Vänsterpartiet Skåne

Att ta tillbaka driften av Simrishamns sjukhus i egen regi är positivt för både patienter och personal

Dela

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har idag fattat beslut för förslaget att återta Simrishamns sjukhus i egen regi.

Det vore positivt för Simrishamn att få sjukhus i regionens drift, menar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet Skåne. Det underlättar den viktiga kontakten med Ystads lasarett, andra sjukhus och kringliggande kommuner.

Befolkningen i Simrishamn är i behov en fungerande vård, trygghet och kontinuitet. Detta är ett steg i rätt riktning.

- Det är viktigt för patienterna att samordning mellan kommunerna fungerar, att det finns en långsiktig planering och att man kan känna sig trygg med att verksamheten kommer att finnas kvar, säger Saima Jönsson Fahoum, ledamot i regionfullmäktige och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne.

Befolkningen i Simrishamn med omnejd har rätt till trygg och tillgänglig sjukvård som alla andra skåningar. Det har tidigare funnits exempel på att verksamhet flyttas bort från patienter med behov av mycket vård på grund av bland annat lägre ersättningsnivåer. Med vård i egen regi har man möjlighet att ge jämn tillgång till högkvalitativ vård – utan att vara rädd att den ska försvinna.

- Det råder ett pressat läge i den Skånska vården vilket patienter och personal tyvärr drabbas av. Att ta tillbaka Simrishamns sjukhus i offentlig regi innebär att pengar kan föras direkt tillbaka in i verksamheten; till patienter och personal. Det innebär också en nystart och trygghet för framtiden, säger Sara Svensson.

Driften av Simrishamns sjukhus har tidigare legat på det privata vårdföretaget Praktikertjänst.

Nyckelord

Kontakter

Saima Jönsson-FahoumErsättare Hälso- och sjukvårdsnämnden (V)

070-222 54 32

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum