Norrköpings kommun

Åtgärder efter lex Sarah-utredning om allvarligt missförhållande

Dela

I slutet av oktober 2020 gjorde vård- och omsorgskontoret en lex Sarah anmälan då ett allvarligt missförhållande rapporterats i en bostad med särskild service. Nu är utredningen färdig och skickas därmed till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Personal i verksamheten har vid två tillfällen riktat allvarligt hot om våld gentemot en brukare för att få till stånd ett sexuellt umgänge, dock utan att lyckas i sitt uppsåt.

Utredningen visar att det bland annat fanns brister i att systematiskt hantera olika synpunkter på verksamheten som lämnas av de boende i servicebostaden. Det fanns även brister i att följa upp orsaker till att brukare tackar nej till stöd samt att det saknades ett gemensamt och överenskommet arbetssätt för att fånga upp brukarnas mående.

Vård- och omsorgskontoret har planerat, och i vissa fall redan vidtagit flertalet åtgärder, bland annat:

  • Arbetsrättsliga åtgärder avseende berörd medarbetare.
  • Framtagande av ett överenskommet arbetssätt för att säkerställa att allvarliga händelser som drabbar brukare fångas upp och hanteras på ett korrekt sätt.
  • Framtagande av ett överenskommet arbetssätt för att samtal som metod i större utsträckning används för att fånga upp brukarnas mående och eventuella allvarliga händelser.

Upplysningar om utredningen:
Sara Ryman
Titel: områdeschef
Telefon: 011-15 67 19
E-post: sara.ryman@norrkoping.se

Upplysningar om bedömning av missförhållandet:
Helen Franzén
Titel: socialt ansvarig samordnare (SAS)
Telefon: 011-15 61 72
E-post: helen.franzen@norrkoping.se

____________________________________________________
Avsändare: Caroline Amnéus, presskommunikatör
Telefon: 0730-20 17 18

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Snart sker övergången till kommunens nya väktarorganisation30.3.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den första april går Norrköpings kommun enligt avtal över till en ny väktarorganisation för kommunens verksamheter. Securitas Sverige AB kommer att fortsätta leverera tjänsten men i en ny form med fler fasta tjänster och minst två väktarbilar igång större delen av dygnet. Insatserna kommer att utföras i tät samverkan med kommunens säkerhetsenhet och andra verksamheter i brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum