Srf konsulternaSrf konsulterna

Auktoriserade Redovisningskonsulter kan intyga krisföretag

Dela

Auktoriserade revisorer ska kunna lämna intyg till det nya omställningsstödet föreslår regeringen nu i en remiss. En stor risk för svenska företag, anser Srf konsulternas förbund, eftersom över en halv miljon svenska företag idag får sin ekonomi och redovisning via Auktoriserade Redovisningskonsulter.

Förslaget att endast bevilja stöd till ansökningar med intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor avstyrks av Srf konsulterna då det direkt hämmar syftet med stödet, att skapa ökad överlevnad för företagen. Eftersom de allra flesta företag varken har revisor eller revision skulle det bli en både tidskrävande och kostsam process för att få ett intyg.

Myndigheterna tycks ha en föråldrad syn på hur den moderna redovisningsprocessen ser ut och att kvalitet bara kan kontrolleras fram via revision. Idag fungerar svensk branschstandard som kvalitetssäkring, vilket innebär att kontroller i efterhand inte tillför någon ytterligare kvalitet utöver den redovisning som skapas av en Auktoriserad Redovisningskonsult, säger Mikael Carlson, branschansvarig redovisning hos Srf konsulterna.

Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter sköter idag minst 500 000 företags redovisning och ekonomiadministration löpande, med mycket god insikt i företagens förhållanden och ekonomi. Srf konsulterna anser därför att både Auktoriserade revisorer och Auktoriserade Redovisningskonsulter ska vara möjliga intygsgivare. En sådan utvidgning av intygsansvaret är nödvändig för att stödet ska kunna nå ut i tid till alla företag med behov av omställning för att överleva,skriver Srf konsulterna i remissvaret.

De flesta företag lever idag på lånad tid på grund av coronakrisen, vilket innebär att det är bråttom att få fram lösningar som gör att det livsavgörande stödet når fram. Då fungerar inte processen att få intyg från en revisor för den stora majoriteten av företag. De Auktoriserade Redovisningskonsulterna har tillsammans med sina kollegor på redovisningsbyråer runt om i landet, löpande kontakt med sina kundföretag och känner deras verksamheter väl vilket ger ett betydligt snabbare och effektivare intygsförfarande, säger Mikael Carlson.

Nyckelord

Kontakter

Petra Lagnehag ZarsMarknadschef

Vi svarar gärna på frågor från media som rör våra ämnesområden och vår verksamhet. Varmt välkomna att kontakta oss.

press@srfkonsult.se

Bilder

Ladda ned bild
Mikael Carlson, Branschansvarig Redovisning Srf konsulterna
Mikael Carlson, Branschansvarig Redovisning Srf konsulterna
Ladda ned bild

Om

Srf konsulterna
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

010-483 80 00http://www.srfkonsult.se
Srf konsulterna – Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning, lön och rådgivning.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Redovisningsbranschen har Sveriges nöjdaste kunder

SKI genomförde 2019, på uppdrag av Srf konsulternas, en branschstudie av redovisningstjänster i Sverige. Resultatet av studien visade att redovisningsbranschen har den högsta kundnöjdheten av samtliga branscher som Svenskt Kvalitetsindex mätt de senaste 30 åren.

”De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna, säger Johan Parmler, Svenskt Kvalitetsindex.

Följ Srf konsulterna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Srf konsulterna

Öppet brev till Tillväxtverket: Samverkan nyckeln till framgång5.6.2020 15:22:56 CESTPressmeddelande

Srf konsulterna vill uppmana Tillväxtverket att samverka med Srf konsulterna. Branschförbundet Srf konsulterna har över 5 000 medlemmar av välutbildade Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter. Våra medlemmar är rådgivare till 330 000 företag inom alla branscher. Dessa, till största delen småföretag, utgör en väsentlig del av svenskt näringsliv. Sedan 1936 har våra medlemmar arbetat med småföretagarnas ekonomi genom företagens olika faser, konjunkturer, kriser och samhällsförändringar. Srf konsulternas kunskap och insikt om småföretagarnas ekonomiska förutsättningar är unik och djup. Under decennierna har Srf konsulterna haft en god samverkan med de myndigheter som berör just småföretagarnas förutsättningar och villkor. Samarbetet med Skatteverket har utvecklats på ett föredömligt sätt, inte minst under coronakrisen där dialog och samverkan kännetecknat de senaste månaderna. Olika åtgärdspaket har införts för att stötta näringslivet. Svåra beslut har behövt f

Öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB26.3.2020 14:06:00 CETPressmeddelande

Definition av samhällsbärande funktioner i coronakrisen Den dramatiska krisen har påverkat hela samhället både avseende hälsa och stora ekonomiska störningar. Majoriteten av det svenska näringslivet består av mindre företag som har begränsade resurser och därmed mycket små möjligheter att klara de pågående problemen på egen hand. En mängd nya stödformer har och kommer att erbjudas av regeringen för att hjälpa företagen genom krisen. För att kunna erhålla och ta emot stöd krävs god kunskap om förutsättningarna och dess effekter på både kortare och längre sikt. För att få god effekt av stödåtgärderna krävs vägledning som majoriteten av företagen får av sin redovisnings- och lönekonsult. Detta har uppmärksammats av andra länder som till exempel Storbritannien, som har deklarerat lönekonsulter som en samhällsbärande funktion för att landets ekonomi ska fortsätta att fungera. Även Sveriges anställda i små som stora företag är beroende av att lönen utbetalas när den ska och att rapporteringe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum