Göteborgs stift

Åtta vigdes till präster

Dela
Domprost Karin Burstrand och biskop Per Eckerdal flankerar de åtta nyvigda prästerna Victor Hjort, Kristina Hanson, Annette Johansson, Jenny Magnusson, Tilda Nordstierna, Kim Sörli, Staffan Birgersson och Alexander Dahlquist. (Foto: Torgny Lindén)
 

På Heliga Trefaldighets dag vigde biskop Per Eckerdal Victor Hjort, Kristina Hanson, Annette Johansson, Jenny Magnusson, Tilda Nordstierna, Kim Sörli, Staffan Birgersson och Alexander Dahlquist till präster i Svenska kyrkan. De ny nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan.

I veckan före prästvigningen genomgick kandidaterna prästexamen inför biskop och domkapitel. Det är den sista delen av den formella prästutbildningen som bland annat omfattar studier vid både universitet och Svenska kyrkans utbildningsinstitut, praktik och enskilda samtal mm.

Vid vigningen i domkyrkan avlade kandidaterna prästlöftena. De handlar om att säga ja till att utöva prästämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild.

– Vigningsdagen har alltid haft en särskild betydelse för mig, sa biskop Per Eckerdal i sitt vigningstal. Ni vigs på Heliga Trefaldighets dag som också heter Missionsdagen. Mission betyder sändning. Vi är alla genom dopet sända i världen. Som vigda präster har ni ett särskilt ansvar. Ni är kallade till präster och avger livslånga löften idag vid er prästvigning.
Som avslutning på vigningstalet skickade biskop Per Eckerdal med löftet att de nyvigda inte går ensamma.

– På er vandring är ni inte lämnade ensamma. Anden, hjälparen, har ni med er och jag skickar med er bibelordet från Filipperbrevet ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.”

De nyvigda prästerna är:

Staffan Birgersson, Göteborg, för tjänst i Torslanda-Björlanda församling
Kontakt: 0735-92 29 44 staffan.birgersson@gmail.com

Alexander Dahlquist för tjänst i Partille pastorat
Kontakt: 0704-961209 alexander.dahlquist@gmail.com

Kristina Hanson, Ljungskile, för tjänst i Uddevalla pastorat
Kontakt: 0522-222 10 kristina.hanson@svenskakyrkan.se

Victor Hjort, Göteborg, för tjänst i Göteborgs Vasa församling
Kontakt: 0769-27 09 11 gusvichj@student.gu.se

Annette Johansson, Hisings Backa, för tjänst i Lundby församling
Kontakt: 070-389 60 06 Annette.a.johansson@svenskakyrkan.se

Jenny Magnusson, Kållered, för tjänst i Särö pastorat
Kontakt: 0703 71 87 27 Jenny.magnusson79@gmail.com

Tilda Nordstierna, Göteborg, för tjänst i Högsbo församling
Kontakt: 0736-63 03 36 tilda_nordstierna@hotmail.com

Kim Sörli, Göteborg, för tjänst i Angereds församling
Kontakt: 073-036 30 30 kimsorli@hotmail.com

 

För ytterligare information och foto från prästvigningen: 
Kontakta Torgny Lindén 070-633 12 87, torgny.linden@svenskakyrkan.se

Så här berättade kandidaterna om sig själva inför prästvigningen:

Staffan Birgersson kommer från Seglora i Västergötland men bor sedan läge i Göteborg. Staffan har tidigare studerat ekonomi och arbetat som musiker/musikproducent.
– Jag har varit aktiv i Furulundskyrkan i Partille och arbetet mycket med ungdomar och musik i kyrkan.
Staffan är 32 år och kommer att tjänstgöra i Torslanda-Björlanda församling på Hisingen.

Alexander Dahlquist har sedan tonåren varit aktiv i såväl idrottsrörelsen som kyrkans ungdomsarbete. 
– I Sävedalens församling kommer jag ha glädjen att få jobba med ungdomar, något som jag också har gjort under hela min studietid både i Uppsala och på somrarna på BohusMalmön. När jag inte jobbar kopplar jag gärna av med att segla vilket blir enklare nu när jag flyttar till min hemstad Alingsås där jag har min båt. Ledig tid tillbringas gärna i finska Österbotten där min frus familj bor.

Kristina Hanson är född och uppväxt i Ljungskile. Efter studier och arbete på andra orter återvände hon tillbaka dit. Kristina är gift med Jonatan och vi har tre barn. 
– Jag har arbetat 26 år som teolog och pedagog i Svenska kyrkan i församling och nu senast på stiftskansliet i Göteborg. Min längtan att få arbeta som präst har funnits med mig länge men jag är glad åt den erfarenhet jag bär med mig från mina tidigare tjänster. 
– Jag ser fram emot att få vara med och jobba med gudstjänster där mötet med Gud, medmänniskan och oss själva ger ett gott perspektiv till vardagen. Jag vill vara en av många ”möjliggörare” i våra församlingar som får vara med och peka på hoppet och meningen som kyrkan har i uppdrag att visa på.

Viktor Hjort är uppvuxen i Ödsmål, utanför Stenungsund. 
– Jag har inte arbetat med något på helfart innan jag började mina präststudier. Jag är intresserad av musik och fotboll, speciellt reggae och Premier League.
Viktor kommer att tjänstgöra i Göteborgs Vasa församling.

Anette Johansson är utbildad förvaltningsekonom och har arbetat i kyrkan sedan år 2000, först som klockare i Göteborgs Masthuggs församling och på senare tid som kyrkokamrer i Stenungsunds pastorat. 
– Längtan efter det personliga mötet förde mig vidare mot teologistudier och prästyrket. Jag hoppas bidra med större öppenhet och lägre trösklar in i kyrkan samt att kyrkan mer naturligt ska finnas med i det lokala samhället. Jag ser framemot att få visa på Guds oändliga nåd och kärlek.
Anette bor sedan 20 år i Backa (Hisingen), men är uppvuxen i Stora Höga.

Jenny Magnusson är 38 år, född och uppvuxen i Mölndal och bor fortfarande kvar där tillsammans med man och tre barn. Jenny har tidigare arbetat inom transportbranschen, först som åkeriägare och sedan som transportledare.
– Jag har länge längtat efter att få arbeta som präst och ser mycket fram emot att få gå ut i tjänst i Kullaviks församling. Jag brinner särskilt för kvinnofridsfrågor.

Tilda Nordstierna är född i Stockholm och uppväxt i Örebro. Hennes väg fram till präststudierna i Göteborg har gått via en gymnasietid i Kalmar, volontärarbete i den kristna ekumeniska kommuniteten på Iona i Skottland, masterstudier i London och verksamhetsutvecklande arbete i Norge, i Belgien och i Botkyrkas mångkulturella kommun. 
Tildas intresse för människor och kultur har resulterat i tre magisterexamina i samhällsvetenskap och i arbetslivserfarenhet som ideell, förtroendevald och anställd i Svenska kyrkan.
– Jag ser fram emot att få vigas till präst och att få tjänstgöra i Högsbo församling med Sjukhuskyrkan och det spännande förändringsarbetet i nya pastoratet.
I framtiden hoppas Tilda att som präst få bidra till Svenska kyrkan med sina studieerfarenheter inom samhällsvetenskap och teologi, arbetslivserfarenheter inom verksamhetsutveckling och livserfarenheter från mångkulturella och ekumeniska miljöer.

Kim Sörli är född och uppvuxen i, och omkring Göteborg. Det är också i Göteborg Kim nu lever med sin man och deras tre barn. 
– Jag har tidigare jobbat i församling med barn, unga och konfirmander, men också på andra arbetsplatser. Som blivande präst längtar jag efter att få möta människor i, med och av hopp och glädje, i livets alla skeenden.
Kim kommer att tjänstgöra i Angereds församling i Göteborg.

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftetet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Biskop Per Eckerdals julhälsning21.12.2017 12:48Pressmeddelande

Under senare år har biskop Per Eckerdal gett en julhälsning via video till stiftsbor i Göteborgs stift. Filmen finns att se på YouTube. I slutet av februari 2018 går biskop Per i pension. Vid den sista julen som biskop i Göteborgs stift återvänder biskop Per till Älvsåkers kyrka där han håller Julotta. Han kommer då bl a att uppmärksamma Hilding Axelsson som deltar i sin 83:e julotta i rad. Årets julotta i Älvsåkers kyrka i Tölö-Älvsåkers pastorat leds av biskop Per Eckerdal. Det är inte första gången han firar gudstjänst där. Under många år i slutet av 1980-talet var han komminister i Älvsåker. Då tjänstgjorde också Hilding Axelsson som kyrkvaktmästare. Hilding, som alltid varit en trogen gudstjänstfirare innehar ett svårslaget rekord i de sammanhangen. Han har varit på 82 julottor i obruten följd. I år är han med om sin 83:e julotta, och det kommer biskop Per att uppmärksamma på ett särskilt sätt i årets julotta. Biskop Pers advents- och julhälsning kan ses på YouTube via Göteborgs s

Biskop em Caroline Krook presenterar sin bok om Ingmar Bergman på Göteborg Film Festival15.12.2017 08:53Pressmeddelande

Biskop em Caroline Krook presenterar sin bok om "Rastlös sökare och troende tvivlare: existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman” på Göteborg Film Festival 2018. Tisdag den 30 januari 2018 förvandlas Göteborg Film Festival till en bokklubb. Då presenterar biskop em Caroline Krook sin bok "Rastlös sökare och troende tvivlare: existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman” och VD:n för Stiftelsen Ingmar Bergman Jan Holmberg sin bok "Författaren Ingmar Bergman”. Ingmar Bergman 100 år är ett av filmfestivalens teman 2018. Nästa år är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Det kommer att uppmärksammas världen över. Självfallet uppmärksammas Ingemar Bergman också på Göteborg Film Festival 2018, Ingmar Bergman 100 år blir ett av filmfestivalens tematiska fokus. Ingmar Bergman var Göteborg Film Festivals hedersordförande fram till sin död 2007. Han spelade en aktiv roll i festivalen och inte minst i skapandet av festivalens internationella debuttävling, The Ingmar Bergman Competition. 

Biskop Per: Vi innesluter synagogan i våra förböner10.12.2017 14:51Pressmeddelande

Med anledning av attentatet mot synagogan i Göteborg har biskop Per Eckerdal gjort ett uttalande till stöd för Göteborgs judiska invånare. Med anledning av attentatet mot synagogan i Göteborg har biskop Per Eckerdal gjort följande uttalade: Med stor bestörtning har jag hört om attacken mot synagogan i Göteborg igår kväll. Ett sådant uttryck för antisemitiskt hat och våld riktat mot våra judiska trossyskon är avskyvärt och fullständigt oacceptabelt. Det är obegripligt och skrämmande att det sker i Göteborg. Idag har vi inneslutit synagogan, den judiska församlingen och alla judiska invånare i våra förböner. Vi vill stå vid er sida och försvara er rätt till trygghet, tro och identitet i er och allas vår stad. Dialog och respekt, inte hat och våld, är signum för sann mänsklighet. Per Eckerdal Biskop i Göteborgs stift, Svenska kyrkan En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. Stiftets uppgift är att främja och

Tystnadens Sverige - Föreläsning om dövas situation17.11.2017 07:34Pressmeddelande

Döva har genom historien utsatts för förtryck pga hörselnormen. Men vad händer idag? Har kampen för teckenspråk lönat sig? Känn till historien och förhindra upprepning av samma misstag! Välkommen till en föreläsning som ger dig en kulturell och språkhistorisk aha-upplevelse den 21 november. Föreläsningen kommer att taltolkas. Gäst: Isabel Engwall Tid: Tisdag 21 november kl 10.00 Plats: Oscar Fredriks församlingshem, Oscar Fredriks kyrkogata 1, Göteborg Arrangör: Svenska kyrkan i Göteborgs stift - Teckenspråkig verksamhet Kontakt: Emma Jacobsson, präst - teckenspråkiga verksamheten, 073-773 88 54 En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedska

Hållbar värld för alla - 19 november15.11.2017 08:12Pressmeddelande

Som inledning på Kyrkornas globala vecka bjuder Svenska kyrkan till en temaeftermiddag i Göteborgs domkyrka på temat "En hållbar värld för alla" med föredrag av bl a Stefan Edman, författare och biolog, och Per Håkansson, teolog. Kyrkornas globala vecka pågår 19-26 november 2017. Världen har blivit bättre men det återstår fortfarande stora utmaningar. Jordens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. Under kyrkornas globala vecka uppmärksammar kyrkor, församlingar och organisationer globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Själva veckan äger rum i november och genomförs över hela landet. Avsikten är att sprida kunskap om hur kyrkor och organisationer redan bidrar till uppfyllandet av de globala målen, hur dessa mål berör oss alla och hur vi alla kan göra något för att uppnå en 

Inbjudan till presskonferens: Snart en förlorad generation – nu måste Europa investera i sina unga13.11.2017 15:47Pressmeddelande

Caritas Europa, Caritas Sverige, Eurodiaconia and Svenska kyrkan i Göteborgs stift bjuder in till en presskonferens den 16 november 2017 i Göteborg för att presentera de senaste rönen från Caritas Europas rapport om ungdomsfattigdom i Europa och för att tala om vikten av en Europeisk Pelare för Sociala Rättigheter för att komma till rätta med situationen. Presskonferensen äger rum kl. 09.30 i Världskulturmuseets Hörsal och har följande talare: Allan Larsson, särskild rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker Jorge Nuño Mayer, generalsekreterare för Caritas Europa Heather Roy, generalsekreterare för Eurodiaconia Biskop Per Eckerdal, Svenska kyrkan i Göteborgs stift De rön som ska presenteras är hämtade från undersökningar som Caritas nyligen har genomfört i 17 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Panellisterna kommer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum