WhistleB, Whistleblowing centre

Att vara visselblåsare är ofta inte bra för karriären

Dela

Metoo visar hur attityder kan ändras när problem kommer upp till ytan. Styrelsen har en viktig roll i att säkerställa sunda värderingar i sin verksamhet, men det stoppar inte där. Det är viktigt att förstå bakomliggande orsaker till tystnadskulturer, och att på ett trovärdigt sätt öppna upp även för anonym dialog med sina anställda, säger Gunilla Hadders en av grundarna till WhistleB som stödjer styrelser och ledningar med visselblåsartjänster.

Styrelse och ledning har goda möjligheter att säkerställa att viktig information fortsätter att strömma in, snabbt och säkert, för att få information och kunna agera på till exempel trakasserier och diskriminering.

- Att vara en visselblåsare är ofta inte bra för karriären, menar Michaela Ahlberg, specialist, Ethics & Compliance och rådgivare till WhistleB. Många visselblåsare vittnar om att de har svårt att komma vidare i sina karriärer, trots att det gjort bra saker för företaget och för samhället. Att passa in i gruppen och rädsla för repressalier skapar en tystnadskultur i många företag. Det är mänskligt men gagnar inte affärerna.

Verktygen finns, det är snabbt att få upp en säker och effektiv kanal för att kunna larma och ha en anonym dialog kring missförhållanden. En färsk studie från WhistleB pekar på att flera företag börjar se anonym visselblåsning som en hygienfråga. Men långt ifrån alla styrelser har frågan på dagordningen.

- Skarpare lagstiftning kring visselblåsarskydd ger styrelser ytterligare ett incitament att erbjuda interna kommunikationskanaler för att fånga upp oegentligheter. Styrelser behöver också säkerställa att ärenden utreds korrekt och effektivt, de anställdas förtroende för hanteringen av ärenden är en nyckelfråga, säger Gunilla Hadders.

Nyckelord

Kontakter

Michaela Ahlgren.

Specialist, Ethics & Compliance och rådgivare till WhistleB.
Mångårig Chief Ethics and Compliance ansvarig på TeliaSonera.

-

Länkar

Om

WhistleB, Whistleblowing centre
WhistleB, Whistleblowing centre
Klarabergsviadukten 70
10724 Stockholm

+46 70 214 88 73http://www.whistleb.com

WhistleB is a cutting edge whistleblowing service, a third party solution for organisational whistleblowing. With over 20 years of experience in ethics and compliance, our support team and customisable plans now serve users across the globe. Adapting to the most current legal compliances, we contribute to foster transparent, fair and safe workplaces.

The WhistleB whistleblowing service enables a whistleblower to report on a suspected misconduct in a secure and anonymous manner. The Case management tool and the WhistleB expert advice facilitates correct and efficient case management in the countries where you operate.

The WhistleB service is available to its users from anywhere, at any time. We are committed to market leading security and data privacy. It is our top priority to protect and safeguard the anonymity of a whistleblowers, and to ensure the confidentiality, integrity, availability and privacy of all customer data.

The legal basis for the WhistleB service is compliant with present data protection laws and the EU General Data Protection Regulation. WhistleB complies with ISO 27001, information security.

WhistleB – whistleblowing made trustworthy

Följ WhistleB, Whistleblowing centre

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från WhistleB, Whistleblowing centre

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum