Region Uppsala

Åtgärder vidtas mot vattenproblem i nya vårdbyggnaden

Dela
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden

Idag beslutade Region Uppsala om nya åtgärder för att komma tillrätta med problemen med vattenkvaliteten i ingång 100/101 vid Akademiska sjukhuset.

Enligt en expertgrupp kan användningen av så kallade UV-aggregat ha förvärrat situationen i stället för att, som avsett, förbättra den. Dessa aggregat ska nu på försök stängas av.

I expertgruppen som utrett frågan ingår specialister inom området, både från privata företag och från nationella expertmyndigheter. Gruppen har efter omfattande provtagning och analysarbete tagit fram rekommendationer för hur Region Uppsala ska gå vidare.

– Provtagningen visar att problemen med vattenkvaliteten har förvärrats över tid. Det skulle kunna bero på att de bakteriedödande UV-aggregaten som använts för att rena vattnet har varit överdimensionerade. Detta har i stället gjort att mikroorganismerna har fått mer näring, förklarar Kent Strömberg, projektchef vid Fastighet och service.

– På inrådan av expertgruppen kommer vi därför att stänga av UV-aggregaten under de närmaste veckorna. Vi följer upp detta med provtagning och spolning och utvärderar åtgärden. Om den inte ger tillräckligt resultat kommer vi att fatta beslut om andra åtgärder, fortsätter Kent Strömberg.

Björn-Owe Björk (KD), ordförande för fastighets- och servicenämnden, välkomnar beskedet om att en tänkbar orsak är identifierad.

– Vi hoppas att åtgärderna som nu vidtas ger resultat. Det är mycket viktigt att vi får en lösning på detta, så att vårdbyggnaden kan tas i bruk fullt ut, säger Björn-Owe Björk.

Ytterligare information:

Kent Strömberg, projektchef Fastighet och service, tel 076-125 72 60
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden, tel 072-217 32 78

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden
Björn-Owe Björk (KD), ordförande fastighets- och servicenämnden
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Den 19 november startar årets influensavaccination12.11.2019 09:24:33 CETPressmeddelande

Den 19 november sätter årets vaccination mot säsongsinfluensa igång. Utifrån hur det sett ut de senaste åren tros årets influensa bli av typen A(H3N2), en typ man vet slår hårdast mot äldre. – Det är därför extra viktigt i år att personer som är 65 år och äldre vaccinerar sig. Vaccinet är fyrvalent som det heter och skyddar alltså mot fyra olika typer av influensa, det gör det mer effektivt än en del tidigare års vaccin, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Region Uppsala

Region Uppsalas klimatväxling ger effekt5.11.2019 15:11:59 CETPressmeddelande

Mellan år 2018 och år 2019 minskade Region Uppsalas flygresor till destinationer med införd klimatväxling med 26 procent. Det är ett av resultaten av Region Uppsalas interna klimatväxling, där flygresor till Region Uppsalas vanligaste destinationer blivit 30 procent dyrare. Pengarna som kommer in går i första hand till utrustning för digitala möten (en mötesform som minskar behovet av resor). För destinationerna har tågresorna ökat med 36 procent under samma tid.

Varuförsörjningen tar fram backup-lösning - ska kunna användas inom fyra veckor29.10.2019 13:00:00 CETPressmeddelande

Inom fyra veckor ska det finnas färdiga alternativa lösningar till dagens försörjning av sjukvårdsmaterial i de regioner som ingår i samarbetet Varuförsörjningen. Vid dagens sammanträde beslutade varuförsörjningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med andra distributörer som ska kunna nyttjas inom fyra veckor. – Det har framförts att vi borde säga upp det nuvarande avtalet omedelbart, men det är ingen framkomlig väg. Vi kan inte agera på impuls, eftersom det riskerar att förvärra situationen i de drabbade regionerna och även ge problem i andra delar av Sverige. Vi har ett stort samhällsansvar i denna fråga, säger Behcet Barsom (KD), ordförande för varuförsörjningsnämnden. – Vi arbetar nu med två parallella spår. Det ena är att kunna fortsätta med den upphandlade distributören, förutsatt att de får ordning i sina leveranser. Det andra är att förbereda nya permanenta lösningar, som ska kunna tas i drift med kort startsträcka. Varuförsörjningsnämnden gav förvaltningen

Varuförsörjningsnämnden: Fler leverantörer tas in21.10.2019 13:26:00 CESTPressmeddelande

Efter varuförsörjningsnämndens möte med Apotekstjänst Sverige AB ger nämnden uppdrag åt Varuförsörjningen att i samarbete med alla ingående regioner se över andra lösningar och även ta hjälp av andra leverantörer. Det pågår en kontinuerlig dialog med regiondirektörerna i de samverkande regionerna där man tittar på alla möjligheter för att komma tillrätta med försörjningen av förbrukningsmaterial till vården. De förslagen kommer sedan presenteras för nämnden. - Vi har nu haft kontakt med Apotekstjänst Sverige AB och är överens med dem om att ta in andra leverantörer för att lösa den akuta materialbristen, säger Behcet Barsom, ordförande för varuförsörjningsnämnden. - Målet är att snarast säkerställa tillgången till förbrukningsmaterial till vården för att öka patientsäkerheten. Kontaktpersoner: Behcet Barsom, ordf tel: 073-0777736 Tommy Levinsson, vice ordf tel: 072-1530082 Om varuförsörjningsnämnden: Varuförsörjningsnämnden är den politiska nämnden för Varuförsörjningen, som är ett sam

Region Uppsala lämnar stabsläge18.10.2019 15:24:00 CESTPressmeddelande

Region Uppsala lämnar nu det stabsläge med särskild sjukvårdsledning som rått under drygt en vecka och går över till att arbeta med normala beslutsvägar. - Att arbeta i regional stab är inte ett arbetssätt som passar vid långa utdragna händelser. Vår bedömning är att det kan ta flera månader till vi har ett helt normalt läge. Vi har därför organiserat oss på ett annat sätt för att lösa situationen, säger Mikael Köhler, chefsläkare vid Akademiska sjukhuset. De lokala staberna vid Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa behålls över helgen. Från måndag morgon, den 21 oktober, kommer de lokala staberna att lämna över till en nyinrättad strategigrupp. Stoppet för planerade operationer som inte är prioriterade gäller även på måndag, men från tisdag och framåt kommer prioriteringarna inom vården på Akademiska sjukhuset att göras på normalt sätt. Problemen med leveranser av engångsmaterial har uppstått i samband med ett byte av distributör. Det påverkar fem regione

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum