SBAB Bank

Åtta av tio tror att ökade elpriser leder till fallande bostadspriser

Dela

Sedan början av året har bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna ändrats radikalt. Från att en stor majoritet trott på fortsatt stigande bostadspriser på ett år sikt, tror en majoritet nu i stället på fallande bostadspriser. Den främsta förklaringen anges vara stigande bostadsräntor. Drygt åtta av tio tror även att fortsatt höjda elpriser kan komma att bidra till fallande bostadspriser. Detta visar SBAB:s mätning av prisförväntningarna (HPE) för kvartal 3.

Snabb förändring från stor optimism till djup pessimism
SBAB har via Kantar Sifo frågat drygt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). 18 procent av de svarande tror att bostadspriserna kommer att stiga på ett års sikt. Förra kvartalet var den siffran 36 procent. 25 procent tror att de kommer att stå stilla jämfört med 30 procent förra kvartalet. 45 procent tror att priserna kommer att falla jämfört med 23 procent föregående kvartal.

Bland de som svarat att de tror att priserna kommer att sjunka, svarar hela 87 procent att det beror på stigande bostadsräntor, följt av stramare krav på bankernas kreditgivning (34 procent) och politiska åtgärder som ändrade skatteregler (20 procent). Bland de få som tror på stigande bostadspriser anger 57 procent ett högt efterfrågetryck som skäl, en nedgång från 72 procent sedan föregående kvartal.

- Det är en dramatisk omkastning i bostadsägarnas prisförväntningar på bara några månader. I början av året var det en stor majoritet av bostadsägarna som trodde på fortsatt stigande bostadspriser på ett års sikt. Efter den senaste tidens bostadsprisfall och prognoser om fortsatt stigande bostadsräntor är det nu i stället en stor majoritet som tror på fortsatt fallande bostadspriser. Det är den mest pessimistiska synen sedan vi började mäta detta, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Stor majoritet tror att höga elpriser kan få bostadspriserna på fall
I samband med första kvartalets mätning i år infördes en extrafråga om hur bostadsägarna ser på bostadspriserna om elpriserna fortsätter att stiga. Drygt åtta av tio svarar att de tror att detta kan bidra till fallande bostadspriser. Det är en uppgång med fyra procentenheter sedan kvartal två och med tolv procentenheter sedan kvartal ett.

- Mot bakgrund av elprisernas utveckling den senaste tiden är detta inte särskilt förvånande. De höga elpriserna har nu seglat upp som ett snart större problem för småhusmarknaden än de stigande bostadsräntorna. Utmaningen torde vara särskilt stor i Syd- och Mellansverige, säger Robert Boije.

Se statistikunderlag i bifogad pdf.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster för bättre boende och boendeekonomi till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och boendeappen Boappa är en del av SBAB. Antal bolånekunder uppgår till 293 000 och 420 000 privatpersoner har sparkonto (per den 30 juni 2022). Antal medarbetare (FTE) är 860. SBAB bidrar till bättre boende och boendeekonomi. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, boappa.com, facebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Överskottet av nya hyresrätter tilltar i kölvattnet av den dramatiskt minskade efterfrågan på nya bostäder21.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under det första kvartalet i år fanns för första gången sedan SBAB började följa balansen i nyproduktionen av bostäder ett överskott på hyresrätter för Sverige som helhet. Under kvartal två ökade detta överskott markant till följd av en kraftig nedgång i den köpkraftsberäknade efterfrågan på nyproducerade bostäder. Det senare innebär samtidigt att den tidigare nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor nu har vänt upp. Trots det uppvisar Stockholms län ett fortsatt underskott på nya villor. Detta visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för det andra kvartalet i år.

Rekordstort intresse för rörlig ränta i augusti20.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under augusti valde 80 procent av SBAB:s nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet, vilket är en ökning sedan juli då motsvarande andel villakunder var 71 procent. Ökningen blir än mer markant jämfört med juni då 57 procent av villakunderna valde tre månaders bindningstid. 86 procent av bostadsrättskunderna valde tre månaders bindningstid på hela bolånet i augusti (79 procent i juli och 64 procent i juni). 6 procent av både villa- och bostadsrättskunderna valde att binda sitt bolån, vilket är en minskning sedan i juli. 14 procent av villakunderna respektive 8 procent av bostadsrättskunderna valde en mix av rörligt och bundet.

Bostadsbyggandet tvärnitar och bostadspriserna fortsätter att falla15.9.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den svenska ekonomin spås gå in i nolltillväxt nästa år. Arbetslösheten väntas trots det bara öka svagt. En envist hög inflation gör att styrräntan förväntas höjas med 0,75 procentenheter i nästa vecka för att sedan toppa på 2,25 procent i februari nästa år. Det gör att den rörliga boräntan kommer att höjas snabbare än väntat. Bostadspriserna bedöms kunna falla med 20 procent från toppen till botten. Det i kombination med den kraftiga prisuppgången på insatsvaror gör att antalet påbörjade nya bostäder väntas falla brant nästa år. Valutgången väntas inte ha någon avgörande betydelse för bostadsmarknaden på kort sikt. Detta är några av slutsatserna i årets tredje nummer av SBAB:s rapport Bomarknadsnytt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum