mående och eventuella allvarliga händelser.

Upplysningar om utredningen:
Sara Ryman
Titel: områdeschef
Telefon: 011-15 67 19
E-post: sara.ryman@norrkoping.se

Upplysningar om bedömning av missförhållandet:
Helen Franzén
Titel: socialt ansvarig samordnare (SAS)
Telefon: 011-15 61 72
E-post: helen.franzen@norrkoping.se

____________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum