Umeå kommun

Åtgärder för budget i balans ger effekt

Dela

Individ- och familjenämnden redovisar ett resultat på -900 000 kronor för perioden januari–november. Det beror främst på vidtagna åtgärder inom funktionshinderomsorgen och engångsintäkter som nämnden inte kommer att ha 2020.

Vid jämförelse mellan perioderna januari–juni och juli–november har nettokostnaderna för nämnden minskat med 6,4 procent, jämfört med 2,4 procent vid samma jämförelse 2018. För första gången i år ligger nettokostnaden, 4,3 procent, på samma nivå som budget. Det förklaras av minskade kostnader för drift och köp av verksamhet samt att kostnad för personal minskat, till stor del tack vare en effektivare planering.

–Det är glädjande att se de åtgärder som genomförts inom främst funktionshinderomsorgen ger effekt, vi har vänt utvecklingen som under våren pekade mot stora underskott. Samtidigt är det ett ansträngt läge och vi kommer att under 2020 fortsätta titta på åtgärder för att kunna möta upp de behov som finns, säger Andreas Lundgren (S), ordförande individ- och familjenämnden.

–Vi står inför ökade kostnader 2020 som kräver uthållighet och långsiktighet att hantera, säger Björn Kjellsson (L), vice ordförande individ- och familjenämnden.

Prognosen är att nämnden kommer att avsluta 2019 med ett underskott på -9 mnkr. Det baseras främst kostnader för heltidsinförandet, större behov än budget för personlig assistans och ungdomsvård samt kvarstående volymmedel för LSS-boenden. Det ekonomiska läget för nämndens verksamheter på lång sikt är fortfarande ansträngt.

Sammanträdet pågår till kl. 15.00.

Mer information efter sammanträdets slut:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande
individ-och familjenämnden
Umeå kommun
070-618 73 30
bjorn.kjellsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum