Stockholms stad

Åtta miljoner mer till Kulturskolan Stockholm

Dela

Under hösten sökte Kulturskolan bidrag från Statens kulturråd med syftet att nå fler barn och unga i stadens ytterstadsdelar. I förra veckan kom beskedet att Kulturskolan tilldelas åtta miljoner för att utveckla verksamheten och öka antalet platser.

Den 16 november blev det klart att Kulturskolan får åtta miljoner i statsbidrag från Kulturrådet. Det möjliggör en extra satsning för att ge fler barn och unga möjlighet att ta del av Kulturskolans verksamhet i de delar av staden där deltagandet idag är lågt. 

- Kulturskolan är stadens viktigaste verksamhet för barn och ungdomars möjlighet att själva skapa kultur. Vi vet idag att det oftast är unga från redan kulturvana familjer som deltar och detta är inte ok i ett samhälle där skillnader i socialt- och kulturellt kapital riskerar att öka. Alla har rätt till god tillgång till kultur. Genom fler samarbeten och breddat utbud ska fler delta och särskilda insatser utvecklas för att nå fler i grupper som idag är underrepresenterade. De 8 miljonerna bekräftar vikten av detta arbete, säger kulturborgarråd Roger Mogert.

Kulturrådet fördelar 97 miljoner kronor till 178 kommuners musik- och kulturskoleverksamhet för åren 2016-2017. Syftet med bidraget är att göra verksamheten mer jämlik och att förbättra möjligheterna för barn och unga att delta.

Nya målgrupper och utökad verksamhet

Särskilt angeläget är arbetet med att nå ut bland de grupper där det idag är relativt få som deltar, för att bidra till att minska skillnaderna mellan Stockholms stadsdelar. Syftet är att öka tillgängligheten och att fler barn och unga får möjlighet att ta del av Kulturskolans verksamhet.

Kulturskolans satsning för att öka antalet elever koncentreras framförallt till Tensta, Rinkeby, Husby, Hässelby, Skärholmen och Östberga. Insatserna ska göras i nära kontakt med skolor och stadsdelar genom till exempel nya former för samverkan med utbildningsförvaltning, stadsdelsförvaltning, skolor och fritidsverksamhet. 

- Vi vill bryta mönstret i utanförskapet, minska trösklarna till verksamheten och göra den mer angelägen för fler. Kulturskolan Stockholm vill spela en viktig roll i att bidra till skapandet av ett Stockholm för alla, säger kulturskolechef Marion Hauge-Lindberg. 

 

Kontakt och mer information
Marion Hauge-Lindberg, kulturskolechef
Telefon: 08-508 31 841
Mobil: 076 12 31 841
E-post: marion.hauge-lindberg@stockholm.se

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se/presskontakt

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

YH-utbildning på Frans Schartaus Handelsinstitut når topp tio i kvalifikationsnivå, motsvarar kandidatexamen20.4.2018 10:28Pressmeddelande

Frans Schartaus Handelsinstituts YH-utbildning inom Hotel Management har i samband med den senaste beviljandeomgången från Myndigheten för Yrkeshögskolan fått en placering i kvalifikationsramverket på nivå SeQF6*. Det innebär att de studerande som läser Hotel Management får en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, som i det nya ramverket är placerad på samma nivå som en kandidatexamen. Det gör de studerande mycket attraktiva på arbetsmarknaden och blir en trygg väg mot jobb.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum