Trafikverket

Åtgärder genomförs för ökad säkerhet vid plankorsningar

Dela

Trafikverket har på uppdrag av regeringen sett över hur arbetet med att förbättra säkerheten vid plankorsningar kan bedrivas mer effektivt. Resultatet är att en rad planerade åtgärder och investeringar tidigareläggs, och underhållsarbete intensifieras.

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket

I den nationella planen 2018–2029 är sedan tidigare tre miljarder kronor avsatta till riktade investeringsåtgärder inom Trafiksäkerhet järnväg. 

- Vi tidigarelägger investeringar. Vi kan inte göra allt på en gång men vi känner oss trygga med att det här är åtgärder som betyder mycket för de som bor och vistas i närheten av plankorsningar, säger Lena Erixon generaldirektör Trafikverket.

Ambitionen är att de allra farligaste plankorsningarna ska åtgärdas först. Därför inrättas en nationell lista med de plankorsningar som bedöms vara i mest akut behov av säkerhetshöjande åtgärder. Listan ska vara färdig hösten 2019.

Att bygga om, eller bygga bort plankorsningar är ett komplext arbete. Därför inför Trafikverket möjligheten att besluta om tillfälliga säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsningar när så krävs. Det kan exempelvis vara att sänka hastigheten på järnvägen.

Andra åtgärder för ökad säkerhet:

  • Utökad avverkning och röjning av skog och vegetation vid plankorsningar där tåget syns mindre än 10 sekunder innan det passerar korsningen. Satsningen förlängs fram till år 2025.
  • Samråd med järnvägsföretagen som ges möjlighet att ge förslag på plankorsningar som de bedömer har förhöjd olycksrisk.
  • Intensifierad siktmätning – plankorsningar ska inspekteras minst en gång per år.
  • Pyramidmattor införs som åtgärdsalternativ på de platser där förutsättning finns. Mattorna gör det svårare för obehöriga att gå över järnvägen.

Trafikverket förvaltar 12 000 km statlig järnväg. I Sverige finns cirka 6500 plankorsningar. Av dessa är cirka 3000 utrustade med någon slags bom, ljus- och/eller ljudvarning. Övriga 3500 plankorsningar är oskyddade, med eller utan kryssmärke.

Årligen omkommer mellan 13 och 22 personer i plankorsningsolyckor, av dessa utgör cirka 60 procent suicid. När det gäller olyckor, som inte är suicid, har det inträffat 57 dödsolyckor i plankorsningar mellan åren 2010–2018. Olyckorna är spridda över Sverige och har inträffat i olika typer av plankorsningar.

Nyckelord

Kontakter

För mer information kontakta
Pressjouren 0771-315 315

Bilder

Foto: Trafikverket
Foto: Trafikverket
Ladda ned bild
Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket
Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket
Ladda ned bild

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum