GlobeNewswire

Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 3 månader 2022

Dela

Viktiga händelser:

 • Under Q1 2022 uppgick malmbaserade guldproduktion 216,7 kg (6 967 oz), jämfört med 209,7 kg (6 743 oz) under Q1 2021, en ökning med 3% eller 7 kg (224 oz);
 • På grund av säsongsvariationerna i verksamheten vid Staroverinskaya (Solcocon) förekom ingen alluvial guldproduktion under perioden, även 47 155 m3 matjord flyttades under Q1 2022 för att förbereda tillgången till guldsanden;
 • Under Q1 2022 uppgick guldförsäljning till 292,1 kg (9 392 oz), jämfört med 180,0 kg (5 787 oz) under 3 månader 2021, en ökning med 112,1 kg (3 605 oz) eller med 62%;
 • 96,268 kt malm med snitthalt på 2,44 g/t bearbetades genom CIL-anläggningen;
 • CIL-anläggningen var i drift i 1 887 timmar med en ökad bearbetningskapacitet på 51 ton per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad på 91,2%;
 • 51,09 kt malm bröts under Q1 2022, jämfört med 26,19 kt under Q1 2021, en ökning med 24,9 kt eller 95%. Volymen för avrymningen uppgick till 528,2 km3 (+115,6 km3 eller 28% mer än under Q1 2021);
 • Snitthalten var 2,44 g/t under Q1 2022, jämfört med 2,04 g/t under Q1 2021, en ökning med 20%.

       Sammantaget var produktion Q1 2022 i linje med Bolagets produktionsplan.

Övrigt:

• Med hänsyn till den nuvarande utmanande geopolitiska situationen, även om  
   verksamheten vid Tardan har varit opåverkad, har Bolaget beslutat att bredda sina
   guldförsäljningskanaler.

  • Tre nya försäljningskontrakt med raffinaderianläggningar tecknades.
  • Bolagets dotterbolag har ansökt om exportlicens för att kunna sälja guld utanför Ryssland.
  • Det finns en möjlighet att sälja guld till en ny bank under ett nytt försäljningskontrakt.

Trots nuvarande restriktioner och den utmanande marknadsmiljön fortsätter Bolagets dotterbolag att sälja guld, men med rabatter på LBMA-guldpriset som kan vara betydande. Effekten av dessa rabatter mildras till viss del av det starka guldpriset och den svaga rubeln.

Total guldroduktion

Produktionsenhet3m 20223m 2021Ändra
kgozkgozkgoz%
 Malmbaserad
    Tardan (CIL) 216,7 6 967 209,7 6 743 7,0 224 3%
Alluvial
    Staroverinskaya - - - - - - -
 Total guldproduktion216,76 967209,76 7437,02243%

Malbaserad guldroduktion

 Unit 3m 20223m 2021 Ändra
Brytning
 Gråbergsproduktion  000 m3         528,2             412,6             115,6   28%
 Bruten malm  000 tonnes             51,1               26,2               24,9   95%
 Guld i malmen  kg          134,5               63,4               71,2   112%
 Snitthalt  g/t            2,63               2,42               0,21   9%
 CIL
 Malmbehandling  000 tonnes            96,3               96,2                  0,1   0%
 Halt  g/t            2,44               2,04               0,40   20%
 Guld i malmbehandlingen  kg         235,2             196,5               38,7   20%
Guldproduktion CIL  kg         216,7            209,7                  7,0   3%
 Öppning WIP (guld)  kg               5,2               27,9  
 Stängning WIP (guld)  kg              2,9  
 Återvinning  % 91,18% 92,5% -1,4% -1,5%
Lager per den 31 mars
 Malm  000 tonnes            86,4               31,3                55,0   176%
 Halt  g/t            2,16               2,30   -           0,14   -6%

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 000 50, e-mail CA@gwkapital.se eller besök www.gwkapital.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR).Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 15:35 den 20 april 2022.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Fosielund Holding AB påkallar inlösen av återstående aktier i Hövding Sverige AB (publ)13.5.2022 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 13 maj 2022 Ej för offentliggörande, distribution eller publicering, varken direkt eller indirekt, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Fosielund Holding AB påkallar inlösen av återstående aktier i Hövding Sverige AB (publ) Fosielund Holding AB, org.nr 556140-5167, (”Fosielund Holding”) har idag till styrelsen för Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708-0303, (”Hövding”) påkallat inlösen av återstående aktier i Hövding från de övriga aktieägarna, i enlighet med 22 kap. 1 § aktiebolagslagen. Överenskommelse om inlösen av aktierna har inte kunnat träffas med samtliga övriga aktieägare. Fosielund Holding har därför begärt att tvisten avgörs av skiljemän i enlighet med 22 kap. 6 § aktiebolagslagen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Joel Eklund, 040-6701

Hövding ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market13.5.2022 17:45:00 CEST | Pressmeddelande

Styrelsen för Hövding Sverige AB (publ) (”Hövding”) har beslutat att ansöka om avnotering av Hövdings aktie från Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Sista dag för handel på First North kommer att meddelas efter att Hövding erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq. Fosielund Holding AB (”Fosielund”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 januari 2022 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding (”Erbjudandet”). Fosielund meddelande genom pressmeddelande den 16 februari 2022 att Fosielund (med närstående), efter redovisning av likvid i Erbjudandet, innehade 18 021 741 aktier motsvarande ca 65 procent av aktierna och rösterna. Den 8 april 2022 meddelade Fosielund genom pressmeddelande att de förvärvat en större post aktier i Hövding, varefter Fosielund innehade ca 88,7 procent av aktierna och rösterna samt en avsikt att förvärva ytterligare aktier. Den 4 maj 2022 meddelade Fosielund genom pressmeddelande att de förvärvat ytterligare aktier och att des

Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) har erhållit godkännande för fortsatt notering på Nasdaq Stockholm och beslutat om apportemission med anledning av samgåendet med Elon13.5.2022 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-13 Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t Elon AB (publ)) har erhållit godkännande för fortsatt notering på Nasdaq Stockholm och beslutat om apportemission med anledning av samgåendet med Elon Electra Gruppen AB (publ) (u.ä.t. Elon AB (publ)) (”Electra” eller ”Bolaget”), noterat på Nasdaq Stockholm, meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 mars 2022, beslutat om en apportemission av 9 659 223 aktier till Elon Group Holding AB (publ) (”Elon Group Holding”) med anledning av samgåendet med Elon Group AB (”Elon”) (”Transaktionen”), vilket tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 7 december 2021. Nasdaq Stockholm har idag även lämnat ett godkännande avseende Bolagets fortsatta notering efter Transaktionen, sedvanligt villkorat av att prospektet relaterat till upptagandet till handel av de nyemitterade aktierna godkänns av Finansinspektionen. I samband med beslutet om apportemissionen

Bilia förvärvar en återförsäljare för Land Rover och Jaguar i Oslo13.5.2022 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Bilia har idag träffat avtal om att förvärva AS Insignia, som bedriver försäljning och serviceverksamhet för bilvarumärkena Jaguar, Land Rover samt Morgan Motor Company i Oslo, Norge. Bolaget är en auktoriserad återförsäljare för dessa märken. Avtalet är villkorat ett godkännande från den norska konkurrensmyndigheten. Tillträdet förväntas ske senast den 1 juli 2021. Verksamheten som förvärvas redovisade för 2021 en omsättning på cirka 450 MNOK och en rörelseförlust på 5 MNOK. Antalet anställda är 43 personer. Verksamhetens sysselsatta kapital plus avtalade övervärden uppgår till cirka 55 MNOK. Per Avander, Bilias VD och koncernchef, kommenterar: ”Vi ser fram emot att välkomna ytterligare två bilvarumärken till Bilia familjen som vi kommer att erbjuda till våra kunder i Norge. Den långvariga och goda relationen mellan Insignias medarbetare och Jaguar och Landrover är viktig när vi tillsammans utvecklar verksamheten vidare.” Frode Hebnes, VD Bilia Norge AS kommenterar: ”Vi är glada över

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det första kvartalet 202213.5.2022 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till mars 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar ”Utvecklingstrenden mot högre omsättning och förbättrad lönsamhet förstärktes under första kvartalet 2022 och Corline gör en väldigt bra inledning av året. Försäljningen ökar med 100 % jämfört med motsvarande kvartal 2021.” Ekonomisk översikt över det första kvartalet 2022 Nettoomsättningen under det första kvartalet 2022 uppgick till 3 070 KSEK (1 534), motsvarande en tillväxt jämfört med första kvartalet 2021 om 100 %.Resultatet efter finansiella poster under det första kvartalet 2022 uppgick till -852 KSEK (-1 403). Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,04 SEK (-0,08).Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 35,6 MSEK (19,4). Soliditeten uppgick per den 31 mars 2022 till 94 % (93). Viktiga händelser under

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum