GlobeNewswire

Aurora Solar Adds Heterojunction Cell Characterization to Decima Gemini Family

Share

Aurora Solar Technologies Inc. / Aurora Solar Adds Heterojunction Cell Characterization to Decima Gemini Family . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

NORTH VANCOUVER, British Columbia, Feb. 16, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aurora Solar Technologies Inc. ("Aurora") ("Company") (TSX.V:ACU) (OTCBB:AACTF) (FSE:A82) is pleased to provide an update on the further development of its Decima Gemini(TM) infrared measurement technology for applications in the rapidly developing heterojunction (HJT) cell manufacturing market.

HJT is an ultra high-efficiency solar cell design pioneered by Japan's Panasonic Corp., who is now also partnered with Tesla Inc. for solar products. According to Solar Media Ltd., HJT production capacity is expected to increase by 20 percent this year.

To produce the electrical structure of a HJT cell, it is necessary to apply thin layers of amorphous silicon on both sides of a crystalline silicon wafer as well as transparent, conductive oxide layers (TCO) to absorb the generated power. The TCOs are the conduits allowing electrical current to flow from the active portion of the cell to the metal contacts. Optimizing and controlling the uniformity of the TCO layers during cell manufacturing is crucial to maximizing the power and yield of the HJT Cells.

Aurora is pleased to report that the company has now experimentally validated the capability of its Decima Gemini infrared measurement technology to measure critical parameters of TCO layers that can vary during production.  This capability, combined with Aurora's Veritas software, can assist in design verification, production line ramp-up and characterizing the sources of variation in the TCO layer that impact the final performance of the cell.

"Our Decima infrared measurement technology is very versatile in its potential applications, and this is an excellent example of that versatility," stated Gordon Deans, Aurora's Chief Operating Officer. "Not only was this validation achieved with our existing field-proven technology, but we also understand from discussions with potential customers that no other viable measurement alternative exists at present."

An increasing number of HJT solar cell manufacturers have now expressed strong interest in using such a measurement capability in their R&D and manufacturing.  The company is in the process of commercializing this capability.  In this capacity, the Company will be making a presentation on techniques for measuring, analyzing and controlling production quality for advanced cell designs such as HJT at PV CellTech in Penang, Malaysia March 13-14 and will host a webinar for industry on March 6th (see https://register.gotowebinar.com/rt/8273658261876158210 to register for this technical event).

The Company also will be exhibiting at the International Photovoltaic Power Generation Conference and Exhibit in Shanghai, China May 28-30, 2018.  Finally, Aurora's Steve McDonald, Vice President, Application Engineering was recently interviewed by the solar industry's media group PV Tech.  The interview is available at https://www.pv-tech.org/interviews/pv-talk-adopting-inline-process-tools-to-maximize-fab-operations.

About Aurora Solar Technologies:

Aurora's mission is to deliver exceptional results to the photovoltaic industry through measurement and control of critical processes during solar cell manufacturing.

We measure and map the results of critical cell fabrication processes, providing real-time visualization of material properties and true production tool performance. Our products provide process engineers and production-line operators with the means to rapidly detect and correct process excursions, material faults, limit variations, and optimize processes, thereby eliminating yield-reducing and profit-killing product variation.

We are creating the standard for quality control systems for the global photovoltaic industry. 

Headquartered in North Vancouver, Canada, and founded by experienced leaders in process measurement, semiconductor manufacturing and industrial automation, the Company's shares are listed on the TSX Venture Exchange and trade under the symbol "ACU". The Company was formerly "ACT Aurora Control Technologies". For more information, Aurora's website is located at www.aurorasolartech.com.

For further information contact:

Michael Heaven, P.Eng., MBA
President & Chief Executive Officer
Aurora Solar Technologies Inc. 
Phone: +1 (778) 241-5000 
info@aurorasolartech.com

Investor Relations contact:
Nina Lafleur
Phone: +1 (604) 679-9964
info@aurorasolartech.com

Paradox Public Relations
Phone: +1 (514) 341-0408
info@paradox-pr.ca

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Some statements in this news release contain forward­looking information. These statements address future events and conditions and, as such, involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the statements. The Company does not assume the obligation to update any forward­looking statement.
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aurora Solar Technologies Inc. via Globenewswire

About GlobeNewswire

GlobeNewswireSubscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)28.5.2020 16:00:00 CESTPressmeddelande

Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org.nr 556668-6605, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020, kl. 10.00, i Bolagets lokaler på Sveavägen 168 i Stockholm. Anmälan till stämman Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020;dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Formpipe Software AB, Årsstämma 2020, Box 23131, 104 35 Stockholm, per telefon 0765-25 77 12 eller via e-post till stamman@formpipe.com, senast onsdagen den 24 juni 2020. Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.formpipe.se samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Om aktieägaren avser att medföra bit

Electra Gruppen kallar till Årsstämma - Rättelse28.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-05-28 Rättelse: 2020-05-27 lämnades en rättelse men bilagan saknades i det pressmeddelandet. Därav lämnar vi en ny rättelse med kallelsen som bilaga. Electra Gruppen kallar till Årsstämma Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl 11.00 i Electras lokaler på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida, www.electra.se samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag. Den som önskar delta i årsstämman ska - dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 18 juni 2020, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 27 Kalmar, eller per telefon 0480 - 584 00 eller e-post: info@electra.se. Anmälan kan också göras vi

Aktias marknaskommentar: Skuldsättning rekordhögt de kommande åren - valet år 2023 blir ett skuldval i Finland28.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Som ett resultat av coronakrisen har den finska ekonomin gått in i en lågkonjunktur och den offentliga sektorns skuld växer fortsättningsvis starkt. I rapporten som Aktia publicerar idag diskuteras konsekvenserna av coronakrisen för Finlands offentliga ekonomi. Riksdagsvalet år 2023 förväntas bli ett skuldval. Finland, liksom de flesta länder i världen, har fallit in i en ekonomisk lågkonjunktur som ett resultat av de restriktioner som gjorts på grund av coronaviruset. Stödåtgärderna har medfört ökade offentliga utgifter och samtidigt har intäkterna minskat på grund av uteblivna intäkter, bland annat från mervärdes- och inkomstskatter. Man beräknar att den offentliga ekonomin skuldsätts i samma takt de närmaste åren som efter finanskrisen år 2008. Enligt Aktias nya chefsekonom Lasse Corin är skuldsättningen problematisk: ”En oroande observation från tidigare kriser i Finland är att skulden och skuldsättningenaldrig har hunnit återgå till de rådande nivåerna före kriserna.Det olyckliga

Electra Gruppen kallar till Årsstämma - Rättelse27.5.2020 13:15:00 CESTPressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-05-27 Rättelse: I tidigare utsänt pressmeddelande 2020-05-27 saknades uppgifter avseende agenda för stämman, vem som har rätt att delta samt att kallelsen i sin helhet inte var bilagd. Den saknade informationen kompletteras i detta pressmeddelande. Electra Gruppen kallar till Årsstämma Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl 11.00 i Electras lokaler på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida, www.electra.se samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag. Den som önskar delta i årsstämman ska - dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 18 juni 2020, - dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Electra Gruppen AB, Box 730, 391 2

Kallelse till Elanders årsstämma 202027.5.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 10.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman för att minska risken för aktieägare och andra som deltar vid stämman: Inregistreringen kommer inte att påbörjas förrän kl. 09.30.Ingen mat eller dryck kommer att serveras och inga gåvor kommer att delas ut.Anförandet av verkställande direktören kommer att hållas mycket kort.Styrelsen och bolagsledningen kommer, med några få undantag, inte närvara i stämmolokalen.Frågor på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.Antalet deltagare som inte är aktieägare kommer att begränsas. Aktieägare ombeds därför också att, om möjligt, avstå från att ta med biträden.Aktieägare up

Electra Gruppen kallar till Årsstämma27.5.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-05-27 Electra Gruppen kallar till Årsstämma Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl. 11.00 i Electras lokaler på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida, www.electra.se samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag. Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagstämman med så få fysiskt närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att utöva sina rättigheter som aktieägare på annat sätt via deltagande digitalt på distans eller liknande upplägg. Information om detta kommer meddelas via bolagets hemsida senast 1 vecka innan stämmans genomförande. I kallelsen framgår att styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas. Styrelsen kommunicerar att trots att Bolagets resultatutvecklin

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom