Umeå kommun

Åtgärder för att minska smittspridningen inom de kommunala gymnasieskolorna och UmeVux

Dela

Inför skolstarten och höstterminen är målbilden är att gymnasie- och vuxenutbildningen endast ska nyttja 70 procent av skolornas lokaler. Beslutet gäller både för gymnasieskolan och UmeVux. För gymnasieskolan kan detta exempelvis ske genom att årskurs 1 har sin undervisning på plats på skolan, medan elever i årskurs 2 och 3 har fjärr- och distansundervisning varannan vecka och undervisning på plats på skolan varannan vecka.

I ett första skede gäller beslutet fram till höstlovet (vecka 44). Det övergripande syftet är att minska smittspridningen och långsiktigt säkra elevernas utbildning samt elever och medarbetares arbetsmiljösituation.

Förändringen grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendationer från den 10 augusti kring möjligheten att hålla avstånd till varandra samt att alla instanser i landet behöver göra sitt yttersta för att möjliggöra detta. Att möjliggöra fjärr-och distansundervisning för ett antal elever skulle frigöra lektionssalar på skolorna, minska trängseln i kollektivtrafiken samt öka personalens möjligheter att arbeta hemifrån.

Årets skolstart kommer också att bli mer differentierad än tidigare. Den kommer att ske klassvis och fördelas över en längre tidsperiod under den första skoldagen.

Lärarfacken är informerade av arbetsgivaren och har varit delaktiga i diskussionerna. Förändringen görs men hänsyn till det systematiska arbetsmiljöarbetet och en risk- och konsekvensanalys ska genomföras.

Kontakt:
Ann-Christine Gradin
Utbildningsdirektör
070-640 12 85
ann-christine.gradin@umea.se

Nicklas Wallmark
Biträdande utbildningsdirektör, gymnasieskola, arbetsmarknad och vuxenutbildning
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Pontus Clarin
Områdeschef gymnasieskola
070-397 24 05
pontus.clarin@umea.se

Åza Hortell
Områdeschef vuxenutbildningen
070-288 58 50
aza.hortell@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Snöovädret blir allt intensivare – stanna hemma om du kan21.1.2021 17:47:40 CETPressmeddelande

Det intensiva snöfallet med kraftig drivbildning har ökat ordentligt och gjort det mycket svårt att ta sig fram i kommunen. Ovädret kommer att bli värre längre fram i kväll och i natt. Läget är mycket ansträngt och kommunen arbetar intensivt med att hålla huvudgatorna öppna. För lokalgatorna finns risk att framkomligheten tidvis är begränsad. Kommunen uppmanar alla som inte måste ge sig ut att stanna hemma.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum