Norrköpings kommun

Åtgärder efter lex Sarah-utredning om risk för allvarligt missförhållande

Dela

I slutet av januari 2019 gjorde vård- och omsorgskontoret en lex Sarah anmälan då risk för ett allvarligt missförhållande rapporterats i en bostad med särskild service. Nu är utredningen färdig och skickas därmed till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Risk för ett allvarligt missförhållande har funnits under en längre tid. Olika händelser har gjort att en del boende inte känner sig trygga i servicebostaden, till exempel förekomst av droger och drogpåverkade personer samt förekomst av vapen. Vid ett tillfälle skedde en mindre explosion i trapphuset.

Utredningen visar att det bland annat fanns brister i att planera och genomföra riskanalys då servicebostaden skulle öppna 2015. Medarbetarna saknar delvis kompetens om aktuell målgrupp och arbetssätt och metoder anpassade för de som bor på enheten. Utredningen visar också på brister i styrning och ledning av det dagliga arbetet, samt brister i dokumentation. Det har även framkommit att samverkan inom enheten, samt mellan enheten och andra professioner och aktörer, inte har fungerat optimalt.

Vård- och omsorgskontoret har planerat, och i vissa fall redan vidtagit flertalet åtgärder, bland annat:

  • Ny enhetschef med erfarenhet av strukturerat förändringsarbete tillträdde i början av januari 2019.
  • Handlingsplan för det systematiska kvalitetsarbetet har tagits fram.
  • Utbildningsinsatser för enhetens medarbetare är planerade.
  • Forum för att utveckla de boendes inflytande och delaktighet har startats.
  • Tillsammans med andra berörda professioner ska arbetssätt och metoder anpassade för de som bor på enheten tas fram.
  • Samverkan ska utvecklas inom personalgruppen, samt mellan personalgruppen och andra professioner, bland annat genom strukturerade arbetsplatsträffar och teamkonferenser.

Upplysningar om utredningen:
Sara Ryman
Titel: Områdeschef
Telefon: 011-15 67 19
__________________________________________________________________________

Avsändare: Andreas Åsenheim, presskommunikatör
Telefon: 072-584 72 15

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Pressinbjudan från Norrköpings Konstmuseum: Stefan Teleman – Allvarsamma lekar9.9.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Stefan Telemans lust att granska samtiden har följt med honom under en mer än sextio år lång konstnärlig praktik. Nu visas hans collage, teckningar, måleri, skulptur och installationer i den första omfattande retrospektiva separatutställningen på Norrköpings Konstmuseum. I Allvarsamma lekar berör Teleman bland annat Sveriges vapenindustri, fördelningen av makt och mediekritik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum